FacebookYouTubeПідписатися на RSS

План роботи Вишнівського академічного ліцею «Основа» на 2020-2021 н.р.
Робота з педагогічними працівниками
Організація роботи по забезпеченню реалізації прав особистості на освіту Організаційно-педагогічні заходи Підвищення професійної майстерності Внутрішкільний контроль Охорона здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, дотримання ТБ і санітарно-гігієнічних норм Розвиток матеріально-навчальної бази школи, організаційно-господарча робота
1 2 3 4 5 6
Серпень
1.Організувати освітній процес відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2020 № 50. 2. Створити групу з підготовки проекту тимчасового порядку функціонування закладу в період карантину в зв’язку з поширенням COVID- 19 у 2020-2021 р. 3. Затвердити план протиепідемічних заходів у період адаптивного карантину. 4.Забезпечити набір учнів до 1, 10-х класів. Вик. Д., ЗНВР. 5. Провести організаційні заходи по забезпеченню учнів гарячим харчуванням з 1 вересня. Вик. ЗВР, Д. 6. Складання розкладу уроків на І семестр. Вик. ЗНВР 7. Забезпечити організацію індивідуального навчання на дому у хворих учнів. Вик. ЗНВР, ЗК. 8. Уточнити контингент учнів по класах. Вик. КК, ЗНВР, секретар 9. Забезпечення учнів підручниками Вик. бібл., КК 10. Батьківські збори для 1-х класів. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР, КК. 11. Проведення екскурсій протягом навчального року. Вик. ЗВР, КК. 12.Підготовка наказів по організації початку нового навчального року. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР. Нарада при директорові - Готовність навчально-матеріальної бази ліцею; - Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році в умовах адаптивного карантину (COVID -19). Засідання Ради ліцею 1. Забезпечити участь педпрацівників ліцею у серпневих онлайн-конференціях. Вик. Д, ЗНВР, ЗК 2. Закінчити комплектування ліцею педкадрами. Вик. Д 3. Мікро дослідження: „Запити і потреби новоприбулих вчителів”. Знайомство з ново-прибулими вчителями. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР, ЗК. Інструктивно-методична нарада: 1.Порядок проведення Дня Знань в умовах адаптивного карантину. 2. Навчальні програми та їх навчально-методичне забезпечення у новому н.р. 3. Ознайомлення молодих та новоприбулих спеціалістів із традиціями ліцею, їх правами і обов’язками, умовами проходження стажування. 4. Розподіл педагогічного навантаження вчителів – тарифікація. 5.Навчальні плани ліцею. 6.Календарно-тематичне планування на І семестр. 7. Ведення поурочних планів. 8. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 9.Огляд нормативних документів. Педагогічна рада: «Основні шляхи поліпшення якості освіти в ліцеї» 27.08.2020р. 1. .Аналіз роботи ліцею за минулий н.р., напрямки роботи на новий н.р. 2. Затвердження плану роботи ліцея на новий н.р. 3.Про затвердження Освітньої програми ВАЛ «Основа». 4. Про тимчасовий порядок організації освітнього процесу в ліцеї у 2020-2021 н.р. в умовах карантиних обмежень. 5. Прот методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти (Лист МОН України № 1/9-430 від 11.08.2020 р.). 6. Про структуру 2020-2021 н.р. 7. Про перелік підручників та навчальних посібників рекомендованих МОН освіти і науки України. 8. Оцінювання навчальних досягнень учнів у других класах. Відп. Д, ЗНВР, ЗВР. 9. Про дотримання орфографічного режиму. 10. Про дотримання правил техніки безпеки у ліцеї під час уроків та позаурочний час. 11. Про використання варіативної складової. 1. Надання допомоги керівникам предметних комісій з питань планування роботи на новий н.р., змісту форм та методів роботи. Вик. ЗНВР М. Співбесіда. 2. Семінар вчителів та вихователів ГПД з питань планування роботи, складання календарних планів. Вик. ЗНВР 3. Перевірити список та відкорегувати план курсової перепідготовки педпрацівників Вик. ЗНВР 4.Організаційні засідання предметних комісій, МО класних керівників, планування роботи. Вик. ЗНВР, ЗВР, ЗК, ГМО. 1. Перевірити працевлаштування випускників 9, 11-х класів. Вик. ЗНВР, КК. 2. Перевірити наявність наочних посібників, роздаткового матеріалу, їх систематизацію та збереження в навчальних кабінетах, стан готовності кабінетів до нового навчального року. Вик. ЗНВР, ПК, ЗГЧ, ЗК. 3.Перевірка календарно-тематичного планування учителів. Вик. ЗНВР 4.Перевірка та затвердження розкладу уроків, розкладу дзвоників. Вик. Д 1. Проходження працівниками ліцею медичного обстеження, флюорографії, щеплень. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Виробнича нарада з питань розподілу функціональних обов’язків колективу, збереження життя та здоров’я учнів в умовах адаптивного карантину. Призначення відповідального за ТБ, охорону праці. Вик. Д, наказ. 3. Перевірка наявності Інструкції з ТБ в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, а також Інструкції для працівників кожного підрозділу на кожний вид праці та використання обладнання. Вик. ЗНВР 4. Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року. Вик. ЗНВР, ЗК. 5. Забезпечення безкоштовними гарячими обідами учнів пільгових категорій та учнів 1-4-х кл. Вик. ЗНВР. 1.Забезпечити працівників закладу засобами індивідуального захисту в умовах адаптивного карантину. 2. Підготувати та обладнати спеціальне відведене приміщення для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення у них симптомів гострих респіраторних захворювань. 3. Передбачити місця для обробки рук антисептиками. 4.Провести огляд готовності навчальних кабінетів, шкільних майстерень, спортзалів, шкільного обладнання до нового навчального року. Вик. Комісія, Д.,наказ. 5. Провести інструктаж працівників ліцею по ознайомленню їх з Правилами ТБ та пожежної безпеки. Вик. Д, ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ. 6. Перевірити наявність трудових книжок, особових справ працівників ліцею, оформити їх згідно інструкції. Вик. секр., голова ПК 7. Ознайомити (проінформувати) колектив ліцею з Правилами внутрішкільного розпорядку. Вик. ПК 8. Підготувати навчальну документацію, навчальні програми, класні журнали, підручники, таблиці. Вик. Зав. бібіл., ЗНВР, ЗГЧ 9. Перевірити комплектування шкільних кімнат меблями, обладнаннями, засобами пожежної безпеки. Вик. ЗГЧ 10. Перевірити готовність шкільної бібліотеки до навчального року. Вик. ЗНВР 11. Перевірка якості ремонтних робіт до нового навчального року. Вик. ЗГЧ
Вересень 01 – 04
1. Підготовка матеріалів для тарифікації працівників ліцею. Вик. ЗНВР 2. Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів. Вик. ЗНВР 3.Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних, тематичних робіт на І сем. Вик. ЗНВР 4.Складання графіка чергувань вчителів ліцею. Вик ЗНВР. 5.Скласти статистичні звіти ЗНЗ і здати в РУО до 05.09.2005 Вик. ЗНВР 6.Організація та комплектування ГПД. Вик. ЗНВР 7. Виконання Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді”. Підготовка наказу “Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю і діяльність наукових товариств учнів-членів Малої академії наук” Вик. ЗНВР 1. День знань. Свято «Першого дзвоника» в умовах адаптивного карантину Вик. ЗВР 2. Проведення першого уроку «COVID -19» - новий виклик для всього світу. 3.Провести роз’яснення батькам здобувачів освіти щодо необхідності впровадження в ліцеї обмежувальних заходів зокрема стосовно відвідування закладу освіти. Рейд «Увага! Діти на дорозі!» 4. Організувати чергування класів. Вик. ЗВР 5. Планування роботи батьківського всеобучу, роботи «Трикутника». Вик. ЗВР 6. Організація роботи за шкільними програмами: - «Дозвілля»; - «Краса врятує світ»; - «Довкілля»; - «Підліток підліткові про здоровий спосіб життя»; - «Діалог»; - «Партнерство»; - «Шкільна преса»; - «Милосердя»; - «Веселкова країна»; - «Трудові справи школяра»; - «Діти України»; - «Освіта». Вик. ЗВР, ЗНВР. Інструктивно-методична нарада: 1.Рекомендації (алгоритм дій у разі виявлення у здобувачів освіти гострого респіраторного захворювання). 2.Дотримання Закону України “ Про мови”. 3. Організація та проведення атестації педпрацівників. 4. Підготовка наказу про створення атестаційної комісії та проведення атестації у новому н.р. Вик. Д, ЗНВР 5. Організація роботи з обдарованими учнями. 6. Виконання єдиного орфографічного режиму. Методичний тиждень «Освітянський простір сьогодні» 1. Надати практичну допомогу вчителям у виборі методичних тем. Вик. ЗНВР, ЗК 2. Проведення індивідуальних бесід з новими вчителями. 3. Практичні заняття «Формування нових педагогічних, науково- методичних знань, умінь і навичок вчителів з предмета». Вик. ЗК 4.Організація роботи з молодими вчителями. Призначення наставників молодим вчителям, класним керівникам. Вик. ЗНВР. 5. Створення клубів, консульпунктів для батьків. Вик. ЗНВР, ЗВР Школа молодого вчителя. 1.Опрацювання нормативних документів про освіту. Вимоги до оформлення шкільної документації. Оформлення класного журналу. Вик. ЗНВР 2.Ефективність планування навчального програмового матеріалу, тематичне, поурочне планування, планування роботи класного керівника. 3. Мета уроку, добір змісту, методів навчання. Структура проведення уроку. Формулювання мети уроку. Самоаналіз уроку. Вик. ЗНВР, ЗК, вч.-наст. 1. Перевірка та затвердження розкладу факультативних, індивідуальних занять, курсів за вибором. Вик. Д 2. Перевірити забезпечення підручниками учнів ліцею. Вик. зав. бібліот., КК, ЗНВР 3. Забезпечити організацією повторення з учнями найбільш важливих вузлових питань навчальних програм за попередній клас. Вик. ЗНВР, ЗВР, Інд. бесіди 4. Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку нового н.р. Вик. Д 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1.Виховна година «Проведення інструктажу із здобувачами щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів COVID -19» Вик. КК 2. Бесіди: роль здорового способу життя; переваги шкільної форми, режим дня; культура харчування; правила поведінки у ліцеї; безпечна дорога до ліцею. Вик. КК 3. Виявити учнів, які стоять на диспанцерному обліку. Вик. Медсестра. 4. Організувати фізкультурні спец. мед. Групи. Вик. ЗВР 5. Заходи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Вик. ЗВР, КГ. 6.Створення комісії з попередження правопоруше нь серед учнів, розробити заходи. Вик. ЗВР. 7.Організувати роботу з питань охорони праці. Створення комісії з попередження травматизму та розслідування нещасних випадків. Вик. Д 8.Попередження пожежної безпеки у ліцеї. Вик. ЗГЧ 9. Результати медичного обстеження працівників ліцею. Вик. Д. 10.Пропаганда здорового способу життя серед учнів та педколективу, заборону тютюнокуріння. Вик. ЗВР. 1.Створення та контроль вимог соціального дистанціювання. 2. Здійснення щоденного контролю за станом здоров’я працівників та проведення температурного скринінгу до початку занять. 3.Скласти графік чергування технічного персоналу ліцею. Вик. ЗГЧ 4. Вводний та первинний інструктаж з ТБ для працівників ліцею. Вик.: ЗНВР, ЗГЧ 5. Створити комісію по списанню матеріальних цінностей, що вийшли з ужитку. Вик. Д, ЗГЧ. 6. Призначити матеріально-відповідальних осіб, створення комісії з інвентаризації. Вик. Д, ЗГЧ.
Вересень 07 – 11 «Тиждень учнівського самоврядування»
1. Провести облік дітей, які потребують матеріальної допомоги: сироти, напів-сироти, з багатодітних та малозабезпечених сімей. Вик. ЗВР, КК. 2.Корегування розкладу уроків. Вик. ЗНВР 3. Співбесіди з класними керівниками з питань організації діяльності класних колективів 5-х класів. Засідання фокусної групи вчителів-предметників, які викладають у 5-х класах: «Співпраця вчителів при навчанні п’ятикласників». Вик. ЗНВР 4.Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл. Вик. ЗВР, КК. 5.Засідання батьківського комітету ліцею. Вик. ЗВР. Тиждень фізичної культури (за окремим планом) 1.Конференція учнівського самоврядування. Вик. ЗВР, пед-орг. 2. Акція «Чистота шкільних приміщень». 3. «День вічливості» Вик. ЗВР, пед-орг. Методична рада: 1. Організація методичної роботи педколективу, основні напрямки методичної роботи у новому н.р. 2. Організація роботи та затвердження планів роботи предметних комісій, творчих і дина­мічних груп. 3. Про тематику і програми семінарів, практикумів для педпрацівників. Вик. ЗНВР 1.Організаційні засідання ліцею педагогічної майстерності, творчих груп по плануванню роботи. Вик. ЗНВР 2. Уточнення списків вчителів, які атестуються. Вик. ЗНВР 3.Переоформити стенд по атестації. Вик. ЗНВР 4. Опрацювати Типове положення про атестацію з вчителями , які атестуються. Вик. ЗНВР 5. Змістовне вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються. (протягом року). Вик. атест. комісія. Засідання керівника предметно-методичних комісій 1. Перевірити ведення документації по плануванню роботи вчителів: - плани роботи навчальних кабінетів; - план позакласної роботи з предмета. Вик. ЗНВР, П. співбесіда. 2. Перевірити документацію предметних комісій. Вик. ЗНВР 3. Перевірка особових справ учнів. Вик. ЗНВР, секретар. 4.Попереджува-льний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особливо молодих спец.) Вик. ЗНВР, ЗВР. 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 6.Контроль проведення батьківських зборів. Вик. ЗНВР, ЗВР, інформ. 7.ФК. Стану викладання образотворчого мистецтва (1-11 кл), (вересень-листопад). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Організаційні заходи по вивченню з учнями, педпрацівниками та техпрацівниками нормативних документів щодо збереження життя і здоров’я учнів та працівників ліцею. Вик. Д, КК 2. Бесіди: про виконання особливих положень Статуту ліцею та дотримання учнями правил для учнів. Повторення правил безпечної поведінки на дорозі та у громадських місцях. Вик. КК, ЗВР. 3. Організувати медичне обстеження учнів (протягом року). Вик. Медсестра, КК, ЗНВР. 1. Контроль роботи техперсоналу. Вик.: ЗГЧ 2.Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ
Вересень 14 – 18 «Тиждень безпеки дорожнього руху»
1.Проконтролювати співпрацю з ІСН по роботі із важко вихованими дітьми. Вик. ЗВР, КК, довідка 2. Проаналізувати організацію літнього відпочинку учнів. Вик. ЗВР, довідка 3. Організація проведення єдиних контрольних робіт у 5-х класах з метою виявлення рівня навч. досягнень учнів. Вик. ЗНВР Засідання Ради ліцею 1. Змагання ЮІР «Знай та виконуй правила дорожнього руху» (8-9 класи). 2. Свято осінніх фантазій: «Щедрі дари осені» 3. Старт експедицій: § «Сто чудес України» § «Краса і біль України» § «Мій край – моя історія жива» § «Люби і знай свій рідний край» § «Легенди рідного краю» § «Моя Батьківщина - Україна» Інструктивно-методична нарада: 1. Попередження дитячого травматизму в навчальний час. 2. Значення і виконання правил для учнів, ПДР, Правил внутрішкільного розпорядку. 3. Виконання єдиних вимог щодо ведення учнями зошитів, щоденників. 4.Благодійний ярмарок 1. Скласти графіки відкритих уроків вчителів-наставників. Вик. ЗНВР, ЗК 2. Створення атестаційної комісії. Вик ЗНВР. 3. Підготовка наказу “Про атестацію педпрацівників” Вик. ЗНВР. 4. Надання методичної допомоги вчителям, які атестуються (протягом року). Вик. ЗНВР, ЗВР, ЗК. 1. Перевірити плани виховної роботи класних керівників, паспорта класів. Вик. ЗВР, співбесіда 2. Вивчити професійний рівень новоприбулих вчителів. Відвідування уроків (протягом року). Вик. ЗНВР, бесіди 3. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. Перевірка стану роботи з учнями бібліотеки ліцею. Вик. ЗНВР, інформація. 6.Перевірка чергування вчителів (протягом року). Вик. ЗНВР, ЗВР. 1. Рейд « Увага! Діти на дорозі» 2. Акція « Вишнівський школярик - зразковий пішохід». 3. Бесіди по правилах ТБ. Вик. КК. 4. Забезпечення наявності куточків з ТБ у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах. Вик. Зав. каб. 5. Провести роботу по санітарно-гігієнічному вихованню учнів, дотримання особистої гігієни. Вик. Медсестра, КК 6. Бесіди: ознайомлення учнів із законом України «Про дорожній рух», про запобігання травматизму, попередження дорожньо-транспортних пригод, правила поведінки у ліцеї, на перервах, по дорозі додому. Вик. ЗВР, КК. 7. Правила поведінки і ТБ під час спортивних ігор. Вик. В-П. 1. Здійснення постійного контролю за станом електричного та санітарно-технічного обладнання ліцею. Вик. ЗГЧ. 2.Огляд стану протипожежної безпеки ліцею. Вик. ЗГЧ.
Вересень 21 – 25 «Тиждень бібліотеки»
1. Вивчити стан роботи з дітьми, які потребують особливої уваги. Вик. КК, ЗВР, довідка. 2. Лекторій «Допоможи дитині обрати професію» Вик. ЗВР. 3.Організаційна робота по співробітництву з навчальними закладами країни. Вик. ЗНВР. 4. Скласти статистичний звіт про наявність педкадрів та здати у РУО. Вик. ЗНВР. 1. Свято читача, присвячене Всеукраїнському дню бібліотек «У гості до книжок» (1-4 кл.). 2. Зустріч з біблотекарем «Що читати, як вести щоденник читача?» (5-6 кл.). 3. Проведення виховних годин, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку «Повага – ниточка, що з’єднує покоління» 4. Створення ініціативної групи по підготовці до педради Нарада при директорові: - Аналіз організації навчально-виховного процесу (режим роботи, чергування, організація харчування, ГПД, навчальні кабінети, індивідуальне навчання хворих учнів); - Аналіз працевлаштування випускників ліцею; - Про наслідки роботи вчителі з документацією. 1. Надання методичної допомоги окремим вчителям в організації і проведенні предметних олімпіад та написанні науково-дослідницьких робіт учнями. Вик. ЗНВР 2. Перевірити, над якими темами по самоосвіті будуть працювати вчителі, враховуючи теми ліцею. Вик. ЗНВР, ЗК 3.Ознайомлення колективу зі списком учителів, що внесені до позачергової атестації. Вик. ЗНВР. 4.Післядипломне підвищення кваліфікації пед. працівників на курси до КОІПОПК. Вик. ЗНВР 5. Підготовка та проведення предметних олімпіад. Вик. ЗНВР, ЗК. 1. Перевірка класних журналів із метою правильності їх оформлення класними керівниками, вчителями. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка якості сніданків для школярів. Вик. ЗВР, інформація. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 4. КУК 5-ті класи (вересень-жовтень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 5. Перевірка щоденників учнів 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 10-А, 10-Б класів з метою дотримання єдиного орфографічного режиму. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Бесіда про стан підручників. Рекомендації щодо виконання домашніх завдань, організації робочого часу учня. Вик. бібліот., КК 1. Організувати осінню висадку дерев та кущів на території ліцею. Вик. ЗГЧ, вчителі біології. 2.Організазація роботи комісії по проведенню інвентаризації шкільного майна (протягом місяця). Вик. ЗГЧ, бухгалтер.
Вересень 28 – 02 «Тиждень музики»
1. Підготовка наказу “Про проведення першого етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін” Вик. ЗНВР Тиждень музики (за окремим планом) 1.Диспут «Чи потрібні у наш час знання?» (10-11 кл.) 2. Рольова гра «Я бачу людину» . 3. Святковий концерт «Вклонімося низенько вчителю своєму, володареві слова і пера». 4.Фотовиставка учнівських робіт «Барви рідного краю» Інструктивно-методична нарада: 1. Про проведення предметних тижнів та олімпіад. 2. Заходи з профілактики правопорушень. 3. Діагностично-коригуюча та мотивуючо-стимулююча роль поточного оцінювання. 1. Психолого-педагогічні читання. 2. Засідання МО класних керівників: «Виховна година. Як її моделювати.» Вик. ЗВР Школа педагогічної майстерності - Співбесіда з молодими вчителями натему. - Анкетування молодих учителів. - Методичні поради: зустріч з директором, заступниками директора. - Практична робота: «Як вести документацію в ліцеї». 1. Виконання єдиних вимог до ведення учнями зошитів, щоденників. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірити відвідування учнями ліцею. Вик. КК, ЗВР, інформація. 3. Перевірка організації вивчення учнями ПДР. Вик. ЗВР, довідка. Регулювання – травень 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1.Бесіди: «Де, кому і чому потрібні зання?» (1-11 кл.) Вик. КК 2. Анкета «Що тобі потрібно, щоб знати?» (5-11 кл.) Вик. психол. Організува ти прибирання території ліцею. Вик. ЗГЧ, КК, ЗВР.
Жовтень 05 – 09 «Тиждень правових знань»
1. Організація олімпіад з базових дисциплін (жовтень) Вик. ЗНВР, наказ 2. Спільна робота батьківського комітету, адміністрації та учнівського активу з попередження правопорушень серед підлітків. 3.Засідання батьківського комітету ліцею. Вик. ЗВР. 4. Робота консультпункту з правової освіти. Вик. ЗВР Тиждень історії та правознавства (за окремим планом) 1. «У країні правових знань» рольова гра (9, 10 кл.) 2. «Закон обов’язковий для всіх» - круглий стіл (8-11 кл.) Інструктивно-методична нарада 1.Конкурс «Учитель року», «Класний керівник року». про умови участі вчителів у конкурсі. 2. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Вик. ЗНВР 3. До дня українського козацтва провести по класах усні журнали, бесіди , інтелектуальні ігри , тематичні екскурсії «Козацькому роду нема переводу» 1. Аналіз взаємовідвіду-вання уроків на засіданнях предметних комісій. Вик. ЗНВР, ЗК 2. Практичні заняття по предметним комісіям - удосконалення професійних знань, умінь, навичок; - систематизація, узагальнення повторення, актуалізація, застосування знань і умінь на практиці. Вик. ЗК . 3. Вивчення фактичного рівня підготовки учителів, підбір активу, який очолить втілення ідей проблеми ліцею. М. Анкетування 4. Засідання МО кл. кер. «Роль виховного потенціалу уроку.» вик. ГМО КК 1. Перевірка щоденників учнів 1-5-х класів з метою дотримання єдиного орфографічного режиму. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 2. КУК. 1-ші класи, готовність дітей до навчання у ліцеї. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 3. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1. Бесіди: «Конвенція прав дитини», «Права і обов’язки школяра», «Ти маєш не тільки права, а й обов’язки», «Що таке права людини?». 2. Зустріч з юристом «Незнання законів…» Вик. КК 3.Організація чергувань вчителів ліцею. Вик. ЗНВР. 4. Медичне обстеження учнів. Вик. ЗНВР 1. Підвищення відповідальності за економне використання водних та теплових ресурсів їх збереження. Створення комісії по контролю за економією води, електроенергії в ліцеї. Вик. Д
Жовтень 12 – 16 «Тиждень науки і знань»
1. Місячник всеобучу. Контроль за виконанням Законодавства про загальну середню освіту. 2. Обстеження житлових і матеріальних умов учнів, які знаходяться під опікою. Вик. КК, ЗВР. 3. Скласти замовлення на підручники, навчальні посібники, довідкову і художню літературу. Вик. ЗНВР, Зав. бібліот. Тиждень науки і знань (за окремим планом) Проведення І етапу предметних олімпіад з базових дисциплін Вик. ЗНВР. Інструктивно-методична нарада 1 Про зміст та обсяг домашніх завдань. 2. Наступність у навчанні 4-5-х класах. 3. Результати перевірки документації; поурочних планів. Вик. ЗНВР 4. Виховні години «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні» (до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників). 5. Урок мужності із використанням мультимедійних технологій «Діти на фронтах Великої Вітчизняної війни» Творча педагогічна майстерня «До вершин майстерності» Вик. ЗНВР 1. Спортивно-патріотична гра «Джура» 8 – 9 кл. 2. Участь у районному конкурсі КВК (профорієнтація) Методичний тиждень «Сонце залишиться сонцем, але з Учителем світитимуть 12 сонць!» Моніторинг роботи вчителів з уміння розкривати індивідуальні здібності учнів, виховання соціальне адаптованої особистості, виховання власним прикладом; здійснення діагностування труд­нощів учителів у процесі навчально-виховної роботи. Реалізація завдань програм «Обдаровані діти», «Творча обдаро­ваність». Школа молодого вчителя. 1. Практика. Відвідування та обговорення уроків учителів-наставників. Перевірити вміння молодих спеціалістів ставити дидактичну мету, відбирати зміст навчального матеріалу, методи і форми організації навчального процесу, вміння оцінювати результати уроку. 2. Форми організації діяльності учнів. Вик. ЗВР, вч.-наст. 1. Перевірити правильність оформлення журналів для факультативних занять, ГПД. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Відвідування учнями ліцею. Вик. ЗВР, інформація. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. Адміністрація 4. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація. 1. Бесіди: «Знання. Розум. Праця,», «Енциклопедія – дорога до знань», «Чи допомагає мені пам’ятка «Вчись вчитись». Вик. КК 2. Бесіди: про запобігання простудних захворювань, поведінка біля водоймищ, на слизькій дорозі взимку. Вик. Медсестра, КК 1. Початок опалювального сезону. Промивка лічильника. Випробування обладнання. Вик. ЗГЧ 2.Посилення проти пожеж-ного захисту ліцею в осінньо-зимово-весняний період. Вик. Д
Жовтень 19 – 23 «Тиждень науки і знань»
1.Проаналізувати відвідування учнями, які схильні до правопорушень, занять. Вик. ЗВР, інформація. 2. Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл. Вик. КК, ЗВР. 3. Підготовка учнів до участі у конкурсі на кращого знавця українського правопису до Дня української писемності та мови, у V Міжнародному конкурсі знавців укр. Мови ім. П. Яцика. Вик. Вчит. Укр. Мови. 4.Підсумки проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін. Вик. ЗНВР Проведення І етапу предметних олімпіад з базових дисциплін Вик. ЗНВР. Інструктивно-методична нарада: 1.Про організацію та проведення осінніх канікул. 2. Про організацію роботи гуртків, секцій під час канікул. 3. Результати предметних олімпіад. Методична рада «Від творчого вчителя до творчого учня» педагогічний тренінг. 1. Надання методичної допомоги вчителям, які готуються до участі в конкурсі “ Учитель року” та «Класний керівник року». 2. Засідання МО класних керівників «Планування та організація виховної роботи з учнями під час канікул» Вик. ГМО КК 1.Проконтролювати організацію повторення навчального матеріалу (планування, результати повторення) Вик. ЗНВР (жовтень), інформація. 2. Перевірка ведення документації. Перевірка ведення документації по всеобучу (списки учнів, алфавітна книга) Вик. КК, секретар , ЗНВР 3.Шкільна адаптація першокласників. Вик. психолог, ЗНВР, Наказ. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація. Перевірка санітарно-гігієнічного стану навчальних кабінетів. Вик. ЗНВР, інформація. 1. Завершення роботи комісії по інвентаризація майна. Аналіз роботи комісії. Вик. ЗГЧ.
Жовтень 26 – 01 (осінні канікули)
1. Організація проведення осінніх канікул в умовах адаптивного карантину. 1. Робота книжкової виставки «Моя країна - Україна». 2. Районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна». 1. Засідання методичних об’єднань. Вик. ЗК. Школа педагогічної майстерності ІІ засідання Тема: «Щоб урок був ефективним». Методичні поради; зустріч з учителями-методистами та старшими вчителя­ми ліцею. Відвідування уроків. День відкритих уроків. 1.Перевірка роботи бібліотеки з учителями. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Виконання єдиних вимог до проведення уроку вчителів, які атестуються (вивчення письмової документації вчителя) (листопад). Вик. ЗНВР, співбесіда. 1.Бесіди з профілактики розповсюдження COVID -19. 2.Бесіди про культуру поведінки молоді, про правила поведінки у громадських місцях, безпеку на автошляхах. Вик. КК 3. Бесіди: про безпеку поведінки на транспортних шляхах, міських видах транспорту, в громадських місцях. Правила безпечної поведінки на воді, у лісі, у туристичних походах під час канікул. Вик. КК 1. Підготовка приміщень ліцею до роботи в зимовий період. Вик. ЗГЧ, ЗБ
Листопад 02 – 06 «Тиждень державності України та її символіки», української мови
1. Підсумки проведення І етапу конкурсу з української мови ім. Яцика. Участь учнів у ІІ етапі конкурсу. (листопад) Вик. ЗНВР наказ 2.Налагодження співпраці з ВНЗ м. Києва, організація екскурсій для обдарованих дітей. Вик. ЗНВР, КК Тиждень географії (за окремим планом) 1. «Наші рекорди тобі, Україно!» - спортивні змагання. 2. «Лунай прекрасна мова наша» - літературна композиція (5-7 кл.) 3. «Рослини-символи України» - виставка рослин, зразків символіки України, малюнки дітей (1-4 кл.) 4. «Я – Україночка!» - конкурсна програма (3-4 кл.). 5. «Моя земля – земля моїх батьків» - літературна композиція (1-4 кл.). 6. День толерантності (16.11 – Міжна-родний день толерантності). 7. Початок роботи над учнівськими проектами “Моє довкілля”. Збір фотоматеріалів для створення загальношкільного альманаху «Дзвони тривоги». Методична рада 1.Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес; 2.Підсумки предметних олімпіад; огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Вик. ЗНВР 1.Індивідуальні бесіди з учителями з питань успішності і відвідування учнів ліцею. Вик. ЗНВР 2. Надання допомоги вчителям у стимулюванні діяльності учнів. Вик. ЗНВР 3. Засідання МО кл. кер. «Використання різних форм позакласної роботи, як один із основних чинників формування громадянської зрілості» Вик. ГМО КК Школа керівника предметно-методичних комісій 1.Проконтролювати дозування домашніх завдань з математики, фізики. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Якість проведення виховних годин (листопад – грудень). Вик. ЗВР, П. інформація. 3.Проконтролювати роботу предметних комісій з нормативними документами . Вик. ЗНВР, співбесіда. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація. 1. Бесіди: «Вивчаймо символіку України!», «Що значить бути громадянином України?», «Чи гідний ти ім’я Українець?» Вик. КК 2. Диспут «Проблеми національного виховання» Вик. ЗВР, ГМО КК. 1.Розробити заходи по підготовці ліцею до роботи в зимовий період. Вик. ЗГЧ. 2.Навчання працівників з охорони прці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ.
1. Підготовка учнівських команд по предметах для участі у районних предметних олімпіадах. Вик. Вчителі-предметники, наказ. 2. Подача заявок на участь в олімпіадах у РНМЦ. Вик. ЗНВР 3. Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнської оліміпади з базових дисциплін (листопад – грудень) Вик. ЗНВР наказ 4. Аналіз роботи батьківського активу з попередження дитячого травматизму. Вик. КК (звіти), ЗВР Усний журнал на тему: «Не цурайтесь,люди, мови, Не цурайтесь роду. Як зачахне рідне слово, Не буде народу». Відзначення Дня української писемності та мови «Мово моя солов’їна…» (за окремим планом) Нарада при директорі: 1.Попередження дитячого травматизму в навчальний час; 2.Взаємовідвідування уроків, позакласних заходів «Педагогічна хвиля» (у 4 –х класах). Інструктивно-методична нарада 1.Про систему роботи з учнями, які мають початковий рівень навчаль­них досягнень. 2.Про підготовку до районних олімпіад. 1.Організація та надання допомоги у проведенні предметних тижнів Вик. ЗНВР, ЗВР. 2. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик ЗВР Школа молодого вчителя. 1.Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання. Ознайомлення з працями психологів: Л.Виготського, Л.Занкова, П.Гальперіна. 2.Ознайомлення з досвідом колег, вчителів-наставників. Відвідування та аналіз уроку. Вик. ЗНВР, псих., вч-наст. 1. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються (протягом року). Вик. члени атест. комісії. 2. Перевірка організації гарячого харчування учнів. Вик. ЗВР, довідка. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація. 4.Проконтролювати стан індивідуального навчання на дому з хворими учнями. Вик. ЗНВР. 5. КУК 7-А клас (листопад). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 6. Перевірка введення зошитів (математика, українська мова 10 кл.), наказ. 7.Проведення контрольних зрізів з математики 5 – 11 класи. 1.Проведення медичного обстеження учнів 9-х кл. Вик. ЗНВР 1. Підготовка приміщень ліцею до роботи в зимовий період. Вик. ЗГЧ, ЗБ
Листопад 09 – 13 «Тиждень роду, родини, сім’ї»
1. Фестиваль сімейної творчості «Родинні скарби». Вик. педагог-організатор . Тиждень біології, хімії (за окремим планом) 1.Педагогічна рада 2. Конкурс експрес-розповідь «Коріння нашого роду» (5-9кл) 3. Родинне свято «Мамина пісня, бабусина казка» (1-4 кл.) 4. Диспут «У чому сенс життя та щастя дитини?» (10-11 кл.) 5. Круглий стіл «Я і моя сім’я» (7-8 кл.) 6. Районна виставка-конкурс дитячого малюнку «Право очима дітей». 7. Районна виставка-конкурс образотворчого мистецтва «Чарівна палітра», «Миру в Україні бути». 1. Засідання творчих груп предметних комісій. Вик. ЗК 2. Практичні заняття по предметним комісіям з молодими спеціалістами. Контроль рівня сформованості знань, умінь і навичок. Вик. ЗК, наставники. 3. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР 1. Стан виконання рішення педради, наради при директорові. Вик. ЗНВР, інформація. 2.Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1.Бесіди: «Дати родинного календаря», «Батьки! Давайте жити дружно.». Вик. КК 2. Перевірити дотримання повітряного, світлового й гігієнічного режиму у ліцеї. Вик. Медсестра, КК. 3. Розробити заходи до проведення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Вик. ЗНВР, ЗВР. 1.Проконтролювати стан готовності ліцею до зимового періоду. Вик. Д, ЗГЧ.
Листопад 16– 20 «Тиждень патріотичного виховання»
1.Проконтролювати роботу вчителів-предметників по питанню контролю за відвідуванням учнями занять. Вик. ЗНВР (по предметах) П. довідка 2. Зустріч за «круглим столом» з батьками військовослужбовцями. Вик. військ.керівник 3.Результати ІІ етапу конкурсу з укр. мови ім. Яцика. Підготовка учнів для участі у ІІІ етапі конкурсу. Вик. ЗНВР, вч-пр. 4.Засідання батьківського комітету ліцею. Вик. ЗВР. 1.Тематичні лінійки до Дня пам’яті жертв голодомору: «Пригадай, Україно, ХХ століття своє… Дві трійки фатальні, як символ ненависті й горя. Цей рік 33-ій ще й досі у серці пече Якимсь несказанним і вічно страждаючим болем». 2. Акція «Пам’ять».Покладання квітів до пам’ятника жертвам голодомору 1932 – 1933 років. 3. Провести єдиний урок миру «За мир у всьому світі – це значить за життя», присвячений Дню Свободи (22.11). 4. Урок-набат «Історію переписати неможливо» (До дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій). 5. День гідності та свободи. 6. День пам’яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» Інструктивно-методична нарада 1.Роль тематичного підсумкового оцінювання у підвищенні результатив-ності навчання; 2.Роль бібліотеки у вирішенні науково-методичної проблеми ліцею, інтелектуального розвитку дітей. Вик. ЗНВР 3.Зустрічі з героями АТО, Майдану, ветеранами Афганцями, ветеранами другої світової війни. Декада педагогічної майстерності вчителів «Пошук технологій навчання і виховання розвитку інтелектуальної особистості» 1. Засідання предметних комісій: Шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи педкадрів, підвищення професійної майстерності, вдосконалення навчально-виховного процесу, атестаціа педагогічних кадрів. (грудень-січень) Вик. ЗК. 1. Стан виконання рішень педради, нарада при директорові, заступниках директора (грудень). Вик. ЗНВР, інформація. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3. Контроль за навчально-виховним процесом. Вик. Д 4.Перевірка техніки читання у почат. класах. Вик. ЗНВР, інформація. 5.ФК. Стан викладання біології 10-11-х класах (грудень-січень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 6. КУК 10-Б клас (грудень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Бесіди: «Не переможна і легендарна» Вик. КК. 2. Проведення тренувальних занять з евакуації особового складу в разі необхідності. Вик. Штаб ЦО. 1. Забезпечити виконання заходів по економії електроенергії та води в ліцеї. Вик. ЗГЧ.
Листопад 23 – 27 «Тиждень здорового способу життя»
1. Провести рейди по перевірці режиму дня, умов самостійної роботи учнів, схильних до правопорушень. Вик. КК, члени БК. 2. Семінар для батьків. «Роль батьків у вихованні свідомого ставлення дітей до зміцнення свого здоров’я». Вик. ЗВР, лікар ліцею. Тиждень охорони здоров’я (за окремим планом) 1. Виступи учнівських агітбригад «СНІДу – ні!», присвячені Міжнародному дню боротьби зі СНІДом. 2. Інформаційно-мотиваційний тернінг «Наркотикам – ні!» 3. Виставка плакатів та малюнків на тему «СНІД мусимо зупинити!» 4. Тиждень милосердя і турботи «Повір у себе!», присвячений Міжнародному дню інвалідів. 5. Провести зустріч хлопців 11-х класів із працівниками військового комісаріату «Українська армія сьогодні: проблеми і перспективи» 6. Міжнародний день волонтерів. 7. Святкування Дня Збройних Сил України (за окремим планом). Нарада при директорові: 1.Про результати перевірки поурочних планів вчителів; 2. Планування роботи на зимові канікули; 3. Про організацію та проведення новорічних свят; Інструктивно-методична нарада для вчителів, які працюють в 9,11 класах (по підготовці ДПА): 1.Організації праці учнів у ліцеї і дома. 2. Робота на уроках, ведення записів. 3. Робота з додатковою літературою. Вик. ЗНВР 1. Обговорення стану роботи над проблемою ліцею в теорії та на практиці, знайомство з передовим досвідом вчителів ліцею. Вик. ЗНВР, члени МР. 2. Круглий стіл класних керівників «Обговорення шляхів виходу із кризових ситуацій» Вик. ЗВР Школа педагогічної майстерності ІІІ засідання Тема: «Бути майстром своєї справи». Зустріч за «круг­лим столом» учителів. 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2. Вивчення роботи вчителів, які атестуються. Вик. ЗНВР, ЗВР. 1. Бесіди: «Що особисто робиш ти, щоб зберегти своє здоров’я», «Бесіда щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму». Вик. КК 2. Бесіди по класах на антинікотинову тематику (1-11 класи) Вик. КК. 3. Організація профілактичних заходів від захворювання на грип та інші респіраторні захворювання. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР, ЗГЧ. 1. Перевірка стану електробезпеки ліцею. Вик. ЗГЧ, ЗБ. 2.Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ.
Грудень 30 – 04 «Тиждень найрозумніших»
1.Конкурс-захист учнівських робіт МАН МНТ «Оберіг» (за графіком). Вик. ЗНВР 2.Проконтролювати організацію гарячого харчування, якість їжі та кількість охоплених харчуванням дітей. Вик. ЗНВР Засідання Ради ліцею Свято Наума (за окремим планом) 1. Підготовка розпорядження “Про закінчення І семестру” 2. Перевірити наявність резерву керівних кадрів. Вик. Д. 3. Виховні години, присвячені Всесвітньому дню прав дитини «Світова книга прав дитини»( за статтями Конвенції прав дитини). 4. Андріївські вечорниці. Інструктивно-методична нарада 1.Стан роботи з “важкими” дітьми, профілактика правопорушень. 2. Про роботу ЗК з вчителями, які атестуються. 3. Робота з обдарованими дітьми. 4.Благодійна акція (відвідування реабілітаційного центру з концертом). 1. Перевірити як реалізується ідея теми по самоосвіті вчителів у практиці роботи (грудень-січень). Вик. ЗНВР, бесіда, довідка 2. Перевірити вміння молодих спеціалістів працювати з батьками (проводити батьківські збори) та надати їм методичну допомогу. Вик. ЗВР Школа молодого вчителя. 1. Учнівський колектив – основа виховання. складання психолого-педагогічної характеристики учня та всього класного колективу. Розв’язання педагогічних ситуацій. 2.Педагогічний такт вчителя. Вик. ЗНВР, вч-наст. 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2.Проконтролювати стан індивідуального навчання на дому з хворими учнями. Вик. ЗНВР. 3. Перевірка зошитів учнів з математики (9,10, 11-ті класи), українська мова (3, 4 класи). Виконання єдиного орфографічного режиму, дозування домашніх завдань та правильності перевірки зошитів. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Бесіди: «Знання. Розум. Праця,», «Енциклопедія – дорога до знань» Вик. КК 2. Попередження вживання учнями алкогольних напоїв у ліцеї Вик. ЗВР. 3. Профілактика та оздоровлення учнів з порушенням зору. Вик. ЗНВР
Грудень 07 – 11 «Тиждень народознавства»
1. Залучення батьківського комітету в організації та проведенню новорічних свят для учнів ліцею. Вик. ЗВР 2. Розробити і затвердити оздоровчі заходи на зимові канікули. Вик. ЗВР 1. Акція «Лист Святому Миколаю» 2. Відкриття майстерні Діда Мороза – колективна творча справа «Новорічний дарунок ялинці». 3. Виставка учнівської творчості «Зимовий вернісаж» Творча педагогічна майстерність «До вершин майстерності». Школа педагогічної майстерності IV засідання Тема: «Як оцінювати працю учнів». Методичні поради: зустріч за «круглим столом» з учителями. Відвідування уроків та виховних заходів цих учителів. Практична ро­бота навчання аналізу відвіданих уроків моделювання уроків та їх фрагментів у формі ділової гри. Захист ме­тодичних прийомів 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2.Контроль за діяльністю «Шкільних програм». Вик. ЗВР. Довідка. Наказ. 3. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація. 1. Бесіди «Народні прикмети і досвід – обереги здоров’я людини». Вик. КК. 2. Круглий стіл психолога «Що приємніше – приносити радість чи чекати її від інших?» Вик. Психолог 1. Перевірка виконання розпоряджень, інструкцій по економії електроенергії та води в ліцеї. Вик. ЗГЧ.
Грудень 14 – 24 «Тиждень Новорічних свят»
1. Проаналізувати роботу з важковиховуваними дітьми з неблагонадійних сімей та профілактики правопорушень і злочинності серед школярів (9,10 кл) Вик. ЗВР, КК.. Довідка 2. Забезпечити виконання плану проведення зимових канікул . Вик. ЗВР 3. Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл. Вик. КК, ЗВР. 4. Складання плану роботи вчителів на канікулах. Вик. ЗНВР, ЗВР. 5.Розпорядження про закінчення І семестру та проведення методичної роботи під час канікул. Вик. Д, ЗНВР, ЗВР. 1.Проведення Новорічних та Різдвяних свят. Вик. ЗВР. «Зимова казка» (1-4 кл.), «Новорічний маскарад» (6-7кл), «Різдвяна Україна» (8-9 кл.), «Бал-маскарад» (10-11 кл.) Інструктивно-методична нарада 1.Наслідки директорських контрольних робіт за І семестр. 2. Аналіз успішності за І семестр. 3. Стан виховної роботи за І семестр. Нарада при директорі 1.Підсумки роботи педколективу за І півріччя. 2. Аналіз персонального контролю роботи вчителів, які атестуються. 3. Аналіз роботи програм за І семестр. 4. Підбиття підсумків роботи з питань оформлення навчальних кабінетів. 1. Проведення співбесід з учителями щодо стану виконання навчальних програм. Вик. ЗНВР, ЗК. 2. Контроль за участю вчителів ліцею у практично-методичних заходах РНМЦ. 3. Засідання МО класних керівників з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр. Вик. ЗВР, ЗНВР 4.Індивідуальні бесіди з учителями з метою надання методичної допомоги. Вик. ЗНВР. 5. Засідання ради з профілактики правопорушень. Вик. ЗВР 1. Робота з профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, тютюнокуріння школярів. Вик. ЗВР, інформація. 2. Стан виховної роботи за І семестр. Вик. ЗВР, наказ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 4.Котроль проведення батьківських зборів. Вик. ЗНВР, ЗВР, інформація. 5.Перевірити вміння молодих вчителів проводити позакласні заходи. Вик. ЗВР 1. Бесіди: про правила поведінки біля ялинки, з вогнем. з електроприладами, електрогірляндами, правила поведінки на вулицях і дорогах міста, у громадських місцях. Вик. КК. 2. Бесіди: про безпеку поведінки на транспортних шляхах, міських видах транспорту, в громадських місцях. Правила безпечної поведінки на воді, у лісі, у туристичних походах тощо під час канікул. Вик. КК 1.Проконтролювати виконання угоди з ПК по охороні праці. Вик. Д, ПК
Грудень 25 – 10.01 (зимові канікули)
1 Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт на ІІ семестр. Вик. ЗНВР 2. Робота секцій МАН. Вик. ЗНВР, наук. кер. 3. Підготовка учнів до обласного конкурсу-захисту МАН. Вик. вчит-предм., нак. кер. 4.Організація роботи із учнями, які мають початковий рівень знань (розклад занять, відповідальні за роботу вчителі, списки учнів, підпис батьків тощо) Вик ЗНВР. 1. Засідання МО класних керівників „Вивчення розвитку громадянської спрямованості учнів , її проявів у діях і вчинках, інтересу доручень , формування організаційних навичок”. Вик. ЗВР Нарада при директорові 1. Про виконання працівниками ліцею своїх функціональних обов’язків; 2. Результати перевірки предметних кабінетів; 3. Результати контрольних робіт; 4. Робота вчителів з учнями, які мають початковий рівень знань; 5. Стан виконання навчальних програм. Школа передового педагогічного досвіду 1. Практичні заняття по предметним комісіям. Виготовлення вчителями наочних посібників, дидактичних матеріалів. Вик. ЗНВР, ЗК. 2. Засідання предметних комісій. Заслухати творчі звіти вчителів, які атестуються. Вик. ЗК . 3. Засідання МО кл. керівників. Вик. ГМО КК Школа керівників предметно-методичних комісій 1. Перевірити проходження практичної й теоретичної частини програм за І семестр, виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт. Вик. ЗНВР, наказ 2. Перевірка класних журналів. Вик. ЗНВР, наказ. 3. Стан роботи з техперсоналом по виконанню своїх обов’язків (січень). Вик. Д.ЗГЧ, довідка. 4. Перевірка календарного планування вчителів на ІІ семестр. Вик. ЗНВР, ЗВР, довідка 5.Перевірка планів ВР класних керівників на ІІ семестр. Вик. ЗВР. 1. Уточнення графіка чергування вчителів та класів у ліцеї. Вик. ЗВР. 2. Перевірка санітарно-гігієнічного стану навчальних кабінетів, методичного наповнення, оформлення. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Проведення профілактично-го ремонту ліцею під час канікул. Вик. ЗГЧ.
Січень 11 – 15 «Тиждень рідного ліцею»
1. Оформлення заявки на участь переможців конкурсу-захисту МАН у районному конкурсі-захисті МАН “Дослідник”. Вик. ЗНВР, наук. керівники. 2. Організація поточного і оглядового повторення навчального матеріалу з базових дисциплін. Вик. ЗНВР, вчит-предм. 1. Вертепне вітальне дійство. 2. «Ліцей – моя родина» літературне свято (1-4 кл.). 3. Конкурс віршів, творів «Ліцей вчора, сьогодні, завтра…» (5-11 кл.). 4. КВК «Ми і ліцей» (11 кл.). 1.Проведення співбесіди з вчителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, над темою ліцею; узагальнення матеріалів співбесіди. Вик. ЗНВР. Школа педагогічної майстерності V засідання Відвідування виховних заходів учителів з подальшим аналізом. Практичне заняття. 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2. КУК 3-В клас (січень). Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Бесіди: запобігання захворювання на грип. Вик. КК, лікар. 2. Перевірити дотримання повітряного, світлового й гігієнічного режиму в ліцеї. Вик. Медсестра, КК 1. Підготувати бланки замовлень на навчальні, наочні посібники, обладнання. Вик. зав. бібліотекою, 2. Оформити замовлення на шкільні підручники, навчально-методичну літературу. Вик. бібліотекар.
Січень 18 – 21 «Тиждень народознавства»
1.Складання графіка тематичного опитування учнів на ІІ півріччя. Вик. ЗНВР 2.Робота з комплектування 1-х класів (відвідування дитячих садків). Вик. ЗНВР, КК Тиждень початкової школи. (за окремим планом) 1. Українські народні рухливі ігри з піснями (1-4 кл.) 2. «Пригоди водяної краплинки» - навчальна гра-казка. 3.Кокурс читців «Зимонько-зима». 4. День Соборності та Свободи України. Конференція «Соборність, єдність». 1. Семінар-консультація для молодих класних керівників “Що я вже вмію?” (обмін думками), “Вміння проводити батьківські збори”. Вик. ЗВР, ГМО КК Школа молодого вчителя. 1.Розвиток пізнавального інтересу учнів. Конструювання проблемного уроку. 2. Методика проведення бінарних уроків. Відвідування та аналіз уроків. Вик. ЗНВР, вч-наст. 1. Перевірка планів виховної роботи класних керівників під час канікул. Вик. ЗВР, довідка. 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, співбесіда. 3. Контроль ведення документації предметних комісій. Вик. ЗНВР, співбесіда. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 5. Індивідуальна робота на уроці. Перевірити систему роботи вчителів із учнями, які мають початковий рівень. Вик. ЗНВР, співбесіда. 1. Бесіди: як запобігти обмороженню, поведінка біля водоймищ взимку, «Обережно ожеледиця!». Вик. КК, мед.сестра. 1. Перевірка стану збереження майна, інвентаря, обладнання в навчальних кабінетах. Вик. ЗГЧ, бухг. 2. Перевірка обліку енергоносіїв. Вик. ЗГЧ. 3. Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ
Січень 25 – 29 «Тиждень пожежної безпеки»
1. Організувати проведення огляду навчальної діяльності учнів. Вик. ЗНВР 2. Зустріч з батьками працівниками служби порятунку 01. Вик. ЗВР, керівник гуртка ДЮП. 1. Виступ агітбригади ДЮП «Вогник» (1-9 кл.). 2. Екскурсія у музей пожежної справи (8 кл.). 3. Екскурсія у пожежну частину району (9 кл.) 4. Зустріч з інспектором пожежної охорони (10-11 кл.). 5. КВН «Юні та хоробрі пожежники» (9 кл.) 6. «Змагання дружини юних пожежних (5-7 кл.). 7. Конкурс читців «Казки на протипожежну тематику». Інструктивно-методична нарада 1.Результати відвідування уроків; 2. Про дозування домашніх завдань; 3. Про організацію повторення навчального матеріалу за І семестр. Методичний тиждень Тема: «Під парусами слави та удачі» (панорама творчих уро­ків вчителів ліцею). Вик. ЗНВР 1. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР Школа передового педагогічного досвіду 1. Вивчення стану виховної роботи у 11-х кл. (січень, лютий) Вик. ЗВР, дов., наказ 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3.Контроль з метою перевірки навантаження учнів домашніми завданнями з математики 5-11 класи. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 4.Перевірка роботи бібліотеки. Вик. ЗНВР, інформація Бесіди «Вогонь – друг, вогонь – ворог»., правила поведінки з вогнем, електроприлада ми, вибухонебезпеч ними речовинами. Вик. КК 1.Проконтролю-вати організацію теплового, повітряного та світлового режиму в ліцеї. Вик. ЗГЧ. 2. Бесіди з протипожежної безпеки з технічним та обслуговуючим персоналом ліцею. Вик. ЗГЧ
Лютий 01 – 05 «Тиждень естетичного та етичного виховання»
1. Проаналізувати стан чергування вчителів та учнів в їдальні. Вик. ЗВР ПК. довідка 2. Надання кваліфікованої допомоги сім’ям, які опинилися в важких життєвих обставинах. Вик. ЗВР. 3. Аналіз участі та результативності учнів ліцею у ІІ етапі МАН. Вик. ЗНВР Тиждень образотворчого мистецтва (за окремим планом) 1. Анкета «Що найбільше прикрашає людину?», «Який я є, яким мене бачать люди» (8-10 кл.) 2. Вечір романсу та вальсу (10-11 кл.) 3. Відвідування театрів. 4. Відверта розмова «Створення іміджу», «Якою (яким) треба бути, щоб подобатись» (9-11 кл.) 5. Конкурс читців «Романтичні вірші». 6.Підготовка до педагогічної ради Школа молодого вчителя. 1. Моральне та патріотичне виховання учнів. Розробка планів проведення уроків мужності, зустрічей з цікавими людьми. Розробка, зміст і методика проведення вікторин, КВН серед учнів. 2. Етика взаємовідносин вчителя і учнів. Вик. ЗВР, вч-наст. 1.Проконтролю-вати відвідування учнями факультативних занять та якість їх проведення вчителями. (лютий) Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 2. Перевірити спільно з ПК виконання працівниками ліцею функціональних обов’язків. Вик. Д, ГПК, співбесіда. 3. Перевірка якості сніданків для учнів 1-11 кл. Вик. ЗВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. Адміністрація. 5.Перевірка ведення зошитів (8 клас), наказ. 1. Година спілкування. «Твоє обличчя» (твої взаємостосунки з оточуючими) (1-4 кл.). 2. Виховна година «Культура і мода». 3. Бесіди: «Як поводити себе у театрі», «Візитка людини у товаристві – зручний і охайний одяг», «Як стати привабливою?». Вик. КК. Організувати перевірку роботи педагогічного і учнівського колективів по збереженню майна, інвентаря, наочності в класах. Вик. ЗГЧ, ЗК
Лютий 08 – 12 «Тиждень патріотичного виховання»
1.Проконтролюва-ти ведення документації по батьківському всеобучу. Вик. Д, ЗВР, ГБК ліцею. 2. Семінар-тренінг «Роль батька у вихованні дитини». Вик. ЗВР Тиждень захисника Вітчизни (за окремим планом) 1. «Гей! Ми козаки!» (8 кл.) Військово-спортивні змагання. 2. Турнір лицарської ввічливості «Джентльмен ШОУ» (10-11 кл.) 3. Створити творчі групи по розробці окремих розділів плану навчально-виховної роботи ліцею на наступний навчальний рік. 4. День вшанування учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав. Інструктивно-методична нарада 1. Про підготовку учнів 9, 11-х класів до ДПА (тестування). 1. Вивчити і проаналізувати результативність підвищення кваліфікації при КОІПОПК педкадрів, які атестуються. Вик. ЗНВР 2.Індивідуальна робота з вчителями по добору текстів контрольних робіт. Вик. ЗНВР 3. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР. 1. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка чергування класів. Вик ЗВР, інформац. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1. Година спілкування «Як ми працюємо на уроках?». 2. Бесіди: зустріч з ветеранами Афганістану та ВВв. 3. Диспут «Чи потрібно бути патріотом?» (8-9 кл.) Вик. КК 1. Перевірити спільно з ПК виконання працівниками функціональних обов’язків. Вик. ПК, адмін. П.Вир. нарада.
Лютий 15 - 19 «Тиждень дружби і кохання»
1.Проконтролюва-ти якість приготування їжі у їдальні. Вик. ЗНВР П. довідка, НД 2. Відвідування сімей учнів, проведення консультацій. Вик. ЗВР, КК, психолог. Тиждень іноземної мови (за окремим планом) 1.Пісенний конкурс (виконання пісень українською та іноземними мовами) «Ритми зарубіжної естради на український лад». 1.Диспут «Дружба справжня чи користь?» (10-11 кл.) 2. Брейн-ринг «За улюбленим героєм…» (7 кл.) 3. Вечір поезії про дружбу і кохання, вечір вальсу.(10-11кл) 4.Конкурс пісні про дружбу і кохання (9-11 кл.). 5. Вистава «Ромео і Джульєта» (англомовний театр). 6. «Романтична пара ліцею» - музичне ШОУ. (10-11 кл.). Методична рада 1.Про підсумки вивчення системи роботи вчителів, які атестуються; 2.Звіт про роботу творчої групи. Вик. ЗНВР 1. Перевірити вміння молодих спеціалістів вести позакласну роботу з предмету. Надання методичної допомоги. Вик. ЗНВР, наст. П. бесіди 2. Проведення оглядів роботи предметних комісій з питань впровадження в практику дійових форм підвищення професійної майстерності вчителів (організація наставництва, проведення дискусій, семінарів, творчих звітів). Вик. ЗНВР Школа педагогічної майстерності VI засідання Тема: «Педагогіка співробітництва», Експрес-інформація: «Педагогічний пошук проблеми, знахідки». «Круг­лий стіл»: «Мої педагогічні знахідки» (захист методич­них прийомів, їх аналіз) 1. Стан виконання рішень педради нарад при директорі. Вик. ЗНВР, інформація, НД. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3.Перевірка роботи з охорони праці та ТБ (лютий – березень). Вик. Д, наказ. 4. Перевірка щоденників учнів 9-А, 9-Б, 9-В класи. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Бесіди: (з хлопцями) «Чоловіча мужність і лицарство». 2. Бесіди для дівчат «Про дівочу красу і гідність». 3. Диспут «У чому щастя людини?». 4. Круглий стіл психолога «Дружба це чи кохання?». Вик. КК Поповнен ня навчальних кабінетів необхідними посібниками, матеріалами. Вик. Зав.каб.
Лютий 22 – 26 «Тиждень точних наук»
1.Проконтролюва-ти відвідування занять учнями та ГПД. Вик. ЗВР, ЗНВР П. довідка , наказ 2.Складання графіка відпусток та зайнятості вчителів влітку. Вик. Д Тиждень математики, фізики, інформатики (за окремим планом) Інтелект-ШОУ для учнів 11-х класів «Найрозумніший випускник» Вик. ЗНВР, КК, ВП Інструктивно-методична нарада 1. Про КУК . 2. Провести анкетування вчителів та учнів, використавши одержану інформацію під час підготовки плану роботи ліцею на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР, ЗВР. 3. Розробити заходи по ліквідації відставання від навчальних програм. 4.Міжнародний день рідної мови. 5.Змагання серед юнаків «Будь гідним захисником» Вик. ЗНВР 6.День пам’яті Небесної Сотні. 1. Перевірити втілення в практику вивчення елементів проблеми ліцею (лютий - березень) Вик. ЗНВР 2. Декада педагогічної майстерності вчителів, які атестуються. Творчі звіти вчителів. «До вершин майстерності». Вик. ЗК Школа педагогічної майстерності VII засідання Тема: «Диференційо ване навчання та індивідуальний під­хід до учнів». Ділова гра: «Моделювання уроків». 1. Перевірка організації повторення навчального матеріалу і підготовка учнів до ДПА, тестів. Вик. ЗНВР, довідка 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР. 3. Відвідування учнями 9-11 кл. ліцею. Вик. ЗВР, інформація. 4. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1.Бесіди: «Як краще використовувати вільний час», «Спілкування та взаємовідносини у класному колективі», «Мої друзі та однокласники». Вик. КК 1.Провести списання застарілих та зіпсованих матеріальних цінностей, ТЗН, тощо. Вик. ЗГЧ, бухгалтер. 2.Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ
Березень 01 – 05 «Тиждень пошани жінки»
1. Ознайомлення учнів 9, 11 класів із Інструкцією про порядок ведення підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 2. Проаналізувати роботу з важковиховуваними дітьми. Вик. ЗВР, Д.Н. 1.Святковий концерт до Дня 8 Березня. 2. Конкурс на кращий твір «Коли співає мама навесні», «Я руки мамині до серця пригортаю» (1-11 кл.) 3. «Сюрприз для мами» - подарунок для мами виготовлений власними руками (1-5 кл.) 4.Конкурс читців «Вірші про маму, жінку, дівчинку»» Нарада при директорові 1. Про підготовку до літнього оздоровлення; 2. Про організацію набору учнів до ліцею; 3. Про організація роботи по наступності (4-5 кл.). 1. Семінар «Індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої уваги.» Вик. ЗВР, ЗНВР, КК Школа передового педагогічного досвіду 1. Перевірка організації харчування учнів пільгових категорій. Вик. ЗНВР, інформація. 2. КУК. 10-А кл. (березень) Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 4. Контроль відвідування учнями занять. Вик. ЗВР. 5. Стан викладання української мови та літератури у 1-4 кл. (березень-квітень) Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Година спілкування «Весняні первоцвіти» (1-4 кл.) 2. Бесіди: «Про дотримання учнями правил особливої гігієни», «Необхідність загартування організму, виконання водних процедур, ранкової гімнастики». Вик. КК 1. Забезпечити зберігання зимового інвентаря. Вик. ЗГЧ 2.Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ
Березень 08 – 12 «Тиждень рідної мови»
1. Провести конкурс читців – декламаторів „Кобзар у нашому домі” Вик. Вчителі укр.. мови та літератури 2.Визначення вчителів, які працюватимуть у 5-х класах наступного н.р., з метою ознайомлення їх з особливостями роботи в цих класах. Вик. ЗНВР 3. Скласти план роботи на весняні канікули. Вик. ЗВР Тиждень української мови та літератури (за окремим планом) 1. Конкурс знавців творчості поета (виставка малюнків-ілюстрацій до творів Шевченка) (1-7 кл.). 2. Конкурс читців «Українська поезія» 3. «Веселі старти» (1-6 кл.) 4. «Шляхами поета» - заочні мандрівки (8 кл.). 5. Літературно-музична композиція «І мене в сім’ї вольній…» (7 кл.). 6. Вікторина «Шевченко і час» (5-11 кл.) 7. «Рідною мовою сміюся і плачу…» (10-11 кл.) 1.Індивідуаль-на робота з вчителями по підготовці документації до підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 2. Організація виставки атестаційних матеріалів учителів та класних керівників. Вик. ЗНВР Школа молодого вчителя. 1.Використання активних форм і методів у навчальному процесі. Обговорення праць учителів-новаторів: В.Шаталова, Є.Ільїна, Ш.Амоншвілі та інших. Конструювання: уроки-лекції, уроки-семінари тощо. 2. Методика проведення нестандартних уроків. Відвідування та обговорення уроків. Вик. ЗНВР, уч-наст. 1. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Вивчити стан запровадження в практичну роботу вчителів теми ліцею. Вик. ЗНВР, наказ про МР. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1. Бесіда «Як запобігти хворобі очей», «Твоя осанка». Вик. лікар шк. 1. Розпочати підготовку до створення фонду будівельних матеріалів необхідних для ремонту приміщень. Вик. ЗГЧ.
Березень 15 – 19 «Тиждень профорієнтації»
1.Організація профорієнтаційних екскурсій до ВНЗ. Вик. КК 2. Вивчення та аналіз профорієнтаційної роботи у с 9, 11-х класах. Вик. КК, ЗВР, довідка, наказ. 3. Провести індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками з питання подальшого навчання. Вик. КК. 4. Проконтролювати мобілізацію всіх ланок ліцею і позашкільних закладів на роботу по профорієнтації учнів. Вик. ЗВР, довідка, наказ. 1. «Допитлива ґава» конкурс кросвордів, ребусів, загадок про професії (1-4 кл.) 2. «Мої здібності і майбутня професія» – тестування (9,11 кл) 3. Конкурс творів «Я мрію стати…» (10 кл.) 4. «Трудові досягнення України» - усний журнал (7-9 кл) 5. Зустріч з ветеранами праці (8-9 кл.) 6. Ярмарка педагогічних ідей (матеріали узагальнення передових педагогічних технологій вчителів ліцею). Тиждень педагогічної творчості «Пошук технологій навчання і виховання розвитку інтелектуальної особистості» 1.Засідання атестаційної комісії з питань атестації педкадрів: - Розгляд атестаційних матеріалів; - Підготовка атестаційних документів учителів, які проходять атестацію; - Творчі звіти вчителів, які атестуються. Вик. ЗНВР, атест. комісія 2. Підготовка проекту наказу за результатами атестації педагогічних кадрів. Вик. ЗНВР. 1. Контроль за станом проведення спільної роботи з позашкільними установами та вузами міста. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. Адміністрація 1. Бесіди: «Моя родина у праці на благо Батьківщини», «На світі тисячі професій – одна із них моя», «Професії нашого міста». Вик. КК 2. Бесіди: про безпеку поведінки на транспортних шляхах, міських видах транспорту, в громадських місцях. Правила безпечної поведінки на воді, у лісі, у туристичних походах тощо під час канікул. Вик. КК 1. Планування та організація роботи по благоустрою території ліцею. Вик. ЗГЧ, ЗВР, ЗБ.
Березень 22 – 28 (весняні канікули)
1. Організація та проведення екскурсій для учнів 2 – 11-х класів. Вик. КК 2.Попередня комплектація пед. працівників на новий н.р. Вик. Д, ЗНВР Педагогічна рада 1. Засідання ради з профілактики правопорушень Вик. ЗВР 2. Засідання предметних комісій. Організація творчих звітів учителів про роботу над обраною методичною темою. Вик. ЗК 3.Індивідуальні бесіди з класними керівниками. Вик. ЗВР 1. Перевірка класних журналів, вибірково шкільної документації. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Перевірка роботи спортивних секцій під час канікул. Вик. ЗВР, інформ. 1. Інструктаж з ТБ для педагогів, які під час весняних канікул планують провести походи та екскурсії. Вик. ЗВР. 1. Проведення роботи по благоустрою території ліцею. Вик. ЗГЧ, ЗВР, ЗБ.
Березень 29 – 02 «Тиждень мрійників та фантазерів»
1. Організація роботи комісії по набору учнів до ліцею (конкурсне приймання). Вик. Д, ЗНВР. 2. Підведення підсумків участі учнів ліцею в проведенні етапів предметних олімпіадах, конкурсів тощо. Поповнення інформації до банку даних «Обдарована дитина» Вик. ЗНВР 3. Підготовка матеріалів з предметів, з яких проводитиметься ДПА. Вик. вчит-пред.. ЗНВР. 4.Ознайомлення учнів 9, 11-х класів та батьків з основними положеннями Інструкції про ДПА. Вик. ЗНВР, КК. 1.Конкурс читців (анекдотів та жартів) «Квітневі усмішки» (5-11 кл.). 2. «У морі книг» конкурс-мандрівка (1-4 кл.) 3. «Українські веснянки» - ігри, пісні, хороводи, загадки (1-4 кл.) 4. «Як боротися за свій авторитет?» - диспут (8-9 кл.) 5. Диспут до Всесвітнього дня здоров’я «Моє здоров’я та шкідливі звички» ( 10-11 кл.) 6. Підсумкова науково-практична конференція «Проблеми, пошук та знахідки науково-дослідницької роботи» Вик. ЗНВР. Нарада при директорові - Про підготовку до ДПА; - Про роботу з охорони праці та ТБ; - Про підготовку до проведення Дня ЦО. - Про чергування вчителів. Методичний тиждень «Моніторинг навченості – крок до підвищення якості освіти» 1. Місячник ініціативи та творчості молодих (квітень) - відкриті уроки; - творчі звіти по кафедрах ; - педагогічний КВК; Вик. ЗНВР, ЗК 2.Проконтролювати підведення підсумків роботи по самоосвіті (квітень-травень) Вик. ЗНВР, ЗК 3. Аналіз підсумків атестації пед. кадрів за рік. Узагальнення атестаційних матеріалів. Наказ про підсумки атестації. Вик. ЗНВР 4. Ділова гра «Педагогічні інновації: сутність і практична самореалізація» (за результатами атестації педпрацівників). 1. Наступність у роботі вчителів 4 – 5-х класів (взаємовідвіду вання уроків, знайомство з учнівськими колективами, (квітень) Вик. ЗНВР, КК. 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 3. КУК 4-ті класи. Вик. ЗНВР, ЗВР, довідка, наказ. 4. Перевірка роботи з учнями бібліотекаря. Вик. ЗНВР, інформація. 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1. Бесіди: «Як запобігти виснаженню організму. Резерви здоров’я», «Усмішка – запорука здоров’я». Вик. КК 1. Підготувати і подати заявку на шкільну документацію. Вик. ЗНВР, ЗГЧ. 2. Забезпечити підготовку шкільного інвентаря та обладнання для упорядкування території ліцею. Вик. ЗГЧ. 3. Підготовка роботи до місячника по благоустрою ліцею та подвір’я.
Квітень 05 – 09 «Тиждень праці та благоустрою»
1. Оформлення стенду “Готуємося до підсумкової державної атестації”. Вик. вч. предметники, ЗНВР. 2. Участь батьків у місячнику «Благоустрою». Вик. КК, ЗГЧ, ЗВР 3.Проведення директорських контрольних робіт з української мови (2-11 кл), з математики (2-11 кл). Вик. ЗНВР, вчит-предм. 4. Підготовка до дня ЦО. Вик. Нач. штабу ЦО П, наказ Тиждень трудового навчання (за окремим планом) 1. Диспут «Поговоримо про нашу працю – навчання» (9-11 кл.) 2. «Знати. Вміти. Зробити.» - усний журнал (5-8 кл.) 3. Спортивні змагання з легкої атлетики (9-11 кл.) 4. Розподіл навчального навантаження педагогічним працівникам ліцею на наступний навчальний рік. Вик. Д, ЗНВР, ЗК 5. Підготовка наказу про закінчення навчального року. Вик. ЗНВР 6. Науково-практична конференція про підсумки роботи ліцею над науково-методичною темою. Вик. ЗНВР 1.Проконтролювати підсумки роботи з молодими спеціалістами, наставництво (квітень-травень) Вик. ЗНВР, ЗК 2. Перевірити якість роботи предметних комісій, планування роботи на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР П.бесіда Школа молодого вчителя 1. Організація суспільно-корисної продуктивної праці школярів. Планування літньої навчальної практики та екскурсій. 2. Форми роботи та співпраці педагога і батьків у навчально-виховному процесі. 3.Огляд дидактичних матеріалів молодих учителів. Практичні заняття: Відвідування та обговорення уроків учителів-початківців. Вик. ЗВР, вч-наст. 1.Проконтролювати стан індивідуального навчання на дому з хворими учнями. Вик. ЗНВР. 2. Перевірка якості проведення виховних годин у 5 - 6-х класах. Вик. ЗВР, інформ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 4. КУК 9-А клас. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Бесіди: «Знання для майбутнього», «Зробити установку на успіх». 2. Бесіди щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму. Вик. КК. 1. Організація перевірки роботи шкільного майна, інвентаря та наочності в класах. Вик. Атест. Комісія робочих місць. 2.Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ 3. Припинення опалювального сезону. Перевірка документації. Вик. ЗГЧ
Квітень 12 – 16 «Тиждень екології»
1. Проаналізувати роботу по контролю за відвідуванням ліцею учнями 10-х класів Вик. ЗВР, довідка 2. Організувати навчальні екскурсії та практику для учнів 1-8, 10 кл. Вик. ЗВР. Наказ 3. Аналіз роботи вчителів з учнями, які навчаються на дому. Вик. ЗНВР, наказ. Тиждень екології (за окремим планом) 1. Конкурс агітбригад «За чисту планету!» (8-10 кл.) 2. Рольова гра «Екологічні проблеми України» (8-9 кл.) 3. Екологічний турнір «Природа людині – людина природі» (11 кл.) 4. Рольова гра «Спостерігай і зберігай» (1-4 кл.) 5.Конкурс читців «Вірші про навколишнє середовище» 6. Підготовка матеріалів до підсумкової державної атестації. Вик. КК, вчителі-предметники. 7. Затвердити у склад шкільних комісій по проведенню підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 8. Скласти розклад консультацій. Вик. ЗНВР 1. Підсумки стажування молодих спеціалістів. Вик. ЗНВР 2. Семінар «Іноваційні форми роботи з батьками» Вик. ЗВР 3.Перевірити підведення підсумків проведеної роботи по проблемі ліцею (аналіз підсумків року) і планування роботи на наступний навчальний рік (квітень-травень) Вик. ЗНВР, МР Школа педагогічної майстерності VIII засідання Тема: «Формування в учнів позитивного ставлення до навчання». 1. Перевірка роботи з батьками кл. керівників 9-11-х класів. Вик. ЗВР, інформ. 2. Перевірка якості сніданків для учнів. Вик. ЗВР, інформ. 3. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1. Бесіди: охорона навколишнього середовища, екологічні проблеми міста, України. Вик. КК, вчителі-предметники. 1. Організувати роботу по озелененню території ліцею. Вик. вч. біології, трудового навчання. 2.Упорядкуван-ня клумб, територій закріпленими за класами. Вик. КК, ЗГЧ, ЗВР.
Квітень 19 – 23 «Тиждень Чорнобильської трагедії»»
1. Скласти розклад державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів. Вик. ЗНВР 2.Оформлення документації про підготовку і проведення ДПА. Вик. ЗНВР 3. Робота з батьками учнів, які пропускають уроки без поважних причин. Вик. ЗВР, КК 1.Екскурсія у музей «Чорнобиль» (вул. Межигірська, 8) (5-7 кл.). 2. «Козацькі військові забави» конкурсна гра для допризовників (10-11 кл.) 3.Проаналізувати роботу ліцею по підбору і розстановці кадрів, спланувати вирішення даного питання в наступному році. Вик. адміністрація. Методична рада 1.Звіт про роботу творчих груп; 2.Звіт про роботу наставників молодих учителів; 3.Підсумки стажування молодих учителів; про результати діагностування вчителів. 4.Районна виставка-конкурс писанок «Великодне диво». 5.Районна фотовиставка приурочена 30-річчю Чорнобильської трагедії. Вик. ЗНВР Методичний тиждень «Творчості, як будь-якої діяльності можна навчитися» 1. Опис досвіду роботи кращих вчителів-предметників, класних керівників (до 25 травня) Вик. ЗНВР, ЗВР 2. Засідання ради з профілактики правопорушень. 1. Вивчити і проаналізувати виконання теоретичної і практичної частини навчальних програм. Вик. ЗНВР, ЗК, наказ. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 3. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, довідка, наказ. 1. Бесіда «Бережи душі криницю» Вик. КК 2. Перевірити дотримання повітряного, світлового й гігієнічного режиму в ліцеї. Вик. Медсестра, КК. 1. Організація ремонту меблів, обладнання, книг тощо. Вик. зав. каб. ЗГЧ, зав. бібліот. 2.Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ
Квітень 26 – 30 «Тиждень пам’яті»
Робота з батьками учнів, які пропускають уроки без поважних причин. Вик. ЗВР, К.К. Тиждень попередження дитячого травматизму (за окремим планом) Школа педагогічної майстерності IV засідання Тема: «Як оцінювати працю учнів». Методичні поради: зустріч за «круглим столом» з учителями. Відвідування уроків та виховних заходів цих учителів. Практична ро­бота навчання аналізу відвіданих уроків моделювання уроків та їх фрагментів у формі ділової гри. Захист ме­тодичних прийомів 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2.Контроль за діяльністю «Програм ліцею». Вик. ЗВР. Довідка. Наказ. 3. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід, спортивних ігор, кількісний склад учнів. Вик. ЗНВР, інформація. 1. Бесіди «Народні прикмети і досвід – обереги здоров’я людини». Вик. КК. 2. Круглий стіл психолога «Що приємніше – приносити радість чи чекати її від інших?» Вик. Психолог 1. Перевірка виконання розпоряджень, інструкцій по економії електроенергії та води в ліцеї. Вик. ЗГЧ.
Травень 03 – 07 «Тиждень історії та правознавства»
1.Підготовча робота до складання плану роботи ліцею на новий н.р. Вик. ЗНВР 2.Підготовка навчальних планів на новий н.р. Вик. ЗНВР 3. Складання розкладу ДПА. Вик. ЗНВР. 4.Проконтролюва-ти відвідування учнів з сімей, які опинилися в складних життєвих умовах. Вик. ЗВР, наказ. 5.Організація проведення державної підсумкової атестації. Видати наказ про організацію і проведення державної підсумкової атестації. Вик. ЗНВР Засідання Ради ліцею 1. Тиждень історії та правознавства (за окремим планом) 1. Засідання МО кл. кер. «Цілеспрамована робота класного керівника, як інструмент та мотив розвитку особистості школяра». Вик. ГМО КК Школа керівників предметно-методичних комісій 1. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 2. Перевірка роботи бібліотеки. Вик. ЗНВР, інформація. Бесіда «Скажи хто твій друг, і я скажу хто ти», «Як краще використовувати вільний час», «Спілкування та взаємовідносини у класному колективі», «Мої друзі та однокласники». Вик. КК 1.Навчання працівників з охорони праці. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ. 2.Перевірити готовність кабінетів до проведення ДПА в 9, 11-х кл. Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗК
1. Участь батьків в організації зустрічі з ветеранами. Вик. ЗВР 2. Проконтролювати ведення фінансової документації по пільговому харчуванню. П. довідка Вик. Д, ЗНВР 3. Педагогічний консиліум. Проведення підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР 1.Конкурс фронтової пісні (1-11 кл.) 2. Зустріч з ветеранами (7-11 кл.) 3. Тематичний вечір до Дня перемоги «Згадаймо їх поіменно» (10-11 кл.) 4. Скласти графік відпусток педпрацівників та обслуговуючого персоналу. Вик. Д, ЗНВР, ЗГЧ. П. наказ 5. «День Європи» за окремим планом). Інструктивно-методична нарада 1. Організація навчальних екскурсій та навчальної практики. 1. Подання заявки в РНМЦ на проходження курсової перепідготовки педпрацівниками ліцею на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР 2. Засідання ради з профорієнтації. Вик. КК, ЗНВР 1. Перевірка ефективності проведення заключного повторення з предметів, які виносяться на підсумкову державну атестацію. Вик. ЗНВР, довідка. 2. Перевірка поурочних планів вчителів. Вик. ЗНВР, інформація. 3. Перевірка роботи гуртків. Вик. ЗВР, інформац. 1. Уроки мужності: «Дорогами Великої Перемоги», «Ордени і медалі у твоєму домі». Вик. КК 1. Підготовчі роботи до ремонту приміщень ліцею. Вик. ЗГЧ, зав. каб.
Травень 10 – 14 «Тиждень матері»
1. Аналіз роботи органів учнівського самоуправління. Вик. ЗВР П. КК, довідка 2. Спланувати та проконтролювати перспективну організацію літнього відпочинку дітей. Вик. ЗВР, довідка, Н. Педагогіна рада 1. Допуск учнів 4-х класів до ДПА. Тиждень вчителів-предметників 4-х кл. (за окремим планом) 1.Спортивні змагання з літніх видів спорту (1-11 кл.) 2. «Проба пера» - твори, вірші про матір (10-11 кл.) 3. Конкурс «Мамина помічниця» (3-5 кл.) 4. «Уклін тобі, матусю» - свято для мам (1-4 кл.) Вик. ЗНВР Методична рада 1.Аналіз роботи методичних підрозділів ліцею. 2.Напрямки роботи з педагогічними кадрами у наступному навч. році. 3.Планування роботи на наступний навчальний рік Вик. ЗНВР. 1. Групові та індивідуальні консультації для голів предметно-методичних комісій, вчителів щодо проведення підсумкової державної атестації. Вик. ЗНВР. 2. Засідання ради з профілактики правопорушень. Вик. ЗВР 1. Стан виконання рішень педради, нарад при директорі. Вик. ЗНВР, інформація. 2. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1. Поради психолога «Увага! Державна підсумкова атестація.» Вик. психолог, КК 1. Списати морально-застарілі видання підручників із бібліотечного фонду. Вик. зав. бібліотекою. 2.Залік з працівниками ліцею з питань охорони праці. Вик. Д
Травень 17 – 28 «Тиждень попередження дитячого травматизму»
1. Проаналізувати стан роботи по вивченню ПДР. Вик. ЗВР, ЗНВР П. наказ 2. Батьківські збори (батьківський всеобуч) 1-11 кл.. Вик. КК, ЗВР. 3.Засідання батьківського комітету ліцею. Вик. ЗВР. 4. Проаналізувати роботу по всеобучу батьків. Вик. ЗВР. Тиждень охорони здоров’я (за окремим планом) 1. Зустріч з інспектором ДАІ (7-11 кл.) 2. Єдиний день безпеки дорожнього руху (за окремим планом) (1-11 кл.) 3. «Дороги безпеки влітку» - конкурс-гра (5-6 кл.) 4. Єдиний день протипожежної безпеки (за окремим планом) 5. Екскурсія в пожежно-технічний центр (вул. Володимирська, 13, т.212-65-59) 6. Екскурсія у травмпункт (8, 10 кл.). 7. «Козацькі забави» - туристично-спортивні змагання (1-11 кл.) 8. Закінчити складання річного плану роботи ліцею на наступний навчальний рік. Вик. ЗНВР, ЗВР. Свято «Останнього дзвоника» (1-11 кл.) Вик. З Педагогічна рада 1.Про переведення учнів 1-4-х класів до наступних, нагородження похвальними листами. 2.Про допуск учнів 9-х класів до ДПА, звільнення учнів 9-х класів від ДПА. 1. Засідання МО кл. кер. «Підсумки роботи класних керівників за рік» Вик. ГМО КК 2. Підсумковий наказ про МР ліцею. Вик. ЗНВР Школа молодого вчителя Тиждень молодого вчителя. Методичні посиденьки „Калейдоскоп педагогічних ідей” Творчий звіт учителів-початківців, молодих вчителів. Підсумковий наказ про роботу з молодими спеціалістами. Вик. ЗНВР, ЗВР, вч-наст. 1. Дотримання техніки безпеки колективом ліцею (по предметних кафедрах). Вик. ЗНВР, Дов., Наказ. 2.Перевірити виконання програми по вивченню учнями Правил дорожнього руху , проведення профілактичних заходів з Правил пожежної безпеки. Вик ЗВР П. наказ 3. Перевірка роботи учнівського самоврядування. Вик. ЗВР, довідка, наказ. 4. Перевірка роботи шкільних програм. Вик. ЗВР, ЗНВР, довідка, наказ. 5. Відвідування уроків вчителів Вик. адміністрація 1. Виховна година «Що дає дотримання дисципліни», «Правила безпеки». 2. Бесіди: про безпеку поведінки на транспортних шляхах, міських видах транспорту, в громадських місцях. Правила безпечної поведінки на воді, у лісі, у туристичних походах, спортивних змаганнях. Вик. КК
Червень – Липень
1. Підготовка річного звіту про роботу ліцею. Вик. Адміністрація 2.Планування роботи на новий н.р. Вик. Адмінстрація. Нарада при директорові - Про підсумки навчальних екскурсій. - Ведення шкільної документації. Засідання Ради ліцею 1. Аналіз роботи бібліотеки за рік. Вик. ЗНВР, наказ. Педагогічна рада 1.Про переведення учнів 5-8-х, 10-х класів до наступних, нагородження похвальними листами. 2. Про вручення документів про базову освіту та відрахування з ліцею учнів 9-х кл. ВР, наказ. 3. Про вручення документів про освіту та відрахування з ліцею учнів 11-х кл. ВР, наказ. 4..Випускний вечір «До побачення, школо дивосвіте ясний!» (11 кл.). 1. Засідання предметних комісій. Вик. ЗК (звіти). 2. Аналіз роботи ЗК організація виставок-панорам, педагогічних ідей, знахідок. Вик. ЗК 3.Підготовка звітів за рік (атестація, підсумки МР, підсумки року). Вик. ЗНВР,ЗВР. 1. Перевірка оформлення документації. Дотримання єдиних вимог до проведення підсумкової державної атестації та перевірки учнівських робіт. Вик. ЗНВР. 3. Перевірка особових справ учнів. Вик. ЗНВР. Упорядкування та оновлення інстукцій з ТБ, охорони праці, схеми-евакуації тощо. 1.Підготовка паспорту ліцею до нового навчального року. Вик. ЗНВР, ЗГЧ. 2.Ремонт приміщень ліцею. Вик. ЗГЧ. 3. Підготовка ліцею до нового навчального року. Вик. Д, ЗГЧ 4. Провести упорядкування території, газонів ліцею. Вик. ЗГЧ
Скорочення: Д – директор; Вик. – виконавець; ЗНВР – заступник директора з навчально-виховної роботи; ЗВР – заступник директора з виховної роботи; ЗГЧ – завідуючий господарською частиною; ЗК – голови предметних комісій; КК – класні керівники; ГМО КК – голова методичного об’єднання класних керівників; ЗБ – завідуючий басейном; ГПК – голова профспілкового комітету; В-П – вчителі-предметники; Вчит.наст. – вчителі наставники; Д,Н – довідка, наказ; ПН – підсумкова нарада; МР – методична рада; ФК – фронтальний контроль; КУК – класно-узагальнюючий контроль.

Кiлькiсть переглядiв: 0