ВІЗИТКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ Вишнівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №3

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України » та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності; формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.

Проблема виховної роботи, над якою працює педагогічний колектив школи: «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».

Структура виховної роботи

Вирішення завдань виховної роботи у школі здійснюється за напрямами :

В Р

Ціннісне ставлення Ціннісне ставлення Ціннісне ставлення Ціннісне ставлення Ціннісне ставлення Ціннісне ставлення

особистості до суспільства до людей до природи до мистецтва до праці до себе:

і держави - до свого фізичного «Я»

- до свого психічного «Я»

- до свого соціального «Я»

І. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосві­домості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень Національної доктрини розвитку освіти (Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав

і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни,

збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. Це формування

світоглядної свідомості і ціннісних орієнтацій молоді, передача їй соціального досвіду, надбання попередніх поколінь.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави:

Мета Заходи Термін Виконавець Відповідальний
1 2 3 4 5
Набуття соціального досвіду, досягнення культури міжнаціональних взаємин, виховання поваги до історії, державної символіки, законодавства України Вивчення положень Конституції України, державної символіки, традицій і звичаїв українського народу, історії держави. вересень-травень вчитель історії та географії класні керівники Заступник директора з ВР
Свято Першого дзвоника. вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Поновити куточки національної символіки в класних кімнатах. до 1.09 класні керівники Заступник директора з ВР
Заходи до Дня міста. вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Заходи до Міжнародного дня миру. вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Свято Останнього дзвоника. травень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Заходи, присвячені річниці визволення України жовтень класні керівники Заступник директора з ВР
Заходи до Дня Гідності та Свободи. листопад Педагоги-організатори, класні керівники Заступник директора з ВР
Оформлення стенду "Герої не вмирають". вересень Заступник директора з ВР Заступник директора з ВР
Проведення загальношкільної лінійки Слави "Ніхто не забутий – ніщо не забуто". травень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Проведення уроків мужності та зустрічей з воїнами АТО. вересень-травень класні керівники Заступник директора з ВР
Заходи до Дня Захисника України. жовтень класні керівники Заступник директора з ВР
Тиждень української мови та літератури. березень Учителі української мови Заступник директора з ВР
- Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. жовтень - листопад Педагоги-організатори Заступник директора з ВР Заступник директора з ВР
Провести учнівську конференцію "Україна - це територія гідності і свободи". жовтень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Організувати постійно діючу виставку літератури та фотоматеріалів у шкільній бібліотеці. вересень-травень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Заходи, присвячені Дню захисту дітей. червень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Формування правосвідомості і підвищення на цій основі рівня правової культури учнів Проведення тематичних класних годин за загальною темою "Закон - основа життєдіяльності держави". жовтень класні керівники Заступник директора з ВР
Проведення діагностування та надання консультативної допомоги учням різного шкільного віку. протягом року Психолого-педагогічна служба Заступник директора з ВР
Брейн - ринг з правової тематики (10-11 класи). лютий Кравчук О.О. Заступник директора з ВР
Проведення тижня правових знань. жовтень Кравчук О.О. класні керівники Заступник директора з ВР
Виставка дитячих малюнків з теми "Я – громадянин України". жовтень Педагоги-організатори. Заступник директора з ВР
Організація зустрічей з представниками правоохоронних органів з метою попередження правопорушень серед неповнолітніх. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР, соціальний педагог Заступник директора з ВР
Проведення Декади правової освіти. грудень Кравчук О.О. класні керівники Заступник директора з ВР
Проведення місячника правових знань. лютий Кравчук О.О. класні керівники Заступник директора з ВР
Виставка газет на тему "Боротьба з наркоманією, токсикоманією та СНІДом". лютий класні керівники Заступник директора з ВР
Захист учнівських робіт з правової тематики в рамках викладання курсу "Основи правознавства". протягом року Кравчук О.О. Заступник директора з ВР
Проведення лекцій для батьків на правову тематику. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР
Попередження правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності, виховання здорового способу життя Постійний загальношкільний контроль за відвідуванням школи учнями, що стоять на внутрішкільному обліку. вересень класні керівники Заступник директора з ВР
Зв’язок із службою зі справ дітей, громадськими організаціями з метою своєчасного виявлення дітей, які стоять на обліку та координації роботи у цьому напрямку. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР
Організація зустрічей з представниками правоохоронних органів, проведення лекцій та бесід. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР
Індивідуальне консультування та діагностична робота з дітьми, схильними до правопорушень, та їх батьками, надання допомоги. протягом року Психолого-педагогічна служба, адміністрація Заступник директора з ВР
Проведення бесід з батьками, діти яких схильні до скоєння правопорушень. протягом року класні керівники, психолого педагогічна служба (ППС) Заступник директора з ВР
Проведення місячника батьківського всеобучу. вересень класні керівники Заступник директора з ВР
Участь у районних та міських операціях "Урок", "Підліток". протягом року класні керівники, психолого педагогічна служба (ППС) Заступник директора з ВР
Залучення дітей, схильних до правопорушень, до проведення позакласних заходів, свят, конкурсів. протягом року класні керівники, психолого педагогічна служба (ППС) Заступник директора з ВР
Проведення виховних годин за загальною темою "Профілактика правопорушень. Правова відповідальність неповнолітніх". за планами класних керівників класні керівники Заступник директора з ВР
Оновлення куточків із пропаганди здорового способу життя. вересень, жовтень класні керівники, медична сестра Заступник директора з ВР
Робота Ради профілактики правопорушень. протягом року Соціальний педагог Заступник директора з ВР

ІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ

Проявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами

гуманізму.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань морально-етичного виховання:

Мета Заходи Термін Виконавець Відповідальний
1 2 3 4 5
Формування цінностей моральної особистості - Виховні години на морально-етичні теми. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР
Проведення акцій "Милосердя", "Допоможи ближньому". вересень жовтень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Організувати роботу волонтерського загону. вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Провести класні години на тему "Добротою себе виміряй ", "Щастя. Як ми його розуміємо? ". протягом року класні керівники Заступник директора з ВР
Конкурсна програма "Подорож в країну Ввічливості". березень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Систематизувати досвід морально - етичного виховання класних керівників школи. травень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Загальношкільна акція "Доброго ранку, ветеране". травень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Анкетування учнів "Вибір", "Цінності та пріоритети". протягом року Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
- Заходи до Міжнародного дня інвалідів грудень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Диспут "Що означає жити красиво? ". лютий Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
- Проведення Дня Матері. травень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Концертні програми для батьків. листопад березень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Організувати екскурсії на підприємства, де працюють батьки учнів. квітень класні керівники Заступник директора з ВР
- Виставка малюнків на тему "Добрі вчинки". березень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР

ІІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

Формується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до природи:

Мета Заходи Термін Виконавець Відповідальний
1 2 3 4 5
Формування у процесі екологічного виховання почуття особистої причетності до збереження природних багатств Систематично проводити екологічні рейди, та моніторинги на пришкільній території по виявленню стихійних сміттєзвалищ. осінньо - весняний період Литвиненко О.Г. Заступник директора з ВР
Організувати роботу екологічного загону. вересень Литвиненко О.Г. Заступник директора з ВР
Акція "Рідне місто зробимо ще кращим". вересень класні керівники Заступник директора з ВР
Трудовий десант "Земля потребує нашої турботи". листопад класні керівники Заступник директора з ВР
Конкурс на краще озеленення класної кімнати. жовтень класні керівники Заступник директора з ВР
Конкурс на кращу екологічну газету. вересень - січень класні керівники Заступник директора з ВР
Операція "Увага! Листопад". жовтень листопад класні керівники Заступник директора з ВР
Провести тиждень екології. згідно плану Литвиненко О.Г. Заступник директора з ВР
Взяти участь в міському туристичному турнірі. вересень Дяченко С.О. Заступник директора з ВР
Свято "Птахи прилетіли". березень Литвиненко О.Г. Заступник директора з ВР
Заходи до Дня Землі та Всеукраїнського дня благоустрою. квітень травень класні керівники Крот Л.І. Заступник директора з ВР
Робота по благоустрою шкільної території. квітень класні керівники Заступник директора з ВР
Міжнародний День здоров’я. 7 квітня класні керівники Литвиненко О.Г. Заступник директора з ВР
Налагодити екологічне інформування в школі. протягом року Литвиненко О.Г. Заступник директора з ВР

ІV. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

Формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до мистецтва:

Мета Заходи Термін Виконавець Відповідальний
1 2 3 4 5
Залучення учнів до прекрасного, вироблення естетичної активності, організація естетичної діяльності дітей Провести Свято Першого дзвоника. вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Організувати танцювальний флешмоб. вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
- Святковий концерт до Дня Вчителя жовтень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Провести конкурси малюнків: -"Золота осінь"; -"Рідне місто моє"; -"Моя рідна школо"; -"Весняна пісня". вересень вересень грудень березень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
- Випуски святкових газет протягом року Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Концертна програма до Дня вчителя. Вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Заходи до Міжнародного дня музики. жовтень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Конкурс читців творів Т.Г. Шевченка в рамках фестивалю "Переяславська осінь Кобзаря". жовтень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Літературно – музична композиція до Дня української писемності. листопад Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Концертна програма "Дитинство моє веселкове". листопад Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Фольклорна експедиція "Іде Святий Миколай". грудень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Новорічні свята. грудень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Свята Різдвяного циклу. січень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Концертна програма до Міжнародного жіночого дня. березень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Проведення родинного свята "Зберемо воєдино нашу родину". квітень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Шевченківський тиждень. березень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Концерт - огляд художньої самодіяльності школи. квітень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Звіт - концерт танцювального колективу школи. квітень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Свято Останнього дзвоника. травень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР

V. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

Є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організову­вати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до праці:

Мета Заходи Термін Виконавець Відповідальний
1 2 3 4 5
Створення умов для розуміння учнями ролі праці в житті, готовності до трудової діяльності - Закріпити за класами пришкільну територію. вересень протягом року Педагоги-організатори класні керівники Заступник директора з ВР
Трудові десанти до Міжнародного дня громадян похилого віку. вересень-жовтень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Організувати чергування учнів по школі. Скласти графік чергування. вересень Педагоги-організатори класні керівники Заступник директора з ВР
Організувати щотижневе прибирання закріплених територій в осінньо – весняний період. протягом року Педагоги-організатори класні керівники Заступник директора з ВР
Залучити учнів до роботи у "Книжковій лікарні". під час канікул Бібліотекарі Заступник директора з ВР
Систематично проводити рейди – огляди стану збереження підручників. протягом року Бібліотекарі Заступник директора з ВР
Проводити рейди – огляди стану збереження шкільного майна. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР
Створити в класах ремонтні бригади та організувати їх роботу. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР
Підготувати виставку учнівських робіт до Дня міста. вересень класні керівники Заступник директора з ВР
Організувати цикл лекцій та бесід для старшокласників із питань вибору професій. протягом року Соціально-психологічна служба. класні керівники Заступник директора з ВР
Свято "Професія, яку я обираю" жовтень Педагоги-організатори класні керівники Заступник директора з ВР
Провести анкетування учнів "Все про професії", тестування на професійну придатність. протягом року класні керівники Заступник директора з ВР

VІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

Передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до себе:

Мета Заходи Термін Виконавець Відповідальний
1 2 3 4 5
Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" (забезпечення фізичного розвитку особистості, зміцнення здоров’я, виховання вольових рис, гармонії) День фізичної культури та спорту. вересень Учителі фізкультури Заступник директора з ВР
Заходи, присвячені Дню Захисника України. жовтень Педагоги-організатори, класні керівники Заступник директора з ВР
Заходи, присвячені Дню туризму. вересень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Спортивні змагання на першість міста з різних видів спорту. протягом року Учителі фізкультури Заступник директора з ВР
- Веселі старти. вересень Учителі фізкультури Заступник директора з ВР
- Заходи Дня Українського козацтва. жовтень Учителі фізкультури Заступник директора з ВР
- Тиждень "За здоровий спосіб життя" листопад класні керівники Заступник директора з ВР
- Конкурс "Козацькі розваги". лютий Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
- Конкурс "Лицарський турнір". лютий Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Міжнародний День боротьби з наркоманією. березень класні керівники Заступник директора з ВР
Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" (сприяти формуванню в особистості реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності) - Виховна година "Завтрашній характер – у сьогоднішньому вчинку" (1-4 кл.) вересень класні керівники Заступник директора з ВР
Тренінг "Мій день: хороше та погане". листопад класні керівники Соціальний педагог Заступник директора з ВР
- Диспут "Мій ідеал". березень класні керівники Заступник директора з ВР
- Круглий стіл "Найскладніше – не відстоювати свою думку, а мати її". квітень класні керівники Заступник директора з ВР
Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" (формування вміння запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей) - Тренінгове заняття "На кого я хочу бути схожим у житті". грудень класні керівники Заступник директора з ВР
- Акція "Турбота". вересень, жовтень класні керівники Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
- Диспут "Яка людина заслуговує на повагу інших" січень класні керівники Заступник директора з ВР
- Виховна година "Я і мої друзі". лютий класні керівники Заступник директора з ВР

VІІІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ БАТЬКІВ

Загальні питання батьківських зборів:

Семестр Вересень Листопад
І семестр 1. Вибори батьківського активу. 2. Питання режиму дня і харчування учнів. 3. Що повинен знати та уміти учень на кінець року з усіх предметів базового компоненту. 4. Про бережливе ставлення до шкільного майна. 5. Організація індивідуального навчання. 6. Як удосконалити шкільний дизайн у стилі НУШ. 7. Реалізація Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України ». 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 2. Охорона життя,здоров’я дітей та безпека життєдіяльності у школі та поза школою. Відповідальність школи і сім’ї. 3. Реалізація програм у галузі освіти.
Семестр Лютий Травень
ІІ семестр 1. Роль сім’ї у громадянському вихованні і становленні особистості. 2. Реалізація програм у галузі освіти. 3. Про бережливе ставлення до шкільного майна. 1. Охорона життя, здоров’я дітей та безпека життєдіяльності під час літніх канікул. Організація літнього відпочинку. 2. Підготовка до закінчення навчального року. 3. Організація оздоровлення.

БАТЬКІВСЬКИЙ ВСЕОБУЧ

І семестр Клас Вересень Листопад
1 Режим дня. Особиста гігієна і санітарія. Ваша дитина стала школярем. Як допомагати першокласникові у формуванні загально -навчальних умінь та навичок
2 Роль батьків у підготовці домашніх завдань. Вчимо працювати з підручником. Трудове виховання дітей у сім’ї.
3 Роль батьків в організації навчальної діяльності дітей вдома, у формуванні навичок самоконтролю. Роль батьків у створенні позитивної мотивації у навчанні дітей.
4 Роль батьків у формуванні правової відповідальності дітей. Екологічне виховання дітей у сім’ї.
5 Як попередити можливе погіршення успішності дитини. Особливості психології дитини середнього шкільного віку.
6 Рівні відношення в сім’ї – запорука нормального розвитку дитини. Пам’ять та її розвиток.
7 Як взаємодіяти з дитиною в конфліктній ситуації Заохочення і покарання дітей у сім’ї.
8 Бережіть нервову систему дитини. Морально-етичне виховання в сім’ї.
9 Як навчити бути відповідальним за свої вчинки. Правова відповідальність батьків і неповнолітніх. Суспільна активність підлітка як ознака готовності до «дорослого» життя. Роль родини в правильному професійному самовизначенні учнів.
10 Права і обов’язки старшокласників. Проблема насильства в сім’ї.
11 Забезпечення випускників документами про повну загальну середню освіту. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання-2013.Участь учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні-2013. Права і обов’язки батьків. Роль родини в підготовці школярів до вибору професії Як організувати повторення навчального матеріалу. Роль родини в підготовці школярів до вибору професії.
ІІ семестр Клас Лютий Травень
1 Проблема вибору друзів. Взаємостосунки в класі. Самообслуговування дитини в школі і вдома.
2 Роль батьків у формуванні гуманних почуттів у дітей. Роль особистого прикладу батьків у вихованні дитини.
3 Роль батьків у розвитку творчих здібностей у дітей. Родинні фактори у формуванні духовної особистості.
4 Статеве виховання молодших школярів. Особливості навчання у середніх класах. Зустрічі з майбутніми класними керівниками.
5 Спільні вимоги дорослих у ставленні до дітей. Роль праці і творчості в розвитку розумових здібностей дітей.
6 Правове виховання в сім’ї. Складові частини виховання. Спілкування дорослих і дітей у родині.
7 Як уникнути конфліктів у сім’ї. Естетика поведінки і побуту школярів.
8 Особливості психології підлітка. Батьківська етика.
9 Роль самооцінки в формуванні особистості. Роль спілкування в сім’ї. Психологічна підготовка учнів до державної підсумкової атестації.
10 Агресивна поведінка підлітків. Що таке батьківський авторитет. Культура взаємостосунків у сім’ї – модель для майбутнього сімейного життя.
11 Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини. Психологічна підготовка учні до проведення державної підсумкової атестації. Як психологічно підготувати себе і дитину до зовнішнього незалежного оцінювання.

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Напрямки Заходи Термін Виконавець Відповідальний
1 2 3 4 5
Робота з батьками Провести лекцію для батьків за темою "Роль родини в правильному професійному самовизначенні учнів".(9 кл) листопад класні керівники Заступник директора з ВР
Організувати зустрічі учнів з батьками - представниками різних професій. (11 кл) лютий класні керівники Заступник директора з ВР
Залучати батьків до участі в проведенні екскурсій на підприємства та навчальні заклади. вересень-травень Садова Я.О. класні керівники Заступник директора з ВР
Розглянути на батьківських зборах питання “Роль родини в підготовці школярів до вибору професії ” (9,11кл.) листопад класні керівники Заступник директора з ВР
Організувати зустрічі «Обираємо свій шлях» для учнів та батьків за участю викладачів навчальних закладів, представників різних професій, фахівців Центру зайнятості. вересень-травень Соціальний педагог, класні керівники Заступник директора з ВР
Робота з учнями Організувати екскурсій на підприємства, до навчальних закладів міста (1-11 кл.) вересень-травень класні керівники Заступник директора з ВР
Організувати тестування й анкетування учнів з метою виявлення профінтересів січень Соціальний педагог, класні керівники Заступник директора з ВР
Здійснювати індивідуальні і групові консультацій учнів з питань профорієнтації. вересень-травень Соціальний педагог, класні керівники Заступник директора з ВР
Провести класні години за темою «Є така професія - Батьківщину захищати» жовтень класні керівники Заступник директора з ВР
Провести конкурс малюнків «Мама, тато на роботі» (1-4 кл) листопад класні керівники Заступник директора з ВР
Провести День профорієнтації «Мій вибір». березень Соціальний педагог, класні керівники Заступник директора з ВР
Провести конкурс - виставку стіннівок “У світі професій”. березень Педагоги-організатори Заступник директора з ВР
Провести зустрічі із представниками різних професій. вересень-травень класні керівники Заступник директора з ВР
Організувати екскурсії і зустрічі з фахівцями Центра зайнятості. вересень-травень класні керівники Заступник директора з ВР
Забезпечити участь старшокласників у Днях відкритих дверей навчальних закладів (9,11кл.) вересень-травень Соціальний педагог, класні керівники Заступник директора з ВР
Забезпечити участь учнів в роботі ярмарку вакансій з метою знайомства з навчальними закладами й ринком праці. (9-11кл.) вересень-травень Соціальний педагог, класні керівники Заступник директора з ВР
Провести шкільне свято «Фестиваль професій» квітень Соціальний педагог, класні керівники Заступник директора з ВР
Кiлькiсть переглядiв: 1842

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.