План роботи

методичного кабінету Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№ 3

на 2017– 2018 навчальний рік

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив:

«Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій учнів»

Проблемне питання, над якими працюють педагоги освітніх закладів району:

«Структурування науково-методичної діяльності освітян району з метою формування учителя коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня»

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

в 2017-2018 навчальному році:

ü науково-методичний супровід організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновлених програм, впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

ü запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів щодо адаптації їх до ефективної професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін в освітньому просторі України;

ü координація діяльності предметних предметно-методичних комісій та інших методичних підструктур;

ü вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі у період підготовки їх до атестації;

ü активізація діяльності авторських творчих майстерень, шкіл технологічної майстерності, ППД та інших інноваційних форм роботи для забезпечення можливості професійного росту кожному педагогічному працівнику;

ü забезпечення психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу через систему організаційно-координуючих методичних заходів психологічної служби;

ü організація та проведення І етапу всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, тематичних конкурсів серед навчальних закладів, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);

ü впровадження ефективних технологій навчання дорослих; використання інтерактивних форм навчання педагогічних та керівних працівників; забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у підвищенні своєї кваліфікації, проблемно-діалогічного підходу, мотивації та розвитку їх творчого потенціалу;

ü методичне сприяння зовнішньому оцінюванню та об’єктивному, науково обґрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його наслідків у науково-методичній роботі з керівними та педагогічними кадрами;

ü методичне забезпечення впровадження наукового змісту шкільної освіти в умовах запровадження профільного і допрофільного навчання;

ü впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів, розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей;

ü зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій.

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальні
І. Організаційна робота
1 Розробити і затвердити план роботи методичного кабінету на методичній раді І тиждень вересня ЗДНВР
2 Поновити інформаційні виставки новими посібниками, методичними матеріалами І тиждень вересня ЗДНВР
3 Поповнювати картотеку методичної педагогічної інформаційної та фахової літератури Постійно Протягом року ЗДНВР
4 Брати участь у підготовці різних питань педагогічної ради Протягом року ЗДНВР
5 Обговорювати і визначати основні напрямки роботи предметно-методичних комісій Вересень ЗДНВР, керівники ПМК
6 Поновити інформаційні стенди Вересень ЗДНВР
7 Скласти, обговорити і затвердити плани роботи і самоосвіти, підвищення педагогічної майстерності (школи, семінари, круглі столи) Вересень ЗДНВР
8 Вести роботу по розповсюдженню наукової, педагогічної інформації Постійно ЗДНВР
ІІ. Робота по підвищенню, удосконаленню педагогічної майстерності
1 Провести анкетування педагогічних працівників метою визначення їх інформаційних потреб Вересень-жовтень ЗДНВР, керівники ПМК
2 Проведення засідань Школи молодого вчителя Щомісяця ЗДНВР, керівник ШМУ
3 Організація і проведення семінарів з інноваційних і інтерактивних методів навчання Жовтень-травень ЗДНВР, керівники ПМК
4 Проводити індивідуальні консультації з молодими фахівцями За потребою, але не менш 1 разу на місяць Керівники ПМК
5 Проведення педагогічних читань Жовтень, березень ЗДНВР
6 Надавати консультації головам предметно-методичних комісій з питань оформлення і узагальнення матеріалів роботи і документації предметно-методичних комісій Один раз на місяць ЗДНВР
7 Проведення розширених засідань предметно-методичних комісій за участю адміністрації Два рази на семестр Керівники ПМК
8 Надавати допомогу вчителям у підвищенні їх професійного рівня За графіком ЗДНВР
9 Участь у роботі районних семінарів Постійно ЗДНВР
10 Проведення нарад з керівниками ПМК з різних питань Щомісяця ЗДНВР
11 Організація і проведення тижнів з різних предметів (див. додаток до річного плану) Згідно річного плану За планами ПМК Керівники ПМК, ЗДНВР
12 Організація роботи і підготовка творчих звітів педагогічних працівників, що атестуються Жовтень-березень ЗДНВР
13 Закріплення наставників за молодими і малодосвідченими вчителями Вересень ЗДНВР
14 Відвідування уроків вчителів з метою надання методичної допомоги і вивчення позитивного досвіду, моніторингу рівня педагогічної майстерності Протягом року Адміністрація
15 Організація і проведення моніторингу рівня педагогічної майстерності вчителів шляхом спостережень, тестування, зрізів знань учнів Вересень-грудень; Січень-травень Адміністрація
16 Надавати допомогу вчителям в організації і проведенні олімпіад, предметних тижнів, конкурсів Постійно ЗДНВР
17 Працювати над створенням динамічних груп вчителів з вивчення методичних питань. За необхідності надавати організаційну допомогу Постійно ЗДНВР
18 Робити аналіз моніторингу рівня знань учнів з метою пошуків шляхів усунення прогалин в знаннях учнів і розробки вчителями конкретних заходів в цій роботі Грудень-травень ЗДНВР, керівники ПМК
19 Слідкувати за своєчасним проходженням курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за окремим планом) Постійно ЗДНВР
20 Надавати допомогу вчителям з підготовки матеріалів для участі у виставці-Ярмарку педагогічних ідей і технологій Жовтень - березень ЗДНВР
ІІІ. Робота з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду
1 Знайомити педагогів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях Щомісяця ЗДНВР, керівники ПМК
2 Організувати взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками Постійно ЗДНВР, керівники ПМК
3 Вивчати та узагальнювати досвід вчителів, які атестуються в 2017-2018 н.р. Жовтень, лютий, листопад, травень, грудень ЗДНВР, керівники ПМК
4 Організувати творчі звіти голів ПМК Квітень ЗДНВР
5 Зробити опис досвіду кращого працівника з подальшим його застосуванням Квітень ЗДНВР
6 Провести виставку-Ярмарку педагогічних ідей і технологій Квітень ЗДНВР
ІV. Робота з науково-педагогічної, технічної інформації
1 Огляд нових надходжень матеріалів періодичного друку Щотижня ЗДНВР
2 Поповнення бази даних різних тематик Постійно ЗДНВР
3 Пропаганда активних форм і методів організації навчально-виховного процесу Постійно ЗДНВР, керівники ПМК
4 Підбір літератури за запитами педагогів За потребою Зав. бібліотекою
5 Організація і проведення днів інформації Щомісяця Зав. бібліотекою
6 Оформлення стенду нових надходжень Щомісяця Зав. бібліотекою
7 Поповнення тематичних папок новими матеріалами з науково-методичної роботи Постійно ЗДНВР
Кiлькiсть переглядiв: 610

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.