Відділ освіти

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
ПОЛОЖЕННЯ

про наукове товариство учнів

"С У З І Р ’ Я"

За загальною редакцією заступника директора

з навчально-виховної роботи Т.М. Охріменко

Затверджено методичною радою школи (протокол №2 від 30.09.2008 р.)

Авторський колектив:
Кипич Сергій Іванович, вчитель історії
Охріменко Тетяна Михайлівна, заступник директора з НВР
Сомова Валентина Пилипівна, вчитель англійської мови


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Наукове товариство учнів „Сузір’я” (далі – просто Товариство) – громадська учнівська організація, яка об’єднує учнів школи, здібних до науково-дослідницької діяльності, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального і загальнокультурного рівня, які прагнуть до поглиблення знань з окремих предметів, і діє відповідно до „Положення про Товариство”.
1.2. Мета діяльності Товариства – створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, формування інформаційно-дослідницької компетенції, виявлення і творчий розвиток здібностей та обдарувань учнів школи, утвердження української національної ідеї, розвиток національної культури та піднесення духовності народу.
Завдання Товариства:

- об’єднання зусиль навчального закладу, сім’ї і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та реалізації обдарованих дітей;

- забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;

- залучення до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- включення в науково-дослідницьку діяльність здібних учнів у відповідності до їх наукових інтересів;

- оволодіння прийомами роботи з джерелами, формування культури наукового дослідництва;

- сприяння утвердженню в школі культу науки, вихованості та високої громадянської свідомості;

- сприяння розвиткові інтересу до знань;

- сприяння утвердженню української мови як мови науки;

- сприяння піднесенню авторитету книги і формуванню культу ерудованого, духовно багатого учня;

- збереження й відродження навколишнього середовища, як однієї з основних умов збереження та розвитку української нації;

- пропагування наукового дослідництва в значимій для учня сфері знань;

- пропагування позитивного образу творчої особистості вченого в історичному контексті та сучасному.

1.3. Товариство діє в рамках Київського обласного територіального відділення МАН України.
1.4. Діяльність Товариства є частиною реалізації Концепції розвитку школи на 2006-2012 роки та шкільної програми розвитку обдарованої дитини „Талант + творчість”.


ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА2.1. Для виконання своїх завдань Товариство спільно з педагогічним колективом:

- організовує науково-пошукову та дослідницьку діяльність учнів, організовує вечори, ”круглі столи”, семінари, науково-практичні конференції, навчальні ігри, виставки, дискусії, диспути, конкурси ерудитів;

- бере участь в розповсюдженні наукової та художньої літератури, видає стінгазети, бере участь у виданні шкільної газети ”Спалах”;

- бере участь у створенні та діяльності гуртків, секцій, творчих груп учнів;

- бере участь в конкурсах науково-пошукових робіт МАН та ін.;

- організовує спільно з педагогічним колективом фестивалі наук, свята наук, зустрічі з відомими особистостями;

2.2. Товариство взаємодіє з різними громадськими організаціями шкіл та закладів нового типу, творчими учнівськими об’єднаннями в інших містах та за кордоном.


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА3.1. До Товариства входять індивідуальні члени, або колективні (гуртки, секції).
3.2. Індивідуальні члени Товариства - це учні 8-11 кл. школи, які визнають „Положення про Товариство” і виконують його вимоги.
3.3. Прийом до Товариства здійснюється на підставі усної заяви.
3.4. Члени Товариства мають право:
а) займатися науково-пошуковою та дослідницькою діяльністю відповідно до своїх інтересів та можливостей;
б) одержувати консультативну допомогу від вчителів школи в процесі роботи над науково-пошуковою роботою;
в) одержувати потрібну інформацію, наукову, довідникову літературу, періодичні видання через бібліотеку та методичний кабінет школи;
г) вільно відстоювати свої міркування, погляди через всі форми роботи Товариства;
д) одержувати заохочення від Товариства та адміністрації школи за активну участь в діяльності Товариства;
е) об’єднуватися за інтересами в творчі групи;
є) пропагувати власні досягнення в Товаристві та досягнення товаришів через різні форми його роботи;
ж) вільно виходити з Товариства.


3.5. Члени Товариства зобов’язані:


а) дотримуватись „Положення про Товариство”;
б) систематично і кваліфіковано здійснювати науково-пошукову діяльність, дбаючи про розвиток власних здібностей та про престиж школи, використовувати в своїх дослідженнях науково-вивірені знання, інформувати інших учнів школи про найновіші досягнення науки і техніки і тим сприяти формуванню інтересу до знань, виховувати прагнення самовдосконалення і творчого розвитку, відповідальності за свою долю та імідж школи;
в) з повагою ставитись до надбань різних наук, поважати науковий і пізнавальний інтерес та вибір своїх товаришів;
г) з повагою cтавитись до мов, культур і традицій усіх народів;
д) брати участь в діяльності Товариства.


СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА4.1. Основою Товариства є первинні осередки, які діють в класних колективах за місцем навчання, в секціях та гуртках школи.
4.2. Центральним органом Товариства є Рада Товариства, яка обирається щорічно конференцією членів Товариства. Рада керує роботою Товариства.
4.3. Голова Товариства обирається зі складу учнів, які мають авторитет і досягнення в науково-дослідницькій діяльності, нагороджені грамотами, дипломами.
4.4. До складу Ради Товариства входять учні і вчителі школи.
4.5. Найвищим органом Товариства є конференція, яка проводиться два рази протягом навчального року (вересень, квітень).
4.6. Товариство має свої атрибути: емблему, гасло.
4.7. Місце перебування Товариства: Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3,

Кiлькiсть переглядiв: 128

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.