№ з.п Зміст роботи Термін Відповідальний
1 Створення у закладі сучасного освітнього середовища шляхом впровадження у навчально-виховний процес інформаційних технологій та форм дистанційного навчання Протягом року Адміністрація
2 Забезпечення впровадження інклюзивних форм навчання для дітей із особливими освітніми потребами Протягом року Адміністрація, Дьоміна А.В.
3 Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу в умовах реформування освітньої галузі Протягом року Киричук Г.О.
4 Робота предметно-методичних комісій з питань оволодіння сучасними навчальними технологіями (критичне мислення, перевернуте навчання, кейс-метод тощо) Протягом року Голови ПМК
5 Проведення науково-методичних заходів (тренінгів, квестів, майстер-класів тощо) з навчання вчителів сучасним освітнім технологіям на засадах педагогіки партнерства Протягом року Вчителі-методисти, старші вчителі
6 Організація роботи з обдарованими дітьми, підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських науково-дослідницьких робіт у системі МАН Протягом року Охріменко Т.М., Киричук Г.О., керівники ПМК, вчителі-предметники
7 Розроблення методичних матеріалів, конспектів уроків, посібників для упровадження компетентнісного навчання та педагогіки партнерства Протягом року Вчителі
8 Апробація та моніторинг навчальної літератури лабораторії Листопад Н.П. Підручник з математики, зошит, 4 кл. Протягом року Вчителі початкової школи
9 Продовження роботи за проектом «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті» Протягом року Янішевська О.І., класні керівники
10 Продовження роботи з використання електронних засобів навчального призначення «Розумники» Протягом року Тищенко О.Т., Терещенко О.В.
11 Оновлення змісту діяльності шкільної бібліотеки шляхом впровадження в її практичну роботу ІКТ Протягом року Мельник І.В.
12 Забезпечити проведення спільних заходів школи і ДНЗ «Росинка» та «Намистинка» з реалізації наступності в пріоритетних напрямках впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, програми «Впевнений старт», Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом року Плющ Л.С., вчителі початкової школи
13 Проведення батьківських зборів, відкритих дверей, конференцій, семінарів для батьків майбутніх першокласників, відкриттю консультаційних пунктів для батьків з питань підготовки дітей до школи, проблем успішної адаптації першокласників Протягом року Плющ Л.С., Дьоміна А.В., Киричук Г.О., вчителі початкової школи
14 Обговорення концепції «Нова українська школа» та створення плану заходів щодо реалізації її окремих завдань Вересень Адміністрація
15 Розгляд на засіданнях ПМК питання щодо оновлення змісту та форм навчання школярів в умовах реформування освітньої галузі Вересень-жовтень Голови ПМК
16 Педагогічна студія з теми: «Використання кейс-методу на сучасному уроці в умовах упровадження Концепції Нової української школи» Жовтень Охріменко Т.М., Монько Н.В.
17 Розгляд питання щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» на нараді із головами батьківських комітетів класів Листопад Адміністрація
18 Педагогічна студія з теми «Особливості організації компетентісно-орієнтованого навчання та використання у процесі навчання хмарних сервісів» Листопад Охріменко Т.М., вчителі. інформатики
19 Проведення педагогічної ради «Особистісне зростання вчителя в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» Грудень Охріменко Т.М., керівники ПМК, керівники динамічних творчих груп
20 Вивчення та розгляд на засіданні методичної ради питань щодо реалізації допрофільного та профільного навчання учнів середньої і старшої школи Січень Охріменко Т.М., керівники ПМК
21 Педагогічна студія з теми «Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини в умовах сучасного навчального закладу» Січень Янішевська О.І.
22 Педагогічна студія з теми «Використання медійних засобів у формуванні учнівських компетентностей» Лютий Терещенко О.В., Тищенко О.Т.
23 Проведення навчання для учителів початкових класів Лютий-березень Плющ Л.С.
24 Проведення семінару-практикуму з питань проблем школи та занять психолого-педагогічного семінару Березень Киричук Г.О.
25 Аналіз стану профорієнтаційної роботи в школі на засіданні методичної ради Березень Янішевська О.І.
26 Підготовка матеріалів до шкільної виставки-ярмарку педагогічних ідей і технологій Березень-квітень Керівники ПМК, творчих груп
27 Проведення фестивалю педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» Квітень Охріменко Т.М., керівники ПМК
28 Майстер-клас «Виховання патріотичних почуттів в умовах загальноосвітнього навчального закладу» Травень Янішевська О.І., Богданович В.В.
29 Розгляд на засіданні педагогічної ради питання щодо готовності закладу до впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти з 2018/2019 навчального року Травень Адміністрація
30 Продовження роботи мовного табору як практичної реалізації однієї із ключових компетентностей Нової української школи (спілкування іноземними мовами) Травень Адміністрація, Микиштина Т.В., вчителі іноземної мови
31 Здійснювати висвітлення питань щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» на офіційному сайті школи Протягом року Скороход М.І.
Кiлькiсть переглядiв: 1005

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.