План

роботи науково-методичної ради

Вишнівської загальноосвітньої школи №3

2017-2018 навчальний рік

Науково-методична проблема

«Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій учнів»

Проблемне питання, над якими працюють педагоги освітніх закладів району: «Структурування науково-методичної діяльності освітян району з метою формування учителя коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня»

1. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами.

/Вересень/

2. Визначення функціональних обов’язків членів методичної ради.

/Вересень/

3. Поновити інформаційні матеріали (на стендах) в методичному кабінеті.

/Вересень - жовтень/

4. Поповнити картотеку ППД району, області та картотеку методичної літератури (педагогічні й фахові журнали, література навчальних кабінетів).

/Листопад/

5. Поповнення бази нормативних документів.

/Протягом року/

ІІ. Робота над проблемними питаннями

1. Поповнити картотеку літератури з проблемного питання школи:

«Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій учнів».

/Вересень/

2. Скласти список і опрацювати літературу з проблемного питання району: «Структурування науково-методичної діяльності освітян району з метою формування учителя коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня»ознайомитися з матеріалами роботи інших навчальних закладів.

/Жовтень – листопад/

2. Провести методичний тиждень на тему: «Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій учнів».

/Квітень/

3. Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою протягом навчального року (ІІІ етап - Практичне дослідження проблеми, творчий етап).

/Травень/

ІІІ. Робота з вивчення, узагальнення та поширення ППД

1. Протягом кожного навчального семестру знайомити вчителів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях.

2. Ознайомити вчителів з тематикою досвіду шкіл району, який вивчався районним методичним кабінетом протягом року.

/Лютий/

3. Творчі звіти учителів.

/Жовтень – березень/

4. Вивчити та узагальнити досвід учителів, які атестуються у 2017-2018 навчальному році (Руденко Н.М., Плющ Л.С., Фармагей Н.І., Дешко В.П., Синьоока Г.І., Байрамова Г.О. – за заліковими книжками).

/Жовтень/

5. Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів:

Зеленова Л.В. – вчитель української мови та літератури;

Філімончук І.М. – вчитель англійської мови;

Безпалько А.В. – вчитель іспанської мови;

Галушко Н.Г. – вчитель математики;

Ільков Д.О. – вчитель фізкультури;

Свінціцька Л.Ф. – вчитель історії;

Водотиєць П.С. – вчитель трудового навчання;

Копиця А.А. – вчитель трудового навчання;

Дьоміна А.В. – логопед.

/Листопад – лютий/

ІV. Управління навчально-виховним процесом

1. Вивчення стану викладання:

Початкова школа:

· Галузь мови і літератури

предмет «Іноземні мови»

/ ІІ семестр, Плющ Л.С./

Базова і повна середня школа:

· освітня галузь «Мови і літератури»

предмет «Зарубіжна література»

/ І семестр, Охріменко Т.М./;

· освітня галузь «Природознавство»

предмет «Астрономія»

/ І семестр, Монько Н.В./;

· освітня галузь «Мови і літератури»

предмет «Іноземні мови»

/ ІІ семестр, Охріменко Т.М./;

· освітня галузь «Суспільствознавство»

предмет «Економіка»

/ ІІ семестр, Монько Н.В./;

· освітня галузь «Природознавство»

предмет «Географія»

/ ІІ семестр, Охріменко Т.М./;

· освітня галузь «Математика»

предмет «Математика»

/ ІІ семестр, Монько Н.В./

2. Підготовка та проведення засідань педагогічної ради.

/Протягом року/

3. Проведення зрізу знань учнів.

/Протягом року, Плющ Л.С.,

Охріменко Т.М.., Монько Н.В./

4. Перевірка техніки читання в 1 – 4-х класах.

/Протягом року, Плющ Л.С./

5. Організація та проведення шкільних предметних олімпіад, участь у районних олімпіадах. /Протягом року, Плющ Л.С.,

Монько Н.В., Охріменко Т.М./

5. Перевірка стану виконання навчальних програм.

/Грудень, травень, Плющ Л.С., Монько Н.В.,

Охріменко Т.М./

6. Визначення рівня навчальних досягнень учнів за кожний семестр у початковій ланці та у 5 – 11-х класах.

План роботи методичної ради школи на 2017-2018 навчальний рік

№ п/п
Зміст роботи
Місяць
Відповідальний
Перше засідання
1 Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік
Серпень
Члени методичної ради
2 Обговорення концепції «Нова українська школа» та створення плану заходів щодо реалізації її окремих завдань
Серпень
Члени методичної ради
3 Обговорення і затвердження планів ПМК та інших методичних підструктур Голови ПМК, керівники творчихгруп
4 Про продовження роботи над реалізацією Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, оновлених програм, впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Руденко Н.М., голова методичної ради
5 Ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ і вивчення базових дисциплін в основній школі у 2017-2018 н.р. Хижева Л.М., Охріменко Т.М., члени МР
6 Затвердження річного плану роботи методичної ради школи. Розподіл обов’язків між членами методичної ради. Руденко Н.М., голова методичної ради
7 Затвердження плану роботи методичного кабінету Охріменко Т.М., ЗДНВР
8 Організація методичної роботи з молодими і малодосвідченими вчителями з питань організації навчально-виховного процесу Затвердження плану роботи. Фармагей Н.І., керівник Школи молодого вчителя
9 Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури Мельник І.В., бібліотекар
10 Затвердження плану проведення, виховних і предметних тижнів у 2017 – 2018 н.р Янішевська О.І., член МР
Друге засідання
Вересень-жовтень
1 Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських науково-дослідницьких робіт у системі МАН Члени методичної ради
2 Затвердження графіку проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін Охріменко Т.М., ЗДНВР
3 Про підготовку учнів до участі у творчих конкурсах з різних предметів Голови ПМК, керівники творчих груп
4 Про підготовку до проведення предметних тижнів Охріменко Т.М., ЗДНВР
5 Про підготовку вчителів, які візьмуть участь у районному конкурсі «Вчитель року-2017» Голови ПМК, керівники творчих груп
6. Підготовка до педагогічної ради «Особистісне зростання вчителя в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» Члени методичної ради
Третє засідання
Грудень
1 Аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін Охріменко Т.М., ЗДНВР
2 Проведення семінару-практикуму з питань проблем школи та занять психолого-педагогічного семінару Киричук Г.О., психолог школи
3 Аналіз участі учнів школи у конкурсі-захисті МАН та інших творчих конкурсах Янішевська О.І., ЗДВР
4 Проведення педагогічної ради «Особистісне зростання вчителя в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» Члени методичної ради, вчителі, які атестуються
Четверте засідання
Січень
1 Аналіз результативності методичної роботи за І семестр Голови ПМК, керівники творчих груп
2 Організація взаємовідвідування уроків. Обговорення уроків колег Члени методичної ради
3 Підготовка матеріалів до шкільної виставки-Ярмарку педагогічних ідей і технологій Голови ПМК, керівники творчих груп
4 Участь учнів школи в обласних олімпіадах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН України Охріменко Т.М., ЗДНВР
5 Контроль стану виконання навчальних програм Охріменко Т.М., ЗДНВР
6 Стан виховної роботи в 9,11-х класах Янішевська О.І., заступник з ВР
П’яте засідання
Лютий
1 Індивідуальна методична робота з вчителями, які атестуються Охріменко Т.М., ЗДНВР
2 Організація і методичний супровід самоосвітньої діяльності вчителів Голови ПМК, керівники творчих груп
3 Аналіз профорієнтаційної роботи в школі Янішевська О.І., заступник з ВР
5 Огляд нормативних документів, освітянських публікацій Поправка Г.М., бібліотекар
Шосте засідання
Квітень
1 Звіт керівників ПМК щодо реалізації планів роботи (довідки) Голови ПМК, керівники творчих груп
2 Затвердження та обговорення документації для проведення державної підсумкової атестації Члени методичної ради
3 Про роботу педколективу над науково-методичною проблемою школи в наступному навчальному році та планування на наступний навчальний рік Голова МР
4 Творчі звіти учителів, що атестуються Голови ПМК, керівники творчих груп
5 Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на навчальний рік Охріменко Т.М., ЗДНВР
6 Аналіз роботи методичного кабінету в поточному навчальному році Охріменко Т.М., ЗДНВР
7 Проведення виставки-Ярмарку педагогічних ідей і технологій Голови ПМК, керівники творчих груп
8 Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до державної підсумкової атестації Члени методичної ради
Сьоме засідання Травень
1 Аналіз стану викладання навчальних предметів Голови ПМК, Охріменко Т.М., ЗДНВР
2 Аналіз методичної роботи за рік Охріменко Т.М., ЗДНВР
3 Про підготовку до районної методичної виставки Голова МР
4 Перспектива роботи ПМК і МР у наступному навчальному році Голови ПМК, керівники творчих груп
5 Аналіз проведення ДПА в 4, 9, 11-х класах Голови ПМК, Охріменко Т.М., ЗДНВР
6 Про підготовку до серпневої конференції вчителів Охріменко Т.М., ЗДНВР
Кiлькiсть переглядiв: 515

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.