План методичної роботи Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2017-2018 н.р.
Організація роботи по забезпеченню реалізації прав особистості на освіту Організаційно-педагогічні заходи Підвищення професійної майстерності Внутрішкільний контроль
1 2 3 4
Серпень
1. Забезпечити набір учнів до 1, 10-х класів. Вик. Д., ЗНВР. 2. Провести організаційні заходи по забезпеченню учнів гарячим харчуванням з 1 вересня. Вик. ЗВР, Д. 3. Складання розкладу уроків на І семестр. Вик. ЗНВР 4. Забезпечити організацію індивідуального навчання на дому у хворих учнів. Вик. ЗНВР, ЗК. 5. Уточнити контингент учнів по класах. Вик. КК, ЗНВР, секретар 6. Забезпечення учнів підручниками Вик. бібл., КК 7. Батьківські збори для 1-х класів. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР, КК. 8. Проведення екскурсій протягом навчального року. Вик. ЗВР, КК. 9.Підготовка наказів по організації початку нового навчального року. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР. Нарада при директорові - Готовність навчально-матеріальної бази школи; - Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році. Засідання Ради школи .1. Забезпечити участь педпрацівників школи у серпневих конференціях. Вик. Д, ЗНВР, ЗК 2. Закінчити комплектування школи педкадрами. Вик. Д 3. Мікро дослідження: „Запити і потреби новоприбулих вчителів”. Знайомство з ново-прибулими вчителями. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР, ЗК. Інструктивно-методична нарада: 1.Порядок проведення Дня Знань, урочистої «лінійки», першого уроку. 2. Навчальні програми та їх навчально-методичне забезпечення у новому н.р. 3. Ознайомлення молодих та новоприбулих спеціалістів із традиціями школи, їх правами і обов’язками, умовами проходження стажування. 4. Розподіл педагогічного навантаження вчителів – тарифікація. 5.Навчальні плани школи. 6.Календарно-тематичне планування на І семестр. 7. Ведення поурочних планів. 8. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 9.Огляд нормативних документів. Педагогічна рада: «Основні шляхи поліпшення якості освіти в школі» 30.08.2017р. 1. Робота у секціях. 2.Аналіз роботи школи за минулий н.р., напрямки роботи на новий н.р. 3. Затвердження плану роботи школи на новий н.р. 4. Оцінювання навчальних досягнень учнів у других класах. Відп. Д, ЗНВР, ЗВР. 5. Про дотримання орфографічного режиму. 6. Про дотримання правил техніки безпеки у школі під час уроків та позаурочний час. 7. Про використання варіативної складової .1. Надання допомоги керівникам предметних комісій з питань планування роботи на новий н.р., змісту форм та методів роботи. Вик. ЗНВР М. Співбесіда. 2. Семінар вчителів та вихователів ГПД з питань планування роботи, складання календарних планів. Вик. ЗНВР 3. Перевірити список та відкорегувати план курсової перепідготовки педпрацівників Вик. ЗНВР 4.Організаційні засідання предметних комісій, МО класних керівників, планування роботи. Вик. ЗНВР, ЗВР, ЗК, ГМО 1. Перевірити працевлаштування випускників 9, 11-х класів. Вик. ЗНВР, КК. 2. Перевірити наявність наочних посібників, роздаткового матеріалу, їх систематизацію та збереження в навчальних кабінетах, стан готовності кабінетів до нового навчального року. Вик. ЗНВР, ПК, ЗГЧ, ЗК. 3.Перевірка календарно-тематичного планування учителів. Вик. ЗНВР 4.Перевірка та затвердження розкладу уроків, розкладу дзвоників. Вик. Д
Вересень 01 – 08
1. Підготовка матеріалів для тарифікації працівників школи. Вик. ЗНВР 2. Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів. Вик. ЗНВР 3.Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних, тематичних робіт на І сем. Вик. ЗНВР 4.Складання графіка чергувань вчителів по школі. Вик ЗНВР. 5.Скласти статистичні звіти ЗНЗ і здати в РУО до 05.09.2005 Вик. ЗНВР 6.Організація та комплек-тування ГПД. Вик. ЗНВР 7. Виконання Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді”. Підготовка наказу “Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю і діяльність наукових товариств учнів-членів Малої академії наук” Вик. ЗНВР 1. День знань. Свято «Першого дзвоника» - «У країні Знань». Єдиний урок – «Від проголошення Незалежності до нової України» для 5 – 11 кл. Вик. ЗВР 2. Проведення першого уроку «Це наше і це твоє» для 1 – 4 кл.. 3. Рейд «Увага! Діти на дорозі!» 4. Організувати чергування класів по школі. Вик. ЗВР 5. Закріпити за класами території (подвір’я школи) для самообслуговування. Вик. ЗВР 6. Планування роботи батьківського всеобучу, роботи «Трикутника». Вик. ЗВР 7. Організація роботи за шкільними програмами: - «Дозвілля»; - «Краса врятує світ»; - «Довкілля»; - «Підліток підліткові про здоровий спосіб життя»; - «Діалог»; - «Партнерство»; - «Шкільна преса»; - «Милосердя»; - «Веселкова країна»; - «Трудові справи школяра»; - «Діти України»; - «Освіта». Вик. ЗВР, ЗНВР. Інструктивно-методична нарада: 1. Дотримання Закону України “ Про мови”. 2. Організація та проведення атестації педпрацівників. 3. Підготовка наказу про створення атестаційної комісії та проведення атестації у новому н.р. Вик. Д, ЗНВР 4. Організація роботи з обдарованими учнями. 5. Виконання єдиного орфографічного режиму. Методичний тиждень «Освітянський простір сьогодні» 1. Надати практичну допомогу вчителям у виборі методичних тем. Вик. ЗНВР, ЗК 2. Проведення індивідуальних бесід з новими вчителями. 3. Практичні заняття «Формування нових педагогічних, науково- методичних знань, умінь і навичок вчителів з предмета». Вик. ЗК 4.Організація роботи з молодими вчителями. Призначення наставників молодим вчителям, класним керівникам. Вик. ЗНВР. 5. Створення клубів, консульпунктів для батьків. Вик. ЗНВР, ЗВР Школа молодого вчителя. 1.Опрацювання нормативних документів про освіту. Вимоги до оформлення шкільної документації. Оформлення класного журналу. Вик. ЗНВР 2.Ефективність планування навчального програмового матеріалу, тематичне, поурочне планування, планування роботи класного керівника. 3. Мета уроку, добір змісту, методів навчання. Структура проведення уроку. Формулювання мети уроку. Самоаналіз уроку. Вик. ЗНВР, ЗК, вч.-наст. 1. Перевірка та затвердження розкладу факультативних, індивідуальних занять, курсів за вибором. Вик. Д 2. Перевірити забезпечення підручниками учнів школи. Вик. зав. бібліот., КК, ЗНВР 3. Забезпечити організацією повторення з учнями найбільш важливих вузлових питань навчальних програм за попередній клас. Вик. ЗНВР, ЗВР, Інд. бесіди 4. Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку нового н.р. Вик. Д 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 6. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід. Вик. ЗНВР, інформація
Вересень 11 – 15 «Тиждень учнівського самоврядування»
1. Провести облік дітей, які потребують матеріальної допомоги: сироти, напів-сироти, з багатодітних та малозабезпечених сімей. Вик. ЗВР, КК. 2.Корегування розкладу уроків. Вик. ЗНВР 3. Співбесіди з класними керівниками з питань організації діяльності класних колективів 5-х класів. Засідання фокусної групи вчителів-предметників, які викладають у 5-х класах: «Співпраця вчителів при навчанні п’ятикласників». Вик. ЗНВР 4.Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл. Вик. ЗВР, КК. 5.Засідання батьківського комітету школи. Вик. ЗВР. Тиждень фізичної культури (за окремим планом) 1.Загальношкільна конференція учнівського самоврядування. Вик. ЗВР, пед-орг. 2. Акція «Чистота шкільних приміщень». 3. «День вічливості» Вик. ЗВР, пед-орг. Методична рада: 1. Організація методичної роботи педколективу, основні напрямки методичної роботи у новому н.р. 2. Організація роботи та затвердження планів роботи предметних комісій, творчих і дина­мічних груп. 3. Про тематику і програми семінарів, практикумів для педпрацівників. Вик. ЗНВР 1.Організаційні засідання школи педагогічної майстерності, творчих груп по плануванню роботи. Вик. ЗНВР 2. Уточнення списків вчителів, які атестуються. Вик. ЗНВР 3.Переоформити стенд по атестації. Вик. ЗНВР 4. Опрацювати Типове положення про атестацію з вчителями , які атестуються. Вик. ЗНВР 5. Змістовне вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються. (протягом року). Вик. атест. комісія. Засідання Школи керівника предметно-методичних комісій 1. Перевірити ведення документації по плануванню роботи вчителів: - плани роботи навчальних кабінетів; - план позакласної роботи з предмета. Вик. ЗНВР, П. співбесіда. 2. Перевірити документацію предметних комісій. Вик. ЗНВР 3. Перевірка особових справ учнів. Вик. ЗНВР, секретар. 4.Попереджува-льний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особливо молодих спец.) Вик. ЗНВР, ЗВР. 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 6.Контроль проведення батьківських зборів. Вик. ЗНВР, ЗВР, інформ. 7.ФК. Стану викладання образотворчого мистецтва (1-11 кл), (вересень-листопад). Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Вересень 18 – 22 «Тиждень безпеки дорожнього руху»
1.Проконтролювати співпрацю з ІСН по роботі із важко вихованими дітьми. Вик. ЗВР, КК, довідка 2. Проаналізувати організацію літнього відпочинку учнів. Вик. ЗВР, довідка 3. Організація проведення єдиних контрольних робіт у 5-х класах з метою виявлення рівня навч. досягнень учнів. Вик. ЗНВР Засідання Ради школи 1. Змагання ЮІР «Знай та виконуй правила дорожнього руху» (8-9 класи). 2. Свято осінніх фантазій: «Щедрі дари осені» 3. Старт експедицій: § «Сто чудес України» § «Краса і біль України» § «Мій край – моя історія жива» § «Люби і знай свій рідний край» § «Легенди рідного краю» § «Моя Батьківщина - Україна» Інструктивно-методична нарада: 1. Попередження дитячого травматизму в навчальний час. 2. Значення і виконання правил для учнів, ПДР, Правил внутрішкільного розпорядку. 3. Виконання єдиних вимог щодо ведення учнями зошитів, щоденників. 4.Благодійний ярмарок 1. Скласти графіки відкритих уроків вчителів-наставників. Вик. ЗНВР, ЗК 2. Створення атестаційної комісії. Вик ЗНВР. 3. Підготовка наказу “Про атестацію педпрацівни-ків” Вик. ЗНВР. 4. Надання методичної допомоги вчителям, які атестуються (протягом року). Вик. ЗНВР, ЗВР, ЗК. 1. Перевірити плани виховної роботи класних керівників, паспорта класів. Вик. ЗВР, співбесіда 2. Вивчити професійний рівень новоприбулих вчителів. Відвідування уроків (протягом року). Вик. ЗНВР, бесіди 3. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. Перевірка стану роботи з учнями шкільної бібліотеки. Вик. ЗНВР, інформація. 6.Перевірка чергування по школі вчителів (протягом року). Вик. ЗНВР, ЗВР.
Вересень 25 – 29 «Тиждень бібліотеки»
1. Вивчити стан роботи з дітьми, які потребують особливої уваги. Вик. КК, ЗВР, довідка. 2. Лекторій «Допоможи дитині обрати професію» Вик. ЗВР. 3.Організаційна робота по співробітництву з навчальними закладами країни. Вик. ЗНВР. 4. Скласти статистичний звіт про наявність педкадрів та здати у РУО. Вик. ЗНВР. 1. Свято читача, присвячене Всеукраїнському дню бібліотек «У гості до книжок» (1-4 кл.). 2. Зустріч з біблотекарем «Що читати, як вести щоденник читача?» (5-6 кл.). 3. Проведення виховних годин, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку «Повага – ниточка, що з’єднує покоління» 4. Створення ініціативної групи по підготовці до педради Нарада при директорові: - Аналіз організації навчально-виховного процесу (режим роботи, чергування, організація харчування, ГПД, навчальні кабінети, індивідуальне навчання хворих учнів); - Аналіз працевлаштування випускників школи; - Про наслідки роботи вчителі з шкільною документацією. 1. Надання методичної допомоги окремим вчителям в організації і проведенні шкільних предметних олімпіад та написанні науково-дослідницьких робіт учнями. Вик. ЗНВР 2. Перевірити, над якими темами по самоосвіті будуть працювати вчителі, враховуючи теми школи. Вик. ЗНВР, ЗК 3.Ознайомлення колективу зі списком учителів, що внесені до позачергової атестації. Вик. ЗНВР. 4.Післядипломне підвищення кваліфікації пед. працівників на курси до КОІПОПК. Вик. ЗНВР 5. Підготовка та проведення предметних олімпіад. Вик. ЗНВР, ЗК. 1. Перевірка класних журналів із метою правильності їх оформлення класними керівниками, вчителями. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка учнівської форми. Вик. ЗВР, МО класних керівників. 3. Перевірка якості сніданків для школярів. Вик. ЗВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. КУК 5-ті класи (вересень-жовтень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 6. Перевірка щоденників учнів 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 10-А, 10-Б класів з метою дотримання єдиного орфографічного режиму. Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Жовтень 02 – 06 «Тиждень музики»
1. Підготовка наказу “Про проведення першого етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін” Вик. ЗНВР 2. Забезпечення наявності шкільної форми, робочого одягу в учнів для проведення уроків трудового навчання, фізкультури. Вик. КК, вчителі-предметники. Тиждень музики (за окремим планом) 1.Диспут «Чи потрібні у наш час знання?» (10-11 кл.) 2. Рольова гра «Я бачу людину» . 3. Святковий концерт «Вклонімося низенько вчителю своєму, володареві слова і пера». 4.Фотовиставка учнівських робіт «Барви рідного краю» Інструктивно-методична нарада: 1. Про проведення предметних тижнів та олімпіад. 2. Заходи з профілактики правопорушень. 3. Діагностично-коригуюча та мотивуючо-стимулююча роль поточного оцінювання. 1. Психолого-педагогічні читання. 2. Засідання МО класних керівників: «Виховна година. Як її моделювати.» Вик. ЗВР Школа педагогічної майстерності - Співбесіда з молодими вчителями натему. - Анкетування молодих учителів. - Методичні поради: зустріч з директором, заступниками директора. - Практична робота: «Як вести шкільну документацію». 1. Виконання єдиних вимог до ведення учнями зошитів, щоденників. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірити відвідування учнями школи. Вик. КК, ЗВР, інформація. 3. Перевірка організації вивчення учнями ПДР. Вик. ЗВР, довідка. Регулювання – травень 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Жовтень 09 – 13 «Тиждень правових знань»
1. Організація шкільних олімпіад з базових дисциплін (жовтень) Вик. ЗНВР, наказ 2. Спільна робота батьківського комітету, адміністрації та учнівського активу з попередження правопорушень серед підлітків. 3.Засідання батьківського комітету школи. Вик. ЗВР. 4. Робота консультпункту з правової освіти. Вик. ЗВР Тиждень історії та правознавства (за окремим планом) 1. «У країні правових знань» рольова гра (9, 10 кл.) 2. «Закон обов’язковий для всіх» - круглий стіл (8-11 кл.) Інструктивно-методична нарада 1.Конкурс «Учитель року», «Класний керівник року». про умови участі вчителів у конкурсі. 2. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Вик. ЗНВР 3. До дня українського козацтва провести по класах усні журнали, бесіди , інтелектуальні ігри , тематичні екскурсії «Козацькому роду нема переводу» 1. Аналіз взаємовідвіду-вання уроків на засіданнях предметних комісій. Вик. ЗНВР, ЗК 2. Практичні заняття по предметним комісіям - удосконалення професійних знань, умінь, навичок; - систематизація, узагальнення повторення, актуалізація, застосування знань і умінь на практиці. Вик. ЗК . 3. Вивчення фактичного рівня підготовки учителів, підбір активу, який очолить втілення ідей проблеми школи. М. Анкетування 4. Засідання МО кл. кер. «Роль виховного потенціалу уроку.» вик. ГМО КК 1. Перевірка щоденників учнів 1-5-х класів з метою дотримання єдиного орфографічного режиму. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 2. КУК. 1-ші класи, готовність дітей до навчання у школі. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 3. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 4. Перевірка шкільної форми. Вик. ЗВР, інформація. 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Жовтень 17 – 20 «Тиждень науки і знань»
1. Місячник всеобучу. Контроль за виконанням Законодавства про загальну середню освіту. 2. Обстеження житлових і матеріальних умов учнів, які знаходяться під опікою. Вик. КК, ЗВР. 3. Скласти замовлення на підручники, навчальні посібники, довідкову і художню літературу. Вик. ЗНВР, Зав. бібліот. Тиждень науки і знань (за окремим планом) Проведення І етапу предметних олімпіад з базових дисциплін Вик. ЗНВР. Інструктивно-методична нарада 1 Про зміст та обсяг домашніх завдань. 2. Наступність у навчанні 4-5-х класах. 3. Результати перевірки шкільної документації; поурочних планів. Вик. ЗНВР 4. Виховні години «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні» (до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників). 5. Урок мужності із використанням мультимедійних технологій «Діти на фронтах Великої Вітчизняної війни» Творча педагогічна майстерня «До вершин майстерності» Вик. ЗНВР 1. Спортивно-патріотична гра «Джура» 8 – 9 кл. 2. Участь у районному конкурсі КВК (профорієнтація) Методичний тиждень «Сонце залишиться сонцем, але з Учителем світитимуть 12 сонць!» Моніторинг роботи вчителів з уміння розкривати індивідуальні здібності учнів, виховання соціальне адаптованої особистості, виховання власним прикладом; здійснення діагностування труд­нощів учителів у процесі навчально-виховної роботи. Реалізація завдань програм «Обдаровані діти», «Творча обдаро­ваність». Школа молодого вчителя. 1. Практика. Відвідування та обговорення уроків учителів-наставників. Перевірити вміння молодих спеціалістів ставити дидактичну мету, відбирати зміст навчального матеріалу, методи і форми організації навчального процесу, вміння оцінювати результати уроку. 2. Форми організації діяльності учнів. Вик. ЗВР, вч.-наст. 1. Місячник всеобучу. Контроль за виконанням Законодавства про загальну середню освіту. 2. Обстеження житлових і матеріальних умов учнів, які знаходяться під опікою. Вик. КК, ЗВР. 3. Скласти замовлення на підручники, навчальні посібники, довідкову і художню літературу. Вик. ЗНВР, Зав. бібліот.
Жовтень 23 – 27 «Тиждень науки і знань»
1.Проаналізувати відвідування учнями, які схильні до правопорушень, занять. Вик. ЗВР, інформація. 2. Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл. Вик. КК, ЗВР. 3. Підготовка учнів до участі у конкурсі на кращого знавця українського правопису до Дня української писемності та мови, у V Міжнародному конкурсі знавців укр. Мови ім. П. Яцика. Вик. Вчит. Укр. Мови. 4.Підсумки проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін. Вик. ЗНВР Проведення І етапу предметних олімпіад з базових дисциплін Вик. ЗНВР. Інструктивно-методична нарада: 1.Про організацію та проведення осінніх канікул. 2. Про організацію роботи гуртків, секцій під час канікул. 3. Результати шкільних предметних олімпіад. Методична рада «Від творчого вчителя до творчого учня» педагогічний тренінг. 1. Надання методичної допомоги вчителям, які готуються до участі в конкурсі “ Учитель року” та «Класний керівник року». 2. Засідання МО класних керівників «Планування та організація виховної роботи з учнями під час канікул» Вик. ГМО КК 1.Проконтролювати організацію повторення навчального матеріалу (планування, результати повторення) Вик. ЗНВР (жовтень), інформація. 2. Перевірка ведення шкільної документації. Перевірка ведення документації по всеобучу (списки учнів, алфавітна книга) Вик. КК, секретар , ЗНВР 3.Шкільна адаптація першокласників. Вик. психолог, ЗНВР, Наказ. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація.
Жовтень 30 – 03 «Тиждень свята Осені» (осінні канікули)
1. Підготовка шкільних учнівських команд по предметах для участі у районних предметних олімпіадах. Вик. Вчителі-предметники, наказ. 2. Подача заявок на участь в олімпіадах у РНМЦ. Вик. ЗНВР 3. Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнської оліміпади з базових дисциплін (листопад – грудень) Вик. ЗНВР наказ 4. Аналіз роботи батьківського активу з попередження дитячого травматизму. Вик. КК (звіти), ЗВР Усний журнал на тему: «Не цурайтесь,люди, мови, Не цурайтесь роду. Як зачахне рідне слово, Не буде народу». Відзначення Дня української писемності та мови «Мово моя солов’їна…» (за окремим планом) Нарада при директорі: 1. Попередження дитячого травматизму в навчальний час; 2.Взаємовідвідування уроків, позакласних заходів «Педагогічна хвиля» (у 4 –х класах). Інструктивно-методична нарада 1.Про систему роботи з учнями, які мають початковий рівень навчаль­них досягнень. 2.Про підготовку до районних олімпіад. 1.Організація та надання допомоги у проведенні предметних тижнів Вик. ЗНВР, ЗВР. 2. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик ЗВР Школа молодого вчителя. 1.Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання. Ознайомлення з працями психологів: Л.Виготського, Л.Занкова, П.Гальперіна. 2.Ознайомлен-ня з досвідом колег, вчителів-наставників. Відвідування та аналіз уроку. Вик. ЗНВР, псих., вч-наст. 1. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються (протягом року). Вик. члени атест. комісії. 2. Перевірка організації гарячого харчування учнів. Вик. ЗВР, довідка. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація. 4.Проконтролювати стан індивідуального навчання на дому з хворими учнями. Вик. ЗНВР. 5. КУК 7-А клас (листопад). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 6. Перевірка введення зошитів (математика, українська мова 10 кл.), наказ. 7.Проведення контрольних зрізів з математики 5 – 11 класи.
1.Організація та проведення екскурсій для учнів 2 – 11-х класів. Вик. КК 2. Організація проведення осінніх канікул школярів. 1. Робота книжкової виставки «Моя країна - Україна». 2. Районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна». 1. Засідання предметних комісій. Вик. ЗК. Школа педагогічної майстерності ІІ засідання Тема: «Щоб урок був ефективним». Методичні поради; зустріч з учителями-методистами та старшими вчителя­ми школи. Відвідування уроків. День відкритих уроків. 1.Перевірка роботи шкільної бібліотеки з учителями. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Виконання єдиних вимог до проведення уроку вчителів, які атестуються (вивчення письмової документації вчителя) (листопад). Вик. ЗНВР, співбесіда.
Листопад 06 – 10 «Тиждень державності України та її символіки»
1. Підсумки проведення І етапу конкурсу з української мови ім. Яцика. Участь учнів у ІІ етапі конкурсу. (листопад) Вик. ЗНВР наказ 2.Налагодження співпраці з ВНЗ м. Києва, організація екскурсій для обдарованих дітей. Вик. ЗНВР, КК Тиждень географії (за окремим планом) 1. «Наші рекорди тобі, Україно!» - спортивні змагання. 2. «Лунай прекрасна мова наша» - літературна композиція (5-7 кл.) 3. «Рослини-символи України» - виставка рослин, зразків символіки України, малюнки дітей (1-4 кл.) 4. «Я – Україночка!» - конкурсна програма (3-4 кл.). 5. «Моя земля – земля моїх батьків» - літературна композиція (1-4 кл.). 6. День толерантності (16.11 – Міжна-родний день толерантності). 7. Початок роботи над учнівськими проектами “Моє довкілля”. Збір фотоматеріалів для створення загальношкільного альманаху «Дзвони тривоги». Методична рада 1.Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес; 2.Підсумки шкільних предметних олімпіад; огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Вик. ЗНВР 1.Індивідуальні бесіди з учителями з питань успішності і відвідування учнів школи. Вик. ЗНВР 2. Надання допомоги вчителям у стимулюванні діяльності учнів. Вик. ЗНВР 3. Засідання МО кл. кер. «Використання різних форм позакласної роботи, як один із основних чинників формування громадянської зрілості» Вик. ГМО КК Школа керівника предметно-методичних комісій 1.Проконтролювати дозування домашніх завдань з математики, фізики. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Якість проведення виховних годин (листопад – грудень). Вик. ЗВР, П. інформація. 3.Проконтролювати роботу предметних комісій з нормативними документами . Вик. ЗНВР, співбесіда. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація.
Листопад 13 – 187 «Тиждень роду, родини, сім’ї»
1. Фестиваль сімейної творчості «Родинні скарби». Вик. педагог-організатор . Тиждень біології, хімії (за окремим планом) 1.Педагогічна рада 2. Конкурс експрес-розповідь «Коріння нашого роду» (5-9кл) 3. Родинне свято «Мамина пісня, бабусина казка» (1-4 кл.) 4. Диспут «У чому сенс життя та щастя дитини?» (10-11 кл.) 5. Круглий стіл «Я і моя сім’я» (7-8 кл.) 6. Районна виставка-конкурс дитячого малюнку «Право очима дітей». 7. Районна виставка-конкурс образотворчого мистецтва «Чарівна палітра», «Миру в Україні бути». 1. Засідання творчих груп предметних комісій. Вик. ЗК 2. Практичні заняття по предметним комісіям з молодими спеціалістами. Контроль рівня сформованості знань, умінь і навичок. Вик. ЗК, наставники. 3. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР 1. Стан виконання рішення педради, наради при директорові. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка шкільної форми. Вик. ЗВР, інформація. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Листопад 20– 24 «Тиждень патріотичного виховання»
1.Проконтролювати роботу вчителів-предметників по питанню контролю за відвідуванням учнями занять. Вик. ЗНВР (по предметах) П. довідка 2. Зустріч за «круглим столом» з батьками військовослужбовцями. Вик. військ.керівник 3.Результати ІІ етапу конкурсу з укр. мови ім. Яцика. Підготовка учнів для участі у ІІІ етапі конкурсу. Вик. ЗНВР, вч-пр. 4.Засідання батьківського комітету школи. Вик. ЗВР. 1.Тематичні лінійки до Дня пам’яті жертв голодомору: «Пригадай, Україно, ХХ століття своє… Дві трійки фатальні, як символ ненависті й горя. Цей рік 33-ій ще й досі у серці пече Якимсь несказанним і вічно страждаючим болем». 2. Акція «Пам’ять».Покладання квітів до пам’ятника жертвам голодомору 1932 – 1933 років. 3. Провести єдиний урок миру «За мир у всьому світі – це значить за життя», присвячений Дню Свободи (22.11). 4. Урок-набат «Історію переписати неможливо» (До дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій). 5. День гідності та свободи. 6. День пам’яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» Інструктивно-методична нарада 1.Роль тематичного підсумкового оцінювання у підвищенні результатив-ності навчання; 2.Роль шкільної бібліотеки у вирішенні науково-методичної проблеми школи, інтелектуального розвитку дітей. Вик. ЗНВР 3.Зустрічі з героями АТО, Майдану, ветеранами Афганцями, ветеранами другої світової війни. Декада педагогічної майстерності вчителів «Пошук технологій навчання і виховання розвитку інтелектуальної особистості» 1. Засідання предметних комісій: Шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи педкадрів, підвищення професійної майстерності, вдосконалення навчально-виховного процесу, атестаціа педагогічних кадрів. (грудень-січень) Вик. ЗК. 1. Стан виконання рішень педради, нарада при директорові, заступниках директора (грудень). Вик. ЗНВР, інформація. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3. Контроль за навчально-виховним процесом. Вик. Д 4.Перевірка техніки читання у почат. класах. Вик. ЗНВР, інформація. 5.ФК. Стан викладання біології 10-11-х класах (грудень-січень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 6. КУК 10-Б клас (грудень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Листопад 27 – 01 «Тиждень здорового способу життя»
1. Провести рейди по перевірці режиму дня, умов самостійної роботи учнів, схильних до правопорушень. Вик. КК, члени БК. 2. Семінар для батьків. «Роль батьків у вихованні свідомого ставлення дітей до зміцнення свого здоров’я». Вик. ЗВР, лікар школи. Тиждень охорони здоров’я (за окремим планом) 1. Виступи учнівських агітбригад «СНІДу – ні!», присвячені Міжнародному дню боротьби зі СНІДом. 2. Інформаційно-мотиваційний тернінг «Наркотикам – ні!» 3. Виставка плакатів та малюнків на тему «СНІД мусимо зупинити!» 4. Тиждень милосердя і турботи «Повір у себе!», присвячений Міжнародному дню інвалідів. 5. Провести зустріч хлопців 11-х класів із працівниками військового комісаріату «Українська армія сьогодні: проблеми і перспективи» 6. Міжнародний день волонтерів. 7. Святкування Дня Збройних Сил України (за окремим планом). Нарада при директорові: 1.Про результати перевірки поурочних планів вчителів; 2.Про результати перевірки шкільної форми. 3. Планування роботи на зимові канікули; 4. Про організацію та проведення новорічних свят; Інструктивно-методична нарада для вчителів, які працюють в 9,11 класах (по підготовці ДПА): 1.Організації праці учнів у школі і дома. 2. Робота на уроках, ведення записів. 3. Робота з додатковою літературою. Вик. ЗНВР 1. Обговорення стану роботи над проблемою школи в теорії та на практиці, знайомство з передовим досвідом вчителів школи. Вик. ЗНВР, члени МР. 2. Круглий стіл класних керівників «Обговорення шляхів виходу із кризових ситуацій» Вик. ЗВР Школа педагогічної майстерності ІІІ засідання Тема: «Бути майстром своєї справи». Зустріч за «круг­лим столом» учителів. 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2. Вивчення роботи вчителів, які атестуються. Вик. ЗНВР, ЗВР.
Грудень 04 – 08 «Тиждень найрозумніших»
1.Конкурс-захист учнівських робіт МАН МНТ «Оберіг» (за графіком). Вик. ЗНВР 2.Проконтролювати організацію гарячого харчування, якість їжі та кількість охоплених харчуванням дітей. Вик. ЗНВР Засідання Ради школи Свято Наума (за окремим планом) 1. Підготовка розпорядження “Про закінчення І семестру” 2. Перевірити наявність резерву керівних кадрів. Вик. Д. 3. Виховні години, присвячені Всесвітньому дню прав дитини «Світова книга прав дитини»( за статтями Конвенції прав дитини). 4. Андріївські вечорниці. Інструктивно-методична нарада 1.Стан роботи з “важкими” дітьми, профілактика правопорушень. 2. Про роботу ЗК з вчителями, які атестуються. 3. Робота з обдарованими дітьми. 4.Благодійна акція (відвідування реабілітаційного центру з концертом). 1. Перевірити як реалізується ідея теми по самоосвіті вчителів у практиці роботи (грудень-січень). Вик. ЗНВР, бесіда, довідка 2. Перевірити вміння молодих спеціалістів працювати з батьками (проводити батьківські збори) та надати їм методичну допомогу. Вик. ЗВР Школа молодого вчителя. 1. Учнівський колектив – основа виховання. складання психолого-педагогічної характеристики учня та всього класного колективу. Розв’язання педагогічних ситуацій. 2.Педагогічний такт вчителя. Вик. ЗНВР, вч-наст. Педагогічна рада «Особистісне зростання вчителя в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» 1. Перевірка шкільної форми. Вик. ЗВР. інформація 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3.Проконтролювати стан індивідуального навчання на дому з хворими учнями. Вик. ЗНВР. 4. Перевірка зошитів учнів з математики (9,10, 11-ті класи), українська мова (3, 4 класи). Виконання єдиного орфографічного режиму, дозування домашніх завдань та правильності перевірки зошитів. Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Грудень 11 – 15 «Тиждень народознавства»
1. Залучення батьківського комітету в організації та проведенню новорічних свят для учнів школи. Вик. ЗВР 2. Розробити і затвердити оздоровчі заходи на зимові канікули. Вик. ЗВР 1. Акція «Лист Святому Миколаю» 2. Відкриття майстерні Діда Мороза – колективна творча справа «Новорічний дарунок ялинці». 3. Виставка учнівської творчості «Зимовий вернісаж» Творча педагогічна майстерність «До вершин майстерності». Школа педагогічної майстерності IV засідання Тема: «Як оцінювати працю учнів». Методичні поради: зустріч за «круглим столом» з учителями. Відвідування уроків та виховних заходів цих учителів. Практична ро­бота навчання аналізу відвіданих уроків моделювання уроків та їх фрагментів у формі ділової гри. Захист ме­тодичних прийомів 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2.Контроль за діяльністю «Шкільних програм». Вик. ЗВР. Довідка. Наказ. 3. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація.
Грудень 18 – 27 «Тиждень Новорічних свят»
1. Проаналізувати роботу з важковиховуваними дітьми з неблагонадійних сімей та профілактики правопорушень і злочинності серед школярів (9,10 кл) Вик. ЗВР, КК.. Довідка 2. Забезпечити виконання плану проведення зимових канікул . Вик. ЗВР 3. Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл. Вик. КК, ЗВР. 4. Складання плану роботи вчителів на канікулах. Вик. ЗНВР, ЗВР. 5.Розпорядження про закінчення І семестру та проведення методичної роботи під час канікул. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР. 1.Проведення Новорічних та Різдвяних свят. Вик. ЗВР. «Зимова казка» (1-4 кл.), «Новорічний маскарад» (6-7кл), «Різдвяна Україна» (8-9 кл.), «Бал-маскарад» (10-11 кл.) Інструктивно-методична нарада 1.Наслідки директорських контрольних робіт за І семестр. 2. Аналіз успішності за І семестр. 3. Стан виховної роботи за І семестр. Нарада при директорі 1.Підсумки роботи педколективу за І півріччя. 2. Аналіз персонального контролю роботи вчителів, які атестуються. 3. Аналіз роботи шкільних програмами за І семестр. 4. Підбиття підсумків роботи з питань оформлення навчальних кабінетів. 1. Проведення співбесід з учителями щодо стану виконання навчальних програм. Вик. ЗНВР, ЗК. 2. Контроль за участю вчителів школи у практично-методичних заходах РНМЦ. 3. Засідання МО класних керівників з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр. Вик. ЗВР, ЗНВР 4.Індивідуальні бесіди з учителями з метою надання методичної допомоги. Вик. ЗНВР. 5. Засідання ради з профілактики правопорушень. Вик. ЗВР 1. Робота з профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, тютюнокуріння школярів. Вик. ЗВР, інформація. 2. Стан виховної роботи за І семестр. Вик. ЗВР, наказ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 4.Котроль проведення батьківських зборів. Вик. ЗНВР, ЗВР, інформація. 5.Перевірити вміння молодих вчителів проводити позакласні заходи. Вик. ЗВР
Грудень 28 – 12.01 (зимові канікули)
1. Організація та проведення екскурсій для учнів 2 – 11-х класів. Вик. КК 2.Проконтролюва-ти відпочинок важко вихованих учнів під час зимових канікул. Вик. ЗВР. Довідка. 3. Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт на ІІ семестр. Вик. ЗНВР 4. Робота секцій МАН. Вик. ЗНВР, наук. кер. 5. Підготовка учнів до обласного конкурсу-захисту МАН. Вик. вчит-предм., нак. кер. 6.Організація роботи із учнями, які мають початковий рівень знань (розклад занять, відповідальні за роботу вчителі, списки учнів, підпис батьків тощо) Вик ЗНВР. 1. Засідання МО класних керівників „Вивчення розвитку громадянської спрямованості учнів , її проявів у діях і вчинках, інтересу доручень , формування організаційних навичок”. Вик. ЗВР Нарада при директорові 1. Про виконання працівниками школи своїх функціональних обов’язків; 2. Результати перевірки предметних кабінетів; 3. Результати контрольних робіт; 4. Робота вчителів з учнями, які мають початковий рівень знань; 5. Стан виконання навчальних програм. Школа передового педагогічного досвіду 1. Практичні заняття по предметним комісіям. Виготовлення вчителями наочних посібників, дидактичних матеріалів. Вик. ЗНВР, ЗК. 2. Засідання предметних комісій. Заслухати творчі звіти вчителів, які атестуються. Вик. ЗК . 3. Засідання МО кл. керівників. Вик. ГМО КК Школа керівників предметно-методичних комісій 1. Перевірити проходження практичної й теоретичної частини програм за І семестр, виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт. Вик. ЗНВР, наказ 2. Перевірка класних журналів. Вик. ЗНВР, наказ. 3. Стан роботи з техперсоналом по виконанню своїх обов’язків (січень). Вик. Д.ЗГЧ, довідка. 4. Перевірка календарного планування вчителів на ІІ семестр. Вик. ЗНВР, ЗВР, довідка 5.Перевірка планів ВР класних керівників на ІІ семестр. Вик. ЗВР.
Січень 15 – 19 «Тиждень рідної школи»
1. Оформлення заявки на участь переможців шкільного конкурсу-захисту МАН у районному конкурсі-захисті МАН “Дослідник”. Вик. ЗНВР, наук. керівники. 2. Організація поточного і оглядового повторення навчального матеріалу з базових дисциплін. Вик. ЗНВР, вчит-предм. 1. Вертепне вітальне дійство. 2. «Школа – моя родина» літературне свято (1-4 кл.). 3. Конкурс віршів, творів «Школа вчора, сьогодні, завтра…» (5-11 кл.). 4. КВН «Ми і школа» (11 кл.). 1.Проведення співбесіди з вчителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, над темою школи; узагальнення матеріалів співбесіди. Вик. ЗНВР. Школа педагогічної майстерності V засідання Відвідування виховних заходів учителів з подальшим аналізом. Практичне заняття. 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2. КУК 3-В клас (січень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Січень 22 – 26 «Тиждень народознавства»
1.Складання графіка тематичного опитування учнів на ІІ півріччя. Вик. ЗНВР 2.Робота з комплектування 1-х класів (відвідування дитячих садків). Вик. ЗНВР, КК Тиждень початкової школи. (за окремим планом) 1. Українські народні рухливі ігри з піснями (1-4 кл.) 2. «Пригоди водяної краплинки» - навчальна гра-казка. 3.Кокурс читців «Зимонько-зима». 4. День Соборності та Свободи України. Конференція «Соборність, єдність». 1. Семінар-консультація для молодих класних керівників “Що я вже вмію?” (обмін думками), “Вміння проводити батьківські збори”. Вик. ЗВР, ГМО КК Школа молодого вчителя. 1.Розвиток пізнавального інтересу учнів. Конструювання проблемного уроку. 2. Методика проведення бінарних уроків. Відвідування та аналіз уроків. Вик. ЗНВР, вч-наст. 1. Перевірка планів виховної роботи класних керівників під час канікул. Вик. ЗВР, довідка. 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, співбесіда. 3. Контроль ведення документації предметних комісій. Вик. ЗНВР, співбесіда. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. Індивідуальна робота на уроці. Перевірити систему роботи вчителів із учнями, які мають початковий рівень. Вик. ЗНВР, співбесіда.
Січень 29 – 02 «Тиждень пожежної безпеки»
1. Організувати проведення огляду навчальної діяльності учнів. Вик. ЗНВР 2. Зустріч з батьками працівниками служби порятунку 01. Вик. ЗВР, керівник гуртка ДЮП. 1. Виступ агітбригади ДЮП «Вогник» (1-9 кл.). 2. Екскурсія у музей пожежної справи (8 кл.). 3. Екскурсія у пожежну частину району (9 кл.) 4. Зустріч з інспектором пожежної охорони (10-11 кл.). 5. КВН «Юні та хоробрі пожежники» (9 кл.) 6. «Змагання дружини юних пожежних (5-7 кл.). 7. Конкурс читців «Казки на протипожежну тематику». Інструктивно-методична нарада 1.Результати відвідування уроків; 2. Про дозування домашніх завдань; 3. Про організацію повторення навчального матеріалу за І семестр. Методичний тиждень Тема: «Під парусами слави та удачі» (панорама творчих уро­ків вчителів школи). Вик. ЗНВР 1. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР Школа передового педагогічного досвіду 1. Вивчення стану виховної роботи у 11-х кл. (січень, лютий) Вик. ЗВР, дов., наказ 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3.Контроль з метою перевірки навантаження учнів домашніми завданнями з математики 5-11 класи. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 4.Перевірка роботи шкільної бібліотеки. Вик. ЗНВР, інформація
Лютий 05 – 09 «Тиждень естетичного та етичного виховання»
1. Проаналізувати стан чергування вчителів та учнів в їдальні, по школі. Вик. ЗВР ПК. довідка 2. Надання кваліфікованої допомоги сім’ям, які опинилися в важких життєвих обставинах. Вик. ЗВР. 3. Аналіз участі та результативності учнів школи у ІІ етапі МАН. Вик. ЗНВР Тиждень образотворчого мистецтва (за окремим планом) 1. Анкета «Що найбільше прикрашає людину?», «Який я є, яким мене бачать люди» (8-10 кл.) 2. Вечір романсу та вальсу (10-11 кл.) 3. Відвідування театрів. 4. Відверта розмова «Створення іміджу», «Якою (яким) треба бути, щоб подобатись» (9-11 кл.) 5. Конкурс читців «Романтичні вірші». 6.Підготовка до педагогічної ради Школа молодого вчителя. 1. Моральне та патріотичне виховання учнів. Розробка планів проведення уроків мужності, зустрічей з цікавими людьми. Розробка, зміст і методика проведення вікторин, КВН серед учнів. 2. Етика взаємовідносин вчителя і учнів. Вик. ЗВР, вч-наст. 1.Проконтролю-вати відвідування учнями факультативних занять та якість їх проведення вчителями. (лютий) Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 2. Перевірити спільно з ПК виконання працівниками школи функціональних обов’язків. Вик. Д, ГПК, співбесіда. 3. Перевірка якості сніданків для учнів 1-11 кл. Вик. ЗВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. Адміністрація. 5.Перевірка ведення зошитів (8 клас), наказ.
Лютий 12 – 16 «Тиждень патріотичного виховання»
1.Проконтролювати ведення шкільної документації по батьківському всеобучу. Вик. Д, ЗВР, ГБК школи. 2. Семінар-тренінг «Роль батька у вихованні дитини». Вик. ЗВР Тиждень захисника Вітчизни (за окремим планом) 1. «Гей! Ми козаки!» (8 кл.) Військово-спортивні змагання. 2. Турнір лицарської ввічливості «Джентльмен ШОУ» (10-11 кл.) 3. Створити творчі групи по розробці окремих розділів плану навчально-виховної роботи школи на наступний навчальний рік. 4. День вшанування учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав. Інструктивно-методична нарада 1. Про підготовку учнів 9, 11-х класів до ДПА (тестування). 1. Вивчити і проаналізувати результативність підвищення кваліфікації при КОІПОПК педкадрів, які атестуються. Вик. ЗНВР 2.Індивідуаль-на робота з вчителями по добору текстів контрольних робіт. Вик. ЗНВР 3. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР. 1. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка чергування класів по школі. Вик ЗВР, інформац. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Лютий 19 - 23 «Тиждень дружби і кохання»
1.Проконтролюва-ти якість приготування їжі у шкільній їдальні. Вик. ЗНВР П. довідка, НД 2. Відвідування сімей учнів, проведення консультацій. Вик. ЗВР, КК, психолог. Тиждень іноземної мови (за окремим планом) 1.Пісенний конкурс (виконання пісень українською та іноземними мовами) «Ритми зарубіжної естради на український лад». 1.Диспут «Дружба справжня чи користь?» (10-11 кл.) 2. Брейн-ринг «За улюбленим героєм…» (7 кл.) 3. Вечір поезії про дружбу і кохання, вечір вальсу.(10-11кл) 4.Конкурс пісні про дружбу і кохання (9-11 кл.). 5. Вистава «Ромео і Джульєта» (англомовний театр). 6. «Романтична пара школи» - музичне ШОУ. (10-11 кл.). Методична рада 1.Про підсумки вивчення системи роботи вчителів, які атестуються; 2.Звіт про роботу творчої групи. Вик. ЗНВР 1. Перевірити вміння молодих спеціалістів вести позакласну роботу з предмету. Надання методичної допомоги. Вик. ЗНВР, наст. П. бесіди 2. Проведення оглядів роботи предметних комісій з питань впровадження в практику дійових форм підвищення професійної майстерності вчителів (організація наставництва, проведення дискусій, семінарів, творчих звітів). Вик. ЗНВР Школа педагогічної майстерності VI засідання Тема: «Педагогіка співробітництва», Експрес-інформація: «Педагогічний пошук проблеми, знахідки». «Круг­лий стіл»: «Мої педагогічні знахідки» (захист методич­них прийомів, їх аналіз) 1. Стан виконання рішень педради нарад при директорі. Вик. ЗНВР, інформація, НД. 2. Перевірка шкільної форми. Вик. ЗВР, інформ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 4.Перевірка роботи з охорони праці та ТБ (лютий – березень). Вик. Д, наказ. 5. Перевірка щоденників учнів 9-А, 9-Б, 9-В класи. Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Лютий 26 – 02 «Тиждень точних наук»
1.Проконтролюва-ти відвідування занять учнями та ГПД. Вик. ЗВР, ЗНВР П. довідка , наказ 2.Складання графіка відпусток та зайнятості вчителів влітку. Вик. Д Тиждень математики, фізики, інформатики (за окремим планом) Інтелект-ШОУ для учнів 11-х класів «Найрозумніший випускник» Вик. ЗНВР, КК, ВП Інструктивно-методична нарада 1. Про КУК . 2. Провести анкетування вчителів та учнів, використавши одержану інформацію під час підготовки плану роботи школи на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР, ЗВР. 3. Розробити заходи по ліквідації відставання від навчальних програм. 4.Міжнародний день рідної мови. 5.Змагання серед юнаків «Будь гідним захисником» Вик. ЗНВР 6.День пам’яті Небесної Сотні. 1. Перевірити втілення в практику вивчення елементів проблеми школи (лютий - березень) Вик. ЗНВР 2. Декада педагогічної майстерності вчителів, які атестуються. Творчі звіти вчителів. «До вершин майстерності». Вик. ЗК Школа педагогічної майстерності VII засідання Тема: «Диференційо ване навчання та індивідуальний під­хід до учнів». Ділова гра: «Моделювання уроків». 1. Перевірка організації повторення навчального матеріалу і підготовка учнів до ДПА, тестів. Вик. ЗНВР, довідка 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР. 3. Відвідування школи учнями 9-11 кл. Вик. ЗВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Березень 05 – 09 «Тиждень пошани жінки»
1. Ознайомлення учнів 9, 11 класів із Інструкцією про порядок ведення підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 2. Проаналізувати роботу з важковиховуваними дітьми. Вик. ЗВР, Д.Н. 1.Святковий концерт до Дня 8 Березня. 2. Конкурс на кращий твір «Коли співає мама навесні», «Я руки мамині до серця пригортаю» (1-11 кл.) 3. «Сюрприз для мами» - подарунок для мами виготовлений власними руками (1-5 кл.) 4.Конкурс читців «Вірші про маму, жінку, дівчинку»» Нарада при директорові 1. Про підготовку до літнього оздоровлення; 2. Про організацію набору учнів до школи; 3. Про організація роботи по наступності (4-5 кл.). 1. Семінар «Індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої уваги.» Вик. ЗВР, ЗНВР, КК Школа передового педагогічного досвіду 1. Перевірка організації харчування учнів пільгових категорій. Вик. ЗНВР, інформація. 2. КУК. 10-А кл. (березень) Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 4. Контроль відвідування учнями занять. Вик. ЗВР. 5. Стан викладання української мови та літератури у 1-4 кл. (березень-квітень) Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Березень 12 – 16 «Тиждень рідної мови»
1. Провести конкурс читців – декламаторів „Кобзар у нашому домі” Вик. Вчителі укр.. мови та літератури 2.Визначення вчителів, які працюватимуть у 5-х класах наступного н.р., з метою ознайомлення їх з особливостями роботи в цих класах. Вик. ЗНВР 3. Скласти план роботи на весняні канікули. Вик. ЗВР Тиждень української мови та літератури (за окремим планом) 1. Конкурс знавців творчості поета (виставка малюнків-ілюстрацій до творів Шевченка) (1-7 кл.). 2. Конкурс читців «Українська поезія» 3. «Веселі старти» (1-6 кл.) 4. «Шляхами поета» - заочні мандрівки (8 кл.). 5. Літературно-музична композиція «І мене в сім’ї вольній…» (7 кл.). 6. Вікторина «Шевченко і час» (5-11 кл.) 7. «Рідною мовою сміюся і плачу…» (10-11 кл.) 1.Індивідуаль-на робота з вчителями по підготовці документації до підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 2. Організація виставки атестаційних матеріалів учителів та класних керівників. Вик. ЗНВР Школа молодого вчителя. 1.Використан-ня активних форм і методів у навчальному процесі. Обговорення праць учителів-новаторів: В.Шаталова, Є.Ільїна, Ш.Амоншвілі та інших. Конструювання: уроки-лекції, уроки-семінари тощо. 2. Методика проведення нестандартних уроків. Відвідування та обговорення уроків. Вик. ЗНВР, уч-наст. 1. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Вивчити стан запровадження в практичну роботу вчителів теми школи. Вик. ЗНВР, наказ про МР. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Березень 19 – 23 «Тиждень профорієнтації»
1.Організація профорієнтаційних екскурсій до ВНЗ. Вик. КК 2. Вивчення та аналіз профорієнтаційної роботи у с 9, 11-х класах. Вик. КК, ЗВР, довідка, наказ. 3. Провести індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками з питання подальшого навчання. Вик. КК. 4. Проконтролювати мобілізацію всіх ланок школи і позашкільних закладів на роботу по профорієнтації учнів. Вик. ЗВР, довідка, наказ. 1. «Допитлива ґава» конкурс кросвордів, ребусів, загадок про професії (1-4 кл.) 2. «Мої здібності і майбутня професія» – тестування (9,11 кл) 3. Конкурс творів «Я мрію стати…» (10 кл.) 4. «Трудові досягнення України» - усний журнал (7-9 кл) 5. Зустріч з ветеранами праці (8-9 кл.) 6. Ярмарка педагогічних ідей (матеріали узагальнення передових педагогічних технологій вчителів школи). Тиждень педагогічної творчості «Пошук технологій навчання і виховання розвитку інтелектуальної особистості» 1.Засідання атестаційної комісії з питань атестації педкадрів: - Розгляд атестаційних матеріалів; - Підготовка атестаційних документів учителів, які проходять атестацію; - Творчі звіти вчителів, які атестуються. Вик. ЗНВР, атест. комісія 2. Підготовка проекту наказу за результатами атестації педагогічних кадрів. Вик. ЗНВР. 1. Контроль за станом проведення спільної роботи з позашкільними установами та вузами міста. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. Адміністрація 3. Перевірка шкільної форми. Вик. ЗВР, інформ.
Березень 26 – 30 (весняні канікули)
1. Організація та проведення екскурсій для учнів 2 – 11-х класів. Вик. КК 2.Попередня комплектація пед. працівників на новий н.р. Вик. Д, ЗНВР Педагогічна рада 1. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР 2. Засідання предметних комісій. Організація творчих звітів учителів про роботу над обраною методичною темою. Вик. ЗК 3.Індивідуальні бесіди з класними керівниками. Вик. ЗВР 1. Перевірка класних журналів, вибірково шкільної документації. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка роботи спортивних секцій під час канікул. Вик. ЗВР, інформ.
Квітень 02 – 06 «Тиждень мрійників та фантазерів»
1. Організація роботи комісії по набору учнів до школи (конкурсне приймання). Вик. Д, ЗНВР. 2. Підведення підсумків участі учнів школи в проведенні етапів предметних олімпіадах, конкурсів тощо. Поповнення інформації до банку даних «Обдарована дитина» Вик. ЗНВР 3. Підготовка матеріалів з предметів, з яких проводитиметься ДПА. Вик. вчит-пред.. ЗНВР. 4.Ознайомлення учнів 9, 11-х класів та батьків з основними положеннями Інструкції про ДПА. Вик. ЗНВР, КК. 1.Конкурс читців (анекдотів та жартів) «Квітневі усмішки» (5-11 кл.). 2. «У морі книг» конкурс-мандрівка (1-4 кл.) 3. «Українські веснянки» - ігри, пісні, хороводи, загадки (1-4 кл.) 4. «Як боротися за свій авторитет?» - диспут (8-9 кл.) 5. Диспут до Всесвітнього дня здоров’я «Моє здоров’я та шкідливі звички» ( 10-11 кл.) 6. Підсумкова науково-практична конференція «Проблеми, пошук та знахідки науково-дослідницької роботи» Вик. ЗНВР. Нарада при директорові - Про підготовку до ДПА; - Про роботу з охорони праці та ТБ; - Про підготовку до проведення Дня ЦО. - Про чергування вчителів по школі. Методичний тиждень «Моніторинг навченості – крок до підвищення якості освіти» 1. Місячник ініціативи та творчості молодих (квітень) - відкриті уроки; - творчі звіти по кафедрах ; - педагогічний КВК; Вик. ЗНВР, ЗК 2. Проконтролювати підведення підсумків роботи по самоосвіті (квітень-травень) Вик. ЗНВР, ЗК 3. Аналіз підсумків атестації пед. кадрів за рік. Узагальнення атестаційних матеріалів. Наказ про підсумки атестації. Вик. ЗНВР 4. Ділова гра «Педагогічні інновації: сутність і практична самореалізація» (за результатами атестації педпрацівників). 1. Наступність у роботі вчителів 4 – 5-х класів (взаємовідвіду вання уроків, знайомство з учнівськими колективами, (квітень) Вик. ЗНВР, КК. 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 3. КУК 4-ті класи. Вик. ЗНВР, ЗВР, довідка, наказ. 4. Перевірка роботи з учнями шкільного бібліотекаря. Вик. ЗНВР, інформація. 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Квітень 09 – 13 «Тиждень праці та благоустрою»
1. Оформлення стенду “Готуємося до підсумкової державної атестації”. Вик. вч. предметники, ЗНВР. 2. Участь батьків у місячнику «Благоустрою». Вик. КК, ЗГЧ, ЗВР 3.Проведення директорських контрольних робіт з української мови (2-11 кл), з математики (2-11 кл). Вик. ЗНВР, вчит-предм. 4. Підготовка до дня ЦО в школі. Вик. Нач. штабу ЦО П, наказ Тиждень трудового навчання (за окремим планом) 1. Диспут «Поговоримо про нашу працю – навчання» (9-11 кл.) 2. «Знати. Вміти. Зробити.» - усний журнал (5-8 кл.) 3. Спортивні змагання з легкої атлетики (9-11 кл.) 4. Розподіл навчального навантаження педагогічним працівникам школи на наступний навчальний рік. Вик. Д, ЗНВР, ЗК 5. Підготовка наказу про закінчення навчального року. Вик. ЗНВР 6. Науково-практична конференція про підсумки роботи школи над науково-методичною темою. Вик. ЗНВР 1.Проконтролювати підсумки роботи з молодими спеціалістами, наставництво (квітень-травень) Вик. ЗНВР, ЗК 2. Перевірити якість роботи предметних комісій, планування роботи на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР П.бесіда Школа молодого вчителя 1. Організація суспільно-корисної продуктивної праці школярів. Планування літньої навчальної практики та екскурсій. 2. Форми роботи та співпраці педагога і батьків у навчально-виховному процесі. 3.Огляд дидактичних матеріалів молодих учителів. Практичні заняття: Відвідування та обговорення уроків учителів-початківців. Вик. ЗВР, вч-наст. 1.Проконтролювати стан індивідуального навчання на дому з хворими учнями. Вик. ЗНВР. 2. Перевірка якості проведення виховних годин у 5 - 6-х класах. Вик. ЗВР, інформ. 3. Перевірка шк. форми. Вик. ЗВР, інформ. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. КУК 9-А клас. Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Квітень 16 – 20 «Тиждень екології»
1. Проаналізувати роботу по контролю за відвідуванням школи учнями 10-х класів Вик. ЗВР, довідка 2. Організувати навчальні екскурсії та практику для учнів 1-8, 10 кл. Вик. ЗВР. Наказ 3. Аналіз роботи вчителів з учнями, які навчаються на дому. Вик. ЗНВР, наказ. Тиждень екології (за окремим планом) 1. Конкурс агітбригад «За чисту планету!» (8-10 кл.) 2. Рольова гра «Екологічні проблеми України» (8-9 кл.) 3. Екологічний турнір «Природа людині – людина природі» (11 кл.) 4. Рольова гра «Спостерігай і зберігай» (1-4 кл.) 5.Конкурс читців «Вірші про навколишнє середовище» 6. Підготовка матеріалів до підсумкової державної атестації. Вик. КК, вчителі-предметники. 7. Затвердити у склад шкільних комісій по проведенню підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 8. Скласти розклад консультацій. Вик. ЗНВР 1. Підсумки стажування молодих спеціалістів. Вик. ЗНВР 2. Семінар «Іноваційні форми роботи з батьками» Вик. ЗВР 3.Перевірити підведення підсумків проведеної роботи по проблемі школи (аналіз підсумків року) і планування роботи на наступний навчальний рік (квітень-травень) Вик. ЗНВР, МР Школа педагогічної майстерності VIII засідання Тема: «Формування в учнів позитивного ставлення до навчання». 1. Перевірка роботи з батьками кл. керівників 9-11-х класів. Вик. ЗВР, інформ. 2. Перевірка якості сніданків для учнів. Вик. ЗВР, інформ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Квітень 23 – 27 «Тиждень Чорнобильської трагедії»»
1. Скласти розклад державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів. Вик. ЗНВР 2.Оформлення документації про підготовку і проведення ДПА. Вик. ЗНВР 3. Робота з батьками учнів, які пропускають уроки без поважних причин. Вик. ЗВР, КК 1.Екскурсія у музей «Чорнобиль» (вул. Межигірська, 8) (5-7 кл.). 2. «Козацькі військові забави» конкурсна гра для допризовників (10-11 кл.) 3.Проаналізувати роботу школи по підбору і розстановці кадрів, спланувати вирішення даного питання в наступному році. Вик. адміністрація. Методична рада 1.Звіт про роботу творчих груп; 2.Звіт про роботу наставників молодих учителів; 3.Підсумки стажування молодих учителів; про результати діагностування вчителів. 4.Районна виставка-конкурс писанок «Великодне диво». 5.Районна фотовиставка приурочена 30-річчю Чорнобильської трагедії. Вик. ЗНВР Методичний тиждень «Творчості, як будь-якої діяльності можна навчитися» 1. Опис досвіду роботи кращих вчителів-предметників, класних керівників (до 25 травня) Вик. ЗНВР, ЗВР 2. Засідання ради з профілактики правопорушень. 1. Вивчити і проаналізувати виконання теоретичної і практичної частини навчальних програм. Вик. ЗНВР, ЗК, наказ. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, довідка, наказ.
Травень 30 – 04 «Тиждень пам’яті»
Робота з батьками учнів, які пропускають уроки без поважних причин. Вик. ЗВР, К.К. Тиждень попередження дитячого травматизму (за окремим планом) Школа педагогічної майстерності IV засідання Тема: «Як оцінювати працю учнів». Методичні поради: зустріч за «круглим столом» з учителями. Відвідування уроків та виховних заходів цих учителів. Практична ро­бота навчання аналізу відвіданих уроків моделювання уроків та їх фрагментів у формі ділової гри. Захист ме­тодичних прийомів 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2.Контроль за діяльністю «Шкільних програм». Вик. ЗВР. Довідка. Наказ. 3. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація.
1. Участь батьків в організації зустрічі з ветеранами. Вик. ЗВР 2. Проконтролювати ведення фінансової документації по пільговому харчуванню. П. довідка Вик. Д, ЗНВР 3. Педагогічний консиліум. Проведення підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 1.Конкурс фронтової пісні (1-11 кл.) 2. Зустріч з ветеранами (7-11 кл.) 3. Тематичний вечір до Дня перемоги «Згадаймо їх поіменно» (10-11 кл.) 4. Скласти графік відпусток педпрацівників та обслуговуючого персоналу. Вик. Д, ЗНВР, ЗГЧ. П. наказ 5. «День Європи» за окремим планом). Інструктивно-методична нарада 1. Організація навчальних екскурсій та навчальної практики. 1. Подання заявки в РНМЦ на проходження курсової перепідготовки педпрацівниками школи на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР 2. Засідання ради з профорієнтації. Вик. КК, ЗНВР 1. Перевірка ефективності проведення заключного повторення з предметів, які виносяться на підсумкову державну атестацію. Вик. ЗНВР, довідка. 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 3. Перевірка роботи гуртків. Вик. ЗВР, інформац.
Травень 07 – 11 «Тиждень історії та правознавства»
1.Підготовча робота до складання плану роботи школи на новий н.р. Вик. ЗНВР 2.Підготовка навчальних планів на новий н.р. Вик. ЗНВР 3. Складання розкладу ДПА. Вик. ЗНВР. 4.Проконтролюва-ти відвідування учнів з сімей, які опинилися в складних життєвих умовах. Вик. ЗВР, наказ. 5.Організація проведення державної підсумкової атестації. Видати наказ про організацію і проведення державної підсумкової атестації. Вик. ЗНВР Засідання Ради школи 1. Тиждень історії та правознавства (за окремим планом) 1. Засідання МО кл. кер. «Цілеспрамована робота класного керівника, як інструмент та мотив розвитку особистості школяра». Вик. ГМО КК Школа керівників предметно-методичних комісій 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2. Перевірка роботи бібліотеки. Вик. ЗНВР, інформація.
Травень 14 – 18 «Тиждень матері»
1. Аналіз роботи органів учнівського самоуправління. Вик. ЗВР П. КК, довідка 2. Спланувати та проконтролювати перспективну організацію літнього відпочинку дітей. Вик. ЗВР, довідка, Н. Педагогіна рада 1. Допуск учнів 4-х класів до ДПА. Тиждень вчителів-предметників 4-х кл. (за окремим планом) 1.Спортивні змагання з літніх видів спорту (1-11 кл.) 2. «Проба пера» - твори, вірші про матір (10-11 кл.) 3. Конкурс «Мамина помічниця» (3-5 кл.) 4. «Уклін тобі, матусю» - свято для мам (1-4 кл.) Вик. ЗНВР Методична рада 1.Аналіз роботи методичних підрозділів школи. 2.Напрямки роботи з педагогічними кадрами у наступному навч. році. 3.Планування роботи на наступний навчальний рік Вик. ЗНВР. 1. Групові та індивідуальні консультації для голів предметно-методичних комісій, вчителів щодо проведення підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР. 2. Засідання ради з профілактики правопорушень. Вик. ЗВР 1. Стан виконання рішень педради, нарад при директорі. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка шкільної форми. Вик. ЗВР, довідка, наказ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Травень21 – 25 «Тиждень попередження дитячого травматизму»
1. Проаналізувати стан роботи по вивченню ПДР. Вик. ЗВР, ЗНВР П. наказ 2. Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл.. Вик. КК, ЗВР. 3.Засідання батьківського комітету школи. Вик. ЗВР. 4. Проаналізувати роботу по всеобучу батьків. Вик. ЗВР. Тиждень охорони здоров’я (за окремим планом) 1. Зустріч з інспектором ДАІ (7-11 кл.) 2. Єдиний день безпеки дорожнього руху (за окремим планом) (1-11 кл.) 3. «Дороги безпеки влітку» - конкурс-гра (5-6 кл.) 4. Єдиний день протипожежної безпеки (за окремим планом) 5. Екскурсія в пожежно-технічний центр (вул. Володимирська, 13, т.212-65-59) 6. Екскурсія у травмпункт (8, 10 кл.). 7. «Козацькі забави» - туристично-спортивні змагання (1-11 кл.) 8. Закінчити складання річного плану роботи школи на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР, ЗВР. Свято «Останнього дзвоника» (1-11 кл.) Вик. З Педагогічна рада 1.Про переведення учнів 1-4-х класів до наступних, нагородження похвальними листами. 2.Про допуск учнів 9-х класів до ДПА, звільнення учнів 9-х класів від ДПА. 1. Засідання МО кл. кер. «Підсумки роботи класних керівників за рік» Вик. ГМО КК 2. Підсумковий наказ про МР школи. Вик. ЗНВР Школа молодого вчителя Тиждень молодого вчителя. Методичні посиденьки „Калейдоскоп педагогічних ідей” Творчий звіт учителів-початківців, молодих вчителів. Підсумковий наказ про роботу з молодими спеціалістами. Вик. ЗНВР, ЗВР, вч-наст. 1. Дотримання техніки безпеки колективом школи (по предметних кафедрах). Вик. ЗНВР, Дов., Наказ. 2.Перевірити виконання програми по вивченню учнями Правил дорожнього руху , проведення профілактичних заходів з Правил пожежної безпеки. Вик ЗВР П. наказ 3. Перевірка роботи учнівського самоврядування. Вик. ЗВР, довідка, наказ. 4. Перевірка роботи шкільних програм. Вик. ЗВР, ЗНВР, довідка, наказ. 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Травень 28 – 01 «Тиждень рідного міста»
1. Допомога батьківського активу школи в організації навчальних екскурсій. Вик. ЗВР, КК. 2.Організація огляду підручників, якими користувались учні. Вик. бібліотекар 3.Аналіз рівня забезпеченості школи підручниками на наступний н.р. Вик. бібліотекар. 1. Літературна композиція «Дерева – окраса вулиць, парків нашого міста», 2.Конкурс читців «Місто – сад». 3. «Про що розповість мій малюнок» круглий стіл психолога (5-6 кл.) 4. Екскурсії по Вишневому (1-11 кл.) 5. Навчальні екскурсії (за окремим планом) (1-4 кл.) Нарада при директорові - Про організацію роботи школи в літній період. - Проект річного плану роботи школи на наступний навчальний рік. - Аналіз роботи шкільних програм. Школа передового педагогічного досвіду 1. Перевірка особових справ, ведення алфавітної книги, класних журналів. Вик. секретар, ЗНВР, наказ. 2. Перевірка організації та проходження навчальних екскурсій учнями 1-4 кл. Вик. ЗВР, Дов. Наказ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація
Червень – Липень
1. Підготовка річного звіту про роботу школи. Вик. Адміністрація 2.Планування роботи на новий н.р. Вик. Адмінстрація. Нарада при директорові - Про підсумки навчальних екскурсій. - Ведення шкільної докум. Засідання Ради школи 1. Аналіз роботи бібліотеки за рік. Вик. ЗНВР, наказ. Педагогічна рада 1.Про переведення учнів 5-8-х, 10-х класів до наступних, нагородження похвальними листами. 2. Про вручення документів про базову освіту та відрахування зі школи учнів 9-х кл. ВР, наказ. 1. Засідання предметних комісій. Вик. ЗК (звіти). 2. Аналіз роботи ЗК організація виставок-панорам, педагогічних ідей, знахідок. Вик. ЗК 3.Підготовка звітів за рік (атестація, підсумки МР, підсумки року). Вик. ЗНВР,ЗВР. 1. Перевірка оформлення шкільної документації. Дотримання єдиних вимог до проведення підсумкової державної атестації та перевірки учнівських робіт. Вик. ЗНВР. 3. Перевірка особових справ учнів. Вик. ЗНВР.
Скорочення: Д – директор; Вик. – виконавець; ЗНВР – заступник директора з навчально-виховної роботи; ЗВР – заступник директора з виховної роботи; ЗГЧ – завідуючий господарською частиною; ЗК – голови предметних комісій; КК – класні керівники; ГМО КК – голова методичного об’єднання класних керівників; ЗБ – завідуючий басейном; ГПК – голова профспілкового комітету; В-П – вчителі-предметники; Вчит.наст. – вчителі наставники; Д,Н – довідка, наказ; ПН – підсумкова нарада; МР – методична рада; ФК – фронтальний контроль; КУК – класно-узагальнюючий контроль.
Кiлькiсть переглядiв: 811

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.