Основні завдання методичного об’єднання класних керівників:1. Організація самоврядування у класах.
2. Удосконалення системи виховної роботи через розвиток класних колективів.
3. Зміцнення здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя.
4. Формування навичок поведінки за статутом школи.
5. Попередження правопорушень.
6. Співпраця з батьками та батьківським комітетом школи.
7. Психологічні аспекти готовності дитини до соціалізації.
8. Утвердження загальнолюдських цінностей, громадянського виховання учнів, розвиток духовної культури.
9. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.
10. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням щодо форм і методів роботи.
11. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників.
12. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.
13. Реалізація та виконання заходів програми «Родина», дитячої бездоглядності.

Функції методичного об’єднання класних керівників
1. Планувати та постійно коригувати принципи виховання та соціалізації учнів.
2. Організувати колективне планування й колективний аналіз діяльності класних керівників.
3. Координувати виховну діяльність класних керівників та організувати їхню взаємодію у педагогічному процесі.
4. Вивчати та узгоджувати принципи виховання учнів.
5. Організовувати вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
6. Здійснювати обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників, матеріалів атестації класних керівників.
7. Оцінювати роботу членів об’єднання, подавати адміністрації школи щодо заохочення найкращих класних керівників.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.

Предметно - методична комісія класних керівників ― одна з форм методичної роботи в школі, що дає можливість для підвищення рівня фахової майстерності педагогів.

ПМК класних керівників Вишнівської ЗОШ І – ІІІ ст. №3 виявляє творчий потенціал класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

У минулому навчальному році до складу ПМК входило 40 класних керівників.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.

Головні зусилля ПМК у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні у виховну роботу школи по Основним орієнтирам виховання учнів 1 – 11 класів, яка передбачає реалізацію таких напрямів виховання:

ü ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

ü ціннісне ставлення до природи;

ü ціннісне ставлення до людей;

ü ціннісне ставлення до мистецтва;

ü ціннісне ставлення до праці;

ü ціннісне ставлення до себе,

а також підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально - психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Під час роботи ПМК основну увагу було спрямовано на виконання таких завдань:

Ø Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

Ø вироблення єдиних вимог у планування виховної роботи;

Ø забезпечення системності в роботі,

Ø майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

Ø ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

а)гурткова робота та робота за інтересами;

б)вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій ,походів.

Слід відмітити позитивні результати виховної роботи з учнівським колективом наступних класних керівників: Міщенко В.А., Зеленової Л.В., Крот Л.І., Монько Н.В., Філатової О.В., Горбенко Н.Л., Хозіної І.М., Литвиненко О.Г., Горенко Л.П, Лобанової Є.Б, Кравчук О.О.

Головним завданням у роботі ПМК класних керівників є:

Ø патріотичне виховання здійснювати згідно Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді;

Ø удосконалення і підвищення ефективності виховної роботи в школі;

Ø активне використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на розвиток самостійності, творчості, активності дітей;

Ø підвищенням творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів;

Ø надання практичної допомоги класним керівникам в організації виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 519

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.