FacebookYouTubeПідписатися на RSS

Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу

- Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

- Концепція Нової української школи, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 988-р від 14.12.2016;

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (1-2 класи);

- Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (3-4 класи);

- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011 (5-11 класи);

- накази Міністерства освіти і науки України:

o № 268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

o №1272 від 08.10.2019 року «Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.», 1-2 класи;

o №1272 від 08.10.2019 року «Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.», 3-4 класи;

o № 1461 від 27.12.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;

o № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

o № 408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;

o № 1009 від 19.08.2016 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (3-4 класи)»;

o № 329 від 13.04.2011 «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304;

листи Міністерства освіти і науки України:

o №2.2-1250 від 18.05.2018 та №2.2-1255 від 21.05.2018, «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»;

o № 1154 від 27 серпня 2019 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;

o № 584 від 29.05.2015 «Перелік навчальних програм Закладу І ступеню», 3-4 класи;

o № 804 від 07.06.2017 та № 1407 від 23.10.2017 «Перелік навчальних програм Закладу ІІ-ІІІ ступеню», 5-11 класи;

o № 1/9-525 від 20 серпня 2019 року «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти»;

o № 1369 від 07 грудня 2018 року «Порядок проведення державної підсумкової атестації», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979;

o № 306 від 17.03.2015 «Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні»;

o № 1/9-523 від 16 серпня 2019 року “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»;

o № 1038 29 липня 2019 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р.№ 641», яким викладено у новій редакції Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України;

- Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518.

- Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314.

- Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013

- Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011.

- Порядок проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України № 1369 від 07.12.2018.

- Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні», затвердженого наказом МОН України № 306 від 17.03.15

- Лист-відповідь МОН України від 01.03.2019 № 1/11-2097 «Міжнародна платформа інноваційної гармонізуючої освіти».

- Порядок розташування парт в класному приміщення визначено Державними санітарними правилами та нормами, які затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

- Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році».

Кiлькiсть переглядiв: 0