У 2016-2017 навчальному році вся методична робота Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 була сконцентрована навколо єдиної науково-методичної проблеми: «Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій учнів», яка узгоджується з проблемним питанням району «Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу».

Ця робота проводилася згідно плану роботи педагогічного колективу Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 над науково-методичною проблемою та плану відповідної роботи у районі на 2016-2017 навчальний рік.

Шкільна методична служба була спрямована на пошук більш раціональних форм і методів навчання учнів.

В процесі роботи над загальношкільною методичною проблемою творчо працювали ПМК вчителів математики та інформатики (голова Щедринська О.В.), історії і географії (голова Кравчук О.О.), природничих наук (голова Литвиненко О.Г.), української мови та літератури (голова Хмарна О.В.), іноземної мови (голова Микиштина Т.В.), початкових класів (голова Дворецька А.І.), творчої групи вчителів російської мови та зарубіжної літератури (голова Лобанова Є.Б.), учні яких стали переможцями і призерами районних олімпіад, конкурсів-захистів МАН та творчих конкурсів. Основна увага приділялася підвищенню фахової майстерності учителя та розвитку творчих здібностей учнів.

На належному рівні були проведені відкриті уроки, позакласні заходи, педагогічні читання, відбувся обмін досвідом. На засіданнях усіх предметно-методичних комісій та творчих груп обговорювалися відкриті уроки, новинки методичної літератури, нормативно-правові документи, були прочитані доповіді, реферати, захисти власних проектів. Вчителі намагалися знайти і запровадити в практику елементи нових технологій, які б сприяли підвищенню якості знань учнів з навчальних предметів. Робота усіх предметно-методичних комісій була тісно пов’язана із районною і загальношкільною методичною проблемою, пошуками шляхів для її реалізації. Велика увага приділялася розвитку творчої особистості учнів. На належному рівні були проведені предметні тижні, які сприяли підвищенню інтересу учнів до вивчення різних предметів.

Результати методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік були проаналізовані та виданий наказ № 110 від 23.06.2017 року «Про підсумки методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік».

Однак методична робота в школі потребує посилення уваги щодо підвищення інформаційного рівня педагогів, розвитку їх комп’ютерних компетенцій.

Враховуючи вищесказане та з метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 н.р., підвищення рівня навчально-виховної роботи, здійснення грунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих вчителів, забезпечення їх готовності до впровадження інновацій на шляху реформування освіти

Взяти участь у роботі над районним науково-методичним питанням: «Структурування науково-методичної діяльності освітян району з метою формування учителя коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня»

Здійснити корекцію системи заходів щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми «Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій учнів» та спрямувати зусилля педагогічного колективу на досягнення конкретного результату, охоплення максимальної кількості вчителів методичною роботою і надання їм необхідної допомоги.

З метою вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду та координації роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою продовжити роботу науково-методичної ради.

Затвердити такий склад науково-методичної ради (НМР) школи:

· голова НМР, директор школи Руденко Н.М.;

· заступник голови НМР, «старший учитель», вчитель географії Горенко Л.П.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, секретар методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, заступник директора з навчально-виховної роботи Монько Н.В.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, заступник директора з виховної роботи Янішевська О.І.;

· відповідальний за вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, заступник директора з навчально-виховної роботи Плющ Л.С.;

· учитель ІІ категорії, вчитель української мови та літератури Хмарна О.В.;

· учитель вищої категорії, «учитель-методист», вчитель історії та правознавства Кравчук О.О.;

· учитель першої категорії вчитель англійської та французької мови Микиштина Т.В.;

· учитель першої категорії, вчитель початкових класів Дворецька А.І.;

· учитель вищої категорії, «старший учитель», учитель математики Щедринська О.В.;

· учитель першої категорії, учитель біології Литвиненко О.Г.;

· учитель вищої категорії, «старший учитель», учитель світової літератури Лобанова Є.Б.;

· учитель вищої категорії, «старший учитель», вчитель фізичного виховання Міщенко В.А.;

· практичний психолог-методист Киричук Г.О.;

· соціальний педагог Карака М.М.

У рамках роботи над єдиною науково-методичною проблемою продовжити роботу таких педагогічних шкіл:

· Клуб молодого вчителя, керівник Фармагей Н.І.;

· Школи майбутнього вчителя, керівник Зеленова Л.В.

У рамках роботи над єдиною науково-методичною проблемою продовжити роботу творчої групи вчителів початкових класів «Дискусійний клуб», керівник Плющ Л.С.

Продовжити роботу наукового товариства обдарованих дітей «Сузір’я» (шкільне відділення МАН, керівники Охріменко Т.М., Зеленова Л.В., Кипич С.І.).

Продовжити роботу шкільних предметно-методичних комісій з періодичністю засідань 2 рази на семестр. Призначити головами предметно-методичних комісій таких учителів:

· Янішевську О.І. – головою ПМК класних керівників;

· Хмарну О.В. – головою ПМК вчителів української мови та літератури;

· Микиштину Т.В. – головою ПМК вчителів іноземної мови;

· Литвиненко О.Г. – головою ПМК вчителів природничого циклу;

· Щедринську О.В. – головою ПМК вчителів математики;

· Дворецьку А.І. – головою ПМК вчителів початкових класів;

· Міщенко В.А. – головою ПМК вчителів трудового, фізичного та естетичного виховання;

· Кравчук О.О. – головою ПМК вчителів історії та географії;

· Лобанову Є.Б. – керівником творчої групи вчителів світової літератури;

Заступникам директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М., Монько Н.В., Плющ Л.С., Янішевській О.І. створити необхідні умови для роботи предметно-методичних комісій та систематично надавати допомогу їх головам.

Заступнику директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М. два рази на семестр здійснювати навчання голів шкільних предметно-методичних комісій.

Головам предметно-методичних комісій з метою пропаганди творчих знахідок педагогічних працівників, розвитку творчих здібностей учнів та залучення їх до вивчення окремих предметів, проводити у школі предметні тижні.

Заступнику директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М. поповнити шкільну картотеку матеріалами з досвіду роботи вчителів школи.

Заступникам директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М., Монько Н.В., Плющ Л.С., з виховної роботи Янішевській О.І. створити творчі динамічні групи вчителів.

Призначити наставниками молодих і малодосвічених вчителів:

· Безпалько А.В. – Микиштину Т.В.;

· Гончаренко Н.М., Богач О.В., Повар Н.В., Буга Л.М. – Монько Н.В.;

· Ремарчук С.С., Семеняка Н.В., Москаленко Л.В., Басараб І.В., Сергеєва Е.В. – Фармагей Н.І.;

· Дубовкіній М.Д., Філімончук І.М., Торбенко В.С. – Тур Н.В.;

· Мельниченко О.С. – Зубар О.Л.;

· Боровик М.А. – Лисенко О.О.;

· Ількову Д.О., Коробка М.М., Бартюк С.М. – Савчука П.С.;

· Коломієць-КісільВ.В.,Дзюба О.Ю. – Синьооку Г.І

Заступнику директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М. визначити методичні дні для педагогічних працівників для здійснення індивідуальної самоосвітньої роботи.

Заступникам директора з навчально-виховної роботи проводити індивідуальні та групові консультації для:

вчителів початкових класів – середа Плющ Л.С.

вчителів-предметників:

гуманітарного циклу – п’ятниця Охріменко Т.М.

природничого циклу – середа Монько Н.В.

творчих груп – четвер Охріменко Т.М.

голів ПМК – понеділок Охріменко Т.М.

класних керівників –вівторок Янішевська О.І.

Проводити внутрішньоапаратне навчання адміністрації школи згідно тематики (кожний третій понеділок місяця).

Посилити роботу щодо підвищення інформаційного рівня педагогів, розвитку їх комп’ютерних компетенцій.

/Відповідальні голови ПМК/

Контроль за виконанням цього наказу та проведенням методичної роботи у школі покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М.

Кiлькiсть переглядiв: 407

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.