FacebookYouTubeПідписатися на RSS

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», впровадження основних положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, змісту Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1239/15930, Положення про районний методичний центр відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, затвердженого наказом відділу освіти від 01.06.2018 № 226,відповідного наказу відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 03 вересня №333 та з метою підготовки педагогів до роботи в умовах Нової української школи, їх своєчасного ознайомлення з передовим педагогічним досвідом та формування інноваційної культури професійної діяльності педагогів

НАКАЗУЮ:

1. Визначити:

1.1. Місією методичної роботи – стимулювання професійного інтересу, сприяння формуванню особистісного професійного запиту керівником закладу, педагогом та задоволення цього запиту для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку).

1.2. Метою методичної роботи – створення умов для особистісного професійного розвитку кожного педагогічного працівника.

2. Реалізувати місію та мету через основні завданнями методичної служби школи на 2020/2021 навчальний рік:

2.1. Забезпечити методичний супровід впровадження основних положень Концепції «Нова українська школа», зокрема:

2.1.1. Впровадження:

- Державного стандарту початкової освіти у 1-у класі;

- нових навчальних програм у 10-у класі;

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

2.1.2. реалізації наскрізних змістових ліній ключових компетентностей;

2.1.3. формування педагога як фасилітатора, тьютора, модератора, коуча, едвайзера, наставника;

2.1.4. забезпечення партнерського комунікативного співробітництва, що допомагає досягати значних акме-результатів у різних сферах життєдіяльності педагога.

2.2. Створити методичну інфраструктуру району шляхом:

2.2.1. залучення зовнішніх ресурсів для участі у методичній роботі, активізації внутрішніх ресурсів для задоволення професійного інтересу педагогів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;

2.2.2. організації різноаспектної за змістом та за формами методичної роботи відповідно до запитів педагогів;

2.2.3. проектування особистісно орієнтованої адаптивної організаційної структури методичної роботи в закладі, спрямованої на задоволення запитів кожного педагога закладу освіти.

2.3. Спрямувати методичну роботу на супроводження професійного вдосконалення кожного педагога, для цього:

2.3.1. Покласти в основу методичного супроводу професійний інтерес кожного педагогічного працівника, який виявляється на основі особистого професійного запиту;

2.3.2. розробити механізм отримання від учителя професійного запиту як потреби, свідчення необхідності надання йому інформації або певної освітньої послуги для задоволення власного професійного інтересу.

2.4. Створити в школі інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.

2.5. Визначити основними напрямами опосередкованого інформування сучасні тренди в освіті, успішні практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо.

2.6. Забезпечити надання академічної свободи педагогу: можливість вибору підручників, методів, стратегій, способів і засобів навчання, активно виражати власну фахову думку.

2.7. Запровадити методичну афішу як анонс науково-методичних заходів шкільного, районного, обласного та всеукраїнського рівнів (тренінгів, квестів, семінарів, конференцій, екскурсій, коучингів тощо).

2.8. Сприяти вибору кожним педагогом відповідно до власного педагогічного інтересу виду, форми, суб’єкту освітньої діяльності та формуванню індивідуального плану професійного вдосконалення або цільової програми професійного розвитку.

2.9. Визнати основними результативними формами методичної роботи: динамічні групи, творчі лабораторії, індивідуальні майстерні, педагогічні студії.

2.10. Здійснювати:

2.10.1. організацію та проведення І етапу всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, тематичних конкурсів серед закладів освіти, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);

2.10.2. науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

3. З метою вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду та координації роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою продовжити роботу науково-методичної ради (відповідальна Охріменко Т.М.).

4. Затвердити такий склад науково-методичної ради (НМР) школи:

· голова НМР, директор школи Руденко Н.М.;

· заступник голови НМР, «старший учитель», вчитель географії Горенко Л.П.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, секретар методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, заступник директора з навчально-виховної роботи Монько Н.В.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, заступник директора з виховної роботи Янішевська О.І.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, заступник директора з навчально-виховної роботи Плющ Л.С.;

· учитель ІІ категорії, вчитель української мови та літератури Хмарна О.В.;

· учитель вищої категорії, «учитель-методист», вчитель історії та правознавства Кравчук О.О.;

· учитель першої категорії вчитель англійської та французької мови Микиштина Т.В.;

· учитель першої категорії, вчитель початкових класів Дворецька А.І.;

· учитель вищої категорії, «старший учитель», учитель математики Щедринська О.В.;

· учитель першої категорії, учитель біології Литвиненко О.Г.;

· учитель вищої категорії, «старший учитель», учитель світової літератури Лобанова Є.Б.;

· учитель вищої категорії, «старший учитель», вчитель фізичного виховання Міщенко В.А.;

· практичний психолог-методист Киричук Г.О.;

· соціальний педагог Дворецька-Скубенко К.О.

6. Продовжити роботу таких педагогічних шкіл з урахуванням змін в освіті:

· Клуб молодого вчителя, керівник Фармагей Н.І.;

· Школи майбутнього вчителя, керівник Зеленова Л.В.

5. Продовжити роботу творчої групи вчителів початкових класів «Дискусійний клуб з реалізації положень Концепції Нової української школи в нормативних документах і навчальному забезпеченні (керівник Плющ Л.С., протягом року).

6. Продовжити роботу шкільних предметно-методичних комісій з періодичністю засідань 2 рази на семестр. Призначити головами предметно-методичних комісій таких учителів:

· Янішевську О.І. – головою ПМК класних керівників;

· Хмарну О.В. – головою ПМК вчителів української мови та літератури;

· Микиштину Т.В. – головою ПМК вчителів іноземної мови;

· Литвиненко О.Г. – головою ПМК вчителів природничого циклу;

· Щедринську О.В. – головою ПМК вчителів математики;

· Дворецьку А.І. – головою ПМК вчителів початкових класів;

· Міщенко В.А. – головою ПМК вчителів трудового, фізичного та естетичного виховання;

· Кравчук О.О. – головою ПМК вчителів історії та географії;

· Лобанову Є.Б. – керівником творчої групи вчителів світової літератури.

7. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М., Монько Н.В., Плющ Л.С., Янішевській О.І. створити необхідні умови для роботи предметно-методичних комісій та систематично надавати допомогу їх головам.

8. Керівникам предметно-методичних комісій:

9. організувати роботу з інтелектуально обдарованими учнями з метою якісного організаційно-методичного супроводу учнівських олімпіад, конкурсів МАН, турнірів, різноманітних учнівських конкурсів

10. проводити у школі предметні тижні з метою пропаганди творчих знахідок педагогічних працівників, розвитку творчих здібностей учнів та залучення їх до вивчення окремих предметів.

11. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М. забезпечити:

11.1 Реалізацію визначених завдань методичної служби школи.

11.2 Надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної методичної допомоги педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно-правових документів, нових Державних стандартів, навчальних планів та програм.

11.3 Визначити методичні дні для педагогічних працівників відповідно створення особистої методичної траєкторії вчителя.

11.4 Дієвий організаційно-методичний супровід:

11.5 реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа»;

11.6. апробації нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

11.7 роботи з обдарованими дітьми: підвищення якості відбору та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів; підготовка талановитих і здібних учнів до МАН, турнірів, різноманітних конкурсів.

12. поповнити шкільну картотеку матеріалами з досвіду роботи вчителів школи.

13. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М., Монько Н.В., Плющ Л.С., з виховної роботи Янішевській О.І. створити творчі динамічні групи вчителів.

14. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М.

15. Заступникам директора з навчально-виховної роботи проводити індивідуальні та групові консультації для:

вчителів початкових класів – середа Плющ Л.С.

вчителів-предметників:

гуманітарного циклу – п’ятниця Охріменко Т.М.

природничого циклу – середа Монько Н.В.

творчих груп – четвер Охріменко Т.М.

голів ПМК – понеділок Охріменко Т.М.

класних керівників –вівторок Янішевська О.І.

Контроль за виконанням цього наказу та проведенням методичної роботи у школі покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи

Кiлькiсть переглядiв: 0