FacebookYouTubeПідписатися на RSS

Тимчасовий порядок функціонування Вишнівського академічного ліцею «основа»

на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тимчасовий порядок функціонування Вишнівського академічного ліцею «Основа» (далі - заклад) на період картантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (далі – Тимчасовий порядок) розроблено відповідно до

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постанови МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Тимчасовий порядок діє до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо завершення карантину та зняття обмежувальних протиепідемічних заходів.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕЖИМНІ ВИМОГИ

2.1. Вхід до приміщень закладу

2.1.1. здійснюється:

згідно з визначеними маршрутами руху (додаток 1);

при наявності захисної маски або респіратора;

2.1.2. Входи облаштуються місцями для обробки рук антисептичними засобами та розміщено контейнери з кришкою для використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ».

2.2. Час проведення уроків та тривалість перерв визначається розкладом дзвінків (додаток 2).

2.3. Забороняється допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

2.4. Пересування приміщеннями закладу здійснюється з обов’язковим використання захисних масок згідно з розміткою на підлозі при організації двостороннього руху коридорами.

2.5. Для мінімізації пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами встановлюється проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу в одній і тій самій класній кімнаті (кабінеті), за винятком уроків хімії, фізики та інформатики. При цьому пересування здобувачів освіти між кабінетами здійснюється після дзвінка.

2.6. За можливості обмежуються близькі контакти між персоналом, максимально використовуються засоби зв’язку (інтернет, телефон) для вирішення питань, що не потребують особистої присутності.

2.7. Передбачаєтьсяможливість зміни структури навчального року, внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації. Рішення про зміну структури навчального року приймається педагогічною радою та вводиться в дію наказом директора.

2.8. Обмежується проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладу – проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

ІІІ. САНІТАРНо-гігієнічні ВИМОГИ

3.1. Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром із занесенням даних до Журналу термометрії довільної форми, що знаходиться у медичної сестри, та огляду на наявність симптомів гострого респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість

голосу, почервоніння очей).

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла або з вищевказаними симптомами, такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. Про такий випадок повідомляється директору закладу та робиться відмітка в Журналі термометрії про недопущення до роботи.

3.2. При появі підвищеної температури тіла (вище 37,2ºС) або респіраторних симптомів вдома працівник закладу повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

3.3. Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в тих приміщеннях, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

3.4. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного з учнів, всі інші учні відповідного класу визнаються такими, що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я.

3.5. У випадку підтвердження в учня або працівника закладу COVID-19, проводиться визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з особою, в якої підтверджений випадок COVID-19.

3.6. Організація питного режиму учасників освітнього процесу здійснюється із використанням індивідуального або одноразового посуду.

3.7. Санітарні кімнати безперебійно забезпечуються рідким милом, антисептичними засобами для рук та паперовими рушниками. Використання багаторазових рушників заборонено.

3.8. Дозатор для мила обов’язково миється та дезінфікується перед кожним наповненням новою порцією, якщо місткість для мила багаторазова.

3.9. Миття рук з милом необхідне у таких випадках:

перед початком робочої зміни та після прогулянки;

перед прийомом їжі;

після відвідування туалету;

коли руки явно забруднені.

Тертя рук з милом повинно тривати не менше 30-40 секунд.

3.10. Після кожного навчального заняття та/або під час харчування учнів в їдальні проводиться провітрювання класної кімнати не менше 10 хвилин.

3.11. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо). У випадку двозмінного навчання – двічі: після першої і другої зміни та у випадку забруднення.

3.12. Медичний кабінет визначається місцем для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури.

3.13. Визначаються місця для дезінфекції рук, забезпечення наявності засобів дезінфекції та розміщення контейнерів з для використаних засобів індивідуального захисту тощо біля входу, у туалетних кімнатах, на коридорах; для початкових класів – додатково у класних кімнатах.

3.14. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

3.15. Для ефективної обробки рук необхідно використовувати антисептичні засоби з загальним вмістом спирту не менше 60%.

3.16. Обробка рук антисептиком проводиться методом втирання протягом 30 секунд. Перед нанесенням антисептику руки мають бути повністю сухі. Нанесення антисептику на вологі руки подразнює шкіру та знижує ефективність дії антисептичного засобу.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.

4.1. При «червоному» рівні епідемічної небезпеки відвідування закладу здобувачами освіти забороняється, освітній процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання.

При «зеленому», «жовтому» або «помаранчевому» рівнях епідемічної небезпеки відвідування закладу здобувачами освіти здійснюється у звичайному режимі.

4.2. Обов’язковим є проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів, та відповідних інструктажів для здобувачів освіти із записом у Журнал інструктажів та/або класні журнали.

3.1. Упродовж перших двох тижнів навчання педагогами виявляється рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначається необхідність організації повторення цього матеріалу, проведення індивідуальних (очних та/або онлайн) консультацій, актуалізації окремих тем тощо.

3.2. Педагогічні працівники закладу перед початком занять проводять опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

3.3. Якщо у дитини визначено температуру тіла вище 37,2ºС або наявні інші симптоми респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей) дитина до занять не допускається. На дитину одягається медична маска, викликається медична сестра, яка проводить дитину до кімнати ізоляції. По телефону інформуються батьки дитини (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення дитини до закладу охорони здоров’я.

3.4. Після того, як дитина з підвищеною температурою тіла або респіраторними симптомами була відсторонена від освітнього процесу, до закладу вона може повернутись лише після одужання та отримання довідки від сімейного лікаря про те, що вона здорова та може бути допущена до відвідування закладу.

3.5. Для учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування у закладах освіти (особи із хронічними легеневими хворобами; особи, які мають розлади імунної системи; особи із захворюванням на цукровий діабет тощо), організовується, за згодою батьків, навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти).

3.6. Вводиться обов’язковість проведення регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього виявлення збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров’я у випадку різкого збільшення.

3.7. Захисні маски не використовуються під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу використання захисних масок є обов’язковим для працівників та здобувачів освіти 5-11 класів.

Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання захисної маски або респіратора.

3.8. У випадку «помаранчевого» рівня епідемічної небезпекивчителі працюють у захисних щитках. Багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується відповідно до інструкції виробника.

3.9. Упродовж вересня та жовтня, враховуючи сприятливі погодні умови, заняття з основ здоров’я, фізичної культури, образотворчого мистецтва та мистецтва проводяться на відкритому повітрі з дотриманням фізичної дистанції.

За умови несприятливих погодних умов вказані предмети учні вивчають за дистанційними технологіями.

3.10. Вивчення музики та трудового навчання здійснюється за дистанційними технологіями.

3.11. Вводиться обмеження організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: комунікаційні вправи; групові ігри, що передбачають тактильний контакт; ранкові зустрічі (можливі лише за умови дотриманням соціальної дистанції), за можливості, на свіжому повітрі тощо.

3.12. При організації роботи груп подовженого дня та створення умов для здобуття позашкільної освіти (організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань) на базі закладу перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил, визначених цим Тимчасовим порядком.

V. Вимоги до організації харчування

4.

4.1. Харчування здійснюється з дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освітив період карантину в зв’язку поширеннямкоронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженихпостановою МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” , та цього Порядку.

4.2. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

4.3. При організації харчування забезпечуються умови для дотримання правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук) антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

4.4. Харчування здобувачів освіти здійснюється за змінами (додаток 3).

4.5. Організація мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється.

4.6. Під час інтервалу після кожної зміни проводиться провітрювання приміщень через вікна/фрамуги та двері.

4.7. Забезпечується дистанціювання: відстань між столами не менше 1,5м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

4.8. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

VI. ВИМОГИ ДО ПОВОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАНИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

7.1. Віповідальна особа організовує централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами, наступним чином:

кількість та об'єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість відвідувачів закладу, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;

контейнери встановлюються біля входу в заклад, у коридорах та санвузлах;

поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту (захисні маски. респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), замінюються після заповнення або за графіком, щільно зав'язуються та наноситься маркування («використані засоби індивідуального захисту»);

щоденно здійснюється дезінфекція контейнерів, картонні контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації.

Додаток 2 до наказу № 141

від 01.09.2021

Рекомендований алгоритм дій керівника закладу освіти у разі виявлення у здобувача освіти та/або працівника закладу освіти ознакгострого респіраторного захворювання, викликаного SARS-CoV-2

Згідно з Постановою МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”затвердженоПротиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19).

І. Дії керівника закладу освіти в разі виявлення серед здобувачів освіти закладу ознак гострого респіраторного захворювання:

1. Забезпечити, використання захисної маски особами з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричиненої коронаровірусом 2019-nCoV, до приїзду батьків або інших законних представників дитини.

2. Забезпечити негайну ізоляцію хворогодо спеціально відведеного приміщення закладу освіти ( ізолятор, медичний кабінет, тощо) в супроводі працівника закладу освіти (ним може бути медичний працівник закладу або, в разі відсутності медичного працівника, класний керівник або інший працівник закладу (далі – уповноважена особа), визначений керівником закладу або його заступником) .

3. Невідкладно поінформувати батьків (інших законних представників). Повідомити телефони за якими батьки можуть зв’язатися з уповноваженою особою.

4. Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам та / або сімейному лікарю, викликає (за потреби) швидку допомогу, після прибуття батьків відправляє з ними дитину додому. За наявності показань для госпіталізації швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару.

5. Забезпечити використання медичним персоналом або уповноваженої особи, яка перебуває з дитиною з підозрою на COVID-19, стандартних засобів індивідуального захисту (захисна маска, захисний щиток/окуляри, рукавички, ізоляційний халат тощо), а також дотримання заходів безпеки під час догляду за особами з підозрою на COVID-19( дистанції не менше 1.5 м.).

6. У разі, якщо дитина налякана й болісно переживає власний стан, уповноважена особа має заспокоїти дитину й залишатися з нею в окремому приміщенні, що добре провітрюється, не знімати маску й дотримуватися дистанції.

3. Медичний працівник або уповноважена особа, у разі виявлення хворого або з підозрою на COVID-19, подає протягом двох годин з моменту виявлення екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до Києво-Святошинського районного відділу лабораторних досліджень за телефоном 050-750-43-31 або 050-750-43-88 та до територіальної амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

4. Медичний працівник або уповноважена особа закладу реєструє випадок в журналі реєстрації форми О6О/о.

5. Медичний працівник або уповноважена особа співпрацює з епідеміологами Києво-Святошинського районного відділу лабораторних досліджень під час епідеміологічного розслідування й допомагає їм визначити коло контактних осіб:

які разом перебували в шкільному транспорті;

які були разом в одному приміщенні (класі);

які контактували в побуті.

6.Ніхто з працівників закладу освіти, зокрема й медичний працівник чи уповноважена особа, які опікуються підозрілим або підтвердженим випадком COVID-19, не має права розголошувати імені хворого або того, у кого підозрюють COVID-19, задля збереження лікарської таємниці. Обов’язок закладу освіти – запобігати булінгу та стигматизації у зв’язку з COVID-19.

У приміщенні, де перебував хворий учень/вихованець, слід провести поза розкладом провітрювання та заключну дезінфекцію поверхонь.

ІІ. Дії керівника закладу освіти в разі отримання позитивного тесту на SARS-CoV2 у здобувача освіти:

У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV2 серед здобувачів освіти закладу необхідно:

скласти списки контактних осіб класу (група) за схемою ( додаток №1);

спрямувати додому на самоізоляцію контактних осіб (клас, групу) на 14 днів з моменту ізоляції хворого;

забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне прибирання приміщення школи / класу, салону шкільного автобуса тощо;

для класу / групи, яка перебуває на самоізоляції, організувати освітній процес за допомогою технологій дистанційного навчання;

якщо захворювання на COVID-19 підтвердилося й в контактних осіб, директор школи може ухвалити рішення про організацію освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання для кількох класів або закладу освіти залежно від наявності підтверджених випадків в одному чи кількох класах;

медичний працівник закладу або уповноважена особа має співпрацювати з епідеміологами лабораторного центру під час епідеміологічного розслідування.

Забезпечити посилений щоденний контроль за дотриманням в закладі санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, належного температурного та повітряного режимів, вологого прибирання, дотримання персоналом правил особистої гігієни.

Забезпечити допуск в колектив осіб, які перехворіли на COVID-19 за наявності довідки від сімейного лікаря про повне клінічне одужання та отриманні негативного ПЛР тесту.

Забезпечити допуск в колектив осіб, які контактували з хворими на COVID-19 за наявності довідки від сімейного лікаря про відсутність клінічних проявів протягом періоду самоізоляції та отриманні негативного ПЛР тесту (вчителів/працівників закладу).

ІІІ. Якщо на COVID-19 захворів педагог, інший працівник закладу освіти необхідно:

1. Якщо температура, кашель, нежить у працівника закладу з’явилися під час роботи:

він має невідкладно залишити заклад освіти і звернутися до закладу охорони здоров’я по медичну допомогу;

якщо ж у нього виникли такі небезпечні симптоми як задишка, частий сухий кашель, біль у грудній клітці, температура, яку складно знизити, виражена блідість чи синюшність шкіри, повторне блювання, необхідно викликати екстрену допомогу, попередивши медиків, що є підозра на COVID-19.

У приміщенні, де перебував хворий педагог/працівник, слід провести поза розкладом провітрювання та заключну дезінфекцію поверхонь.

2. Скласти списки контактних осіб (педагогів, інших працівників закладу освіти, учнів класів ), за схемою (додається)

3. Складені списки подати до Києво-Святошинського РВЛД на електрону адресу epid.kolc@gmail.com, а також подати до територіальної АЗПСМ з метою забезпечення медичного спостереження та дотримання умов самоізоляції.

4. Повідомити про випадок захворювання відділ освіти .

5. Працівники та здобувачі освіти закладів, які перебували в контакті з особами, в яких лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19, не виходять на роботу та невідкладно звертаються по медичну допомогу.

6. Забезпечити дотримання контактними особами режиму самоізоляції на 14 днів з моменту ізоляції хворого.

7. Забезпечити допуск в колектив осіб, які перехворіли на COVID-19 за наявності довідки від сімейного лікаря про повне клінічне одужання та отриманні негативного ПЛР тесту.

8. Забезпечити допуск в колектив осіб, які контактували з хворими на COVID-19, за наявності довідки від сімейного лікаря про відсутність клінічних проявів протягом періоду самоізоляції та отриманні негативного ПЛР тесту (вчителів/працівників закладу).

ІV. Якщо на COVID-19 захворіли члени родини здобувачів освіти або працівників закладу освіти (батьки, діти, сестри,брати), які мешкають разом:

У разі отримання інформації щодо позитивного результату тестування на SARS-CoV2 серед членів родини здобувача освіти необхідно:

спрямувати додому на самоізоляцію контактних осіб (члени родини за місцем проживання);

Забезпечити допуск в колектив здобувача освіти, в родині якого були хворі на COVID-19, за наявності довідки від сімейного лікаря про відсутність клінічних проявів протягом періоду самоізоляції та отриманні негативного ПЛР тесту.

Повідомити відділ освіти про переведення здобувачів освіти на дистанційну форму навчання на час самоізоляції.

V. Інформування учасників освітнього процесу про випадок COVID-19 в закладі:

Повідомити працівникам закладу освіти та батькам здобувачів освіти про необхідність залишатися вдома, якщо в нього/неї температура, кашель, нежить та якщо вони контактували з хворим на COVID-19, та в жодному разі не відвідувати приміщення закладу освіти.

Попросіть, у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 вчителів/ працівників закладу й батьків здобувачів освіти повідомляти про це вчителю/ медичному працівнику/адміністрації.

Нагадуйте працівникам закладу та батькам здобувачів освіти про особливу небезпеку COVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.

Закликайте звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи небезпечних симптомів.

Кiлькiсть переглядiв: 0