FacebookYouTubeПідписатися на RSS

Шкільне самоврядування

Шкільне самоврядування - відмінна школа життя та будівництва демократичного європейського суспільства

До складу шкільного самоврядування від Президента школи до старост класів в даний час проходять вибори. Ми детально розповідатемо про результати. Стежте за оновленнями.

Дитина має бути не тільки учнем,

а й передусімлюдиною з різноманітними

інтересами, запитаннями, прагненнями.

В.Сухомлинський

Ніхто не знає потреби дітей та молоді

краще за них самих.

Паростки всього найкращого, що є

в потенціалі дитини проростають,

якщо є відповідні умови для їхнього

розвитку, в іншому разі

вони будуть втрачені.

Еріх Фромм

/Files/images/0-02-05-c91bef175b4d97095a23a6eab7904c71aab8b35fea22a69118fdc1b930a9ca0d_dac8405b.jpg

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИ - ПАЛАГНЮК ОЛЕКСІЙ

ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування сягає своїм корінням у далеке минуле, адже не все було так погано у системі дитячої піонерської організації колишнього Союзу. І до 2002 року в Україні діяла Федерація дитячих організацій (Спілка піонерських організацій) України, а у Київській області – Спілка піонерів Київщини, які сьогодні не діють активно за браком фінансування.

Піонерські осередки з часом перейменувались, але зміст діяльності мало змінився. Зараз ми маємо безліч програм для дітей та молоді, змінюється, осучаснюється термінологія, виникають нові методи та форми діяльності, навіть КТС (колективна творча справа) називається модним словом Teambuilding, але все це бере свій початок із педагогічних творчих доробків попередників.

Отож, ті, хто працює у закладах освіти, чудово усвідомлюють, що учнівське самоврядування завжди діяло, діє і буде діяти в тій чи іншій формі, бо без цієї діяльності не можна розраховувати на перспективи у вихованні творчої, життєво компетентної особистості.

Розподіл соціальних ролей, вивчення прав та обов’язків, прийняття рішень та створення законів, які грунтуються на загальнолюдських цінностях та поняттях, використовують у своїй роботі наші педагоги спільно з дітьми, підлітками та батьками.

Місце учнівського самоврядування Вишнівського академічного ліцею ,,Освіта,,
у системі врядування області та району

Лідери учнівського самоврядування навчальних закладів Київської області об’єдналися у районні та міські осередки, а потім в обласну раду дітей Київщини.

Сьогодні ми маємо Києво-Святошинську районну організацію дітей (РОД), яку було створено у березні 2007 року, про що свідчать матеріали районного форуму лідерів учнівського самоврядування та п’ятисторонню угоду про співпрацю , структуру , Статут , план спільних дій .

Досліджуючи учнівське самоврядування у районі, з’ясувалося, що найбагатшим досвідом володіють школи такі, як Боярська №3, у якій працює Шкільний департамент; Петропавловсько-Борщагівська, де змінилося 12 президентів Країни Зорецвіту; Музичанська, де створено Федерацію вільних міст, Вишнівська №1, де діє «Шкільна президентська республіка»; Крюківщинська, Софіївсько-Борщагівська, Боярські №1 та №4 мають педагогічні кадри, які були і залишаються активними учасниками учнівського самоврядування. Також у школах району створені дитячі та молодіжні об’єднання, найяскравіші з них – «Гармонія» Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст.., «Перлина» Дмитрівської ЗОШ І-ІІІст., «Темп» Хотівської ЗОШ, «Сузір’я» Шпитьківськоі ЗОШ. Ідуть в ногу з часом і школи І-ІІ ступенів, наприклад учні Малютянської ЗОШ мають власну «Козацьку республіку». Набуває потужності у роботі УС Тарасівська ЗОШ І-ІІІ, ст.,Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Петрівська ЗОШ І-ІІІ, Забірська ЗОШ І-ІІІ ст.. Мають свої структури УС Києво –Святошинська районна класична гімназія, Боярська ЗОШ №5, Горенська, Михайлівсько-Рубежівська та інші.

Учнівське самоврядування має місце і серед позашкілля. Найактивнішими гуртківцями РЦЕНТУМу та Вишнівського ЦТДЮ представлені моделі учнівського самоврядування гуртків.

Усі осередки учнівського самоврядування мають свою структуру та напрямки діяльності , символи, періодичну пресу.

Учнівське самоврядування Вишнівського академічного ліцею ,,Освіта,, посідає певне місце у системі самоврядування району та області, має свою структуру і є первинним активно діючим осередком, який ставить у своїй роботі на перший план інтереси дітей та молоді. Напрямки діяльності базуються на матеріалах Конвенції ООН про права дитини.

Лідери нашої школи беруть активну участь у діяльності районної організації дітей та є постійними учасниками обласних та Всеукраїнських заходів (Додаток.)

Перші кроки на шляху до створення органів учнівського самоврядування

Модель учнівського самоврядування була створена у 2004 році. Вона стала результатом виховного проекту «Самоврядування у школі», що був розрахований на учнів 5-11 класів.

Організатори проекту взяли за мету:

- створити працездатний учнівський колектив, багатий на цікаві ідеї і творчий потенціал;

- виявити лідерів колективу, що вміють організовувати навколо себе однодумців;

- підвищити інтелектуальний і культурний рівень учнів;

- довести, що кожен у колективі цікава творча талановита особистість;

- створити систему роботи органів учнівського самоврядування.

Робота над проектом дозволила залучити учнів, учителів та батьків до сумісної творчої праці в організації та проведенні суспільного життя школи, в результаті якої визначились пріоритетні напрями діяльності з певним змістом роботи. Також, відбулося виявлення потенційних лідерів у колективі. Постала потреба систематизувати форми та напрямки діяльності.

У системі виховної роботи навчального закладу учнівське самоврядування набуло теж важливого значення, залучаючи до співпраці педагогів-однодумців. Вдалося зацікавити представників батьківської громади, створити піклувальну раду.

За роки творчих пошуків і досягнень(проекти, стратегічне планування, попередній досвід, інтерактивні методи тощо) учасники самоврядування розширили та удосконалили систему своєї діяльності.

Органи учнівського самоврядування сьогодні

Метою самоврядування є формування і розвиток життєво компетентної, соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості.

Основні завдання спрямовані:

- на захист прав і свобод дитини;

- на розвиток і задоволення моральних, інтелектуальних, мовних, естетичних запитів та інтересів у процесі активної творчої діяльності;

- на загальнолюдські цінності як основу виховного процесу;

- на забезпечення умов для самореалізації особистості, розвиток творчих здібностей,

- на виховання національної свідомості та патріотизму;

- на різнопланову підготовку особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві та вирішенню життєвих проблем;

- на формування основ культури спілкування та побудови міжособистісних стосунків;

- на надання превентивної та оперативної допомоги учням у вирішенні їхніх індивідуальних проблем;

- на ставлення до учня, як до особистості.

Принципи діяльності

Основними принципами діяльності учнівського самоврядування стали:

1.Побудова взаємин між учням і дорослими на онові співдружності, співпраці та ділового партнерства.

2.Колектив формує яскраву неповторну індивідуальність.

3.Творчість – основа діяльності.

4.Принцип реалізації індивідуальних здібностей особистості через колективні творчі справи.

5.Принцип ігрової діяльності, як основної частини дозвілля учня.

6.Принцип гуманізації та демократизації.

7.Принцип природовідповідності та культуровідповідності.

Напрямки діяльності

Визначаючи основні напрямки діяльності учнівського самоврядування нашої школи

МИ наголошуємо, що « …діти мають право на особливе піклування та допомогу.»

МИ беремо до уваги, що «…дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження.»

МИ враховуємо «…важливість традицій і культурних цінностей кожного народу для захисту і гармонійного розвитку дитини.»

(Згідно Конвенції ООН про права дитини)

Результатом плідної роботи є структура учнівського самоврядування початкової школи, що дала змогу залучити до співпраці батьківську громадськість.

Успішно розвивається проект «Шкільне телебачення», який відкриває нові перспективи перед учасниками учнівського самоврядування. Учні мають змогу спілкуватися за допомогою засобів масової інформації. Реалізуючи свої власні проекти, втілюючи нові ідеї у життя, маючи перед собою перспективу створити єдиний інформаційний простір, що надасть можливість потужніше розвивати дитячий та молодіжний рух.

Функціонування учнівського самоврядування у школі дозволяє сьогодні:

- створити умови для реалізації творчого потенціалу особистості;

- формувати освічену, творчу особистість, здатну до самореалізації, самовдосконалення, самовизначення;

- виховувати свідомого громадянина України, повагу до історичного минулого свого народу і толерантне ставлення до культурних і національних здобутків інших народів;

- формувати цілісну особистість, яка має такі риси: доброта, гуманність, милосердя, увага, толерантність, совість, честь, повага і любов до людей, порядність, правдивість, мужність, сміливість.

Протягом останніх двох місяців відбувалося анкетування на тему «Молодіжне лідерство. Учнівське самоврядування.» Проанкетовано 213 підлітків.

Лідерство старшокласники сприймають по-різному. У цьому питанні їхні думки розділилися чи не найбільше. 32,5% опитаних вважає, що лідер має бути впевненим у собі, для 39,4% - він мусить мати організаторські здібності, для 14,3% - бути наполегливим, 22,3% вважають, що лідер повинен мати розвинений інтелект, а 12,5% - володіти ораторським хистом. На думку школярів лідерські якості можливо проявити в школі – 30,9%, на роботі – 22,6%, серед друзів -27, 8 %, де завгодно – 14, 1%, в сім’ї – 4,6%. Для 47,4% підлітків лідерство дає переваги в знайомстві з новими людьми, 35,7% - допомагає самоствердитись, 11,7% сприймають лідерство, як нагоду більше

подорожувати. 5,2% не мають конкретного ставлення, мовляв, «ну лідер, то й лідер!»

Опитування доводить, що, ймовірно, невдовзі Україну вже не вважатимуть за найпоетичнішу державу світу. Адже в майбутньому переважна більшість опитаних хотіла б стати економістами, юристами чи менеджерами. Хоча до самого поняття «учнівське самоврядування» старшокласники ставляться доволі серйозно. Тобто сприймають його не тільки як організацію змістовного та цікавого дозвілля, а й як можливість виконання певних соціальних ролей, що дозволять реалізувати себе не тільки у майбутньому, а уже й сьогодні.

Завдяки організованому самоврядуванню у школі налагодилася система з правового та превентивного виховання школярів.

Усе це забезпечило очікувані результати: в школі зріс рівень дисципліни школярів, їхня правова свідомість та відповідальність.

Отже, участь учнів у діяльності органів учнівського самоврядування надає їм упевненості у своїх силах, допомагає подолати будь-які перешкоди і труднощі та усвідомити свою причетність до розв’язання важливих громадських справ, що є основою їхньої активної позиції у дорослому житті.

Дитинство є особливим станом, в якому почуття і розум злиті. Невгамовна енергія, постійні відкриття, захоплення та інтереси насуваються, як хвилі в шторм. Всемогутня потреба підростаючої людини пізнати, освоїти світ, який постійно відкривається перед нею, часто приводить до найнесподіваніших результатів. І дуже важливо, щоб ті, хто працює з дітьми та молоддю не втискували їх у певні рамки.

Від народження до останніх днів людина вирішує безліч завдань, які ставить перед нею життя. Вирішуючи їх, вона намагається здійснити мрію: навчитися керувати своїм життям, своєю долею. І всі ситуації, в яких опиняється людина, всі люди, з якими вона входить у контакт, залишають свій слід, свою зарубку на особливостях особистості. Тут і досягнення, і невдачі, гулі і подряпини, образи і радощі, злети і падіння, перемоги і поразки.

Все це формує особистість, робить її сильною або слабкою, здатною терпіти або боротися, ставити завдання і розв’язувати їх або пасувати перед труднощами. Як важливо, щоб поряд з вступаючою у життя людиною, шукаючою, як і дорослі, відповіді на свої численні питання, були б такі вчителі, вихователі, які могли б сказати, як великий Песталоцці: «З ранку до вечора я був серед них…Моя рука лежала в їх руці, мої очі дивились у їхні очі. Мої сльози текли разом з їхніми сльозами, і моя посмішка наставала за їхньою посмішкою».

Дружній тон спілкування, розуміння запитів дитини, підлітка, доброзичливе ставлення до неї можуть творити чудеса. Тільки при цій умові, - писав великий педагог В.О.Сухомлинський, - у тому чуйному музичному інструменті, яким є серце людини, буде вся гама шляхетних людських почуттів… І тоді одна людина не буде сипати іншій на сердечні рани; голосно грюкати брудними чобітьми там, де потрібно затаїти подих; ломитися в двері, коли потрібно тихенько і непомітно відійти навшпиньках від цих дверей; сміятися, коли всім сумно…

Справжніми фахівцями своєї справи е координатори діяльності учнівського самоврядування Києво-Святошинського району. Вони не тільки набувають досвіду, удосконалюючи систему та форми роботи, а ще й сприяють впровадженню інноваційних технологій та залученню до співпраці молодих перспективних педагогічних кадрів.

Кiлькiсть переглядiв: 0