FacebookYouTubeПідписатися на RSS

Психологічна служба школи працює згідно проблеми, над якою працює школа: «Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій учнів».

  1. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.
  2. Формування духовності на основі культури українського народу.
  3. За напрямками:

1) психодіагностична робота, психокорекція;

2) консультаційна робота (індивідуальна та групова);

3) корекційно-відновлювальна робота;

4) психологічна просвіта;

5) навчальна діяльність;

6) організаційно-методична робота;

7) зв’язки з громадськістю.

ІІ. Забезпечуємо якісний психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, створюємо здоровий психологічний клімат школи. Вдосконалюємо систему роботи з виховання таких якостей особистості, як:

-повага до старших;

- почуття відповідальності та вдосконалення навичок здорового способу життя;

- терпимість та повага до інших, гарні манери, вміння здобути авторитет в оточуючих;

- почуття патріотизму, готовність допомагати;

- безкорисливість у стосунках;

- засвоєння навичок здорового способу життя, дотримання їх у повсякденному житті.

Беремо під соціально-психолого-педагогічний патронаж сім’ї, що попали в складні життєві обставини.

ІІІ. У 2019-2020 н. р. здійснюємо профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, здійснюємо превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.

У роботі використовуємо такі програми: «Молодь за здорове майбутнє», «Талант і творчість».

ІV. У навчальному році усю роботу, з урахуванням результатів обстеження, спрямовуємо на успішну адаптацію учня в колективі при вступі в школу, що є основою гармонійного розвитку особистості; при переході з початкової ланки в середню, на модернізацію навчально-виховного процесу та його профілізацію, центром якого є дитина.

Працюємо згідно проблемного питання школи та згідно науково-методичного питання району: «Створення умов для безперервного підвищення професійної комтентності педагогічних працівників та формування конкурентно-спроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу».

№ п/п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Психодіагностична робота
1. Спостереження за адаптацією дітей 6-го віку до навчання в школі на основі класифікації за методикою Гуткіної Вересень-жовтень учні 1-их класів, класоводи
2. С/п дослідження серед учнів 1-их класів за методикою Керна-Ієрасика (за запитом школи). Вересень-жовтень учні 1-их класів, класоводи
3. С/п дослідження серед учнів 4-их класів за методикою «Прогресивні матриці Равена» (за запитом школи). Квітень учні 4-их класів, класоводи
4. С/п дослідження серед учнів 5-их класів за методикою «Прогресивні матриці Равена». Грудень учні 5-их класів
5. С/п дослідження серед учнів 5-их класів за методикою «Соціометрія». Грудень учні 5-их класів, учителі-класні керівники
6. С/п дослідження серед учнів 6-их класів по визначенню типів темпераменту за методикою Г. Айзенка «EPI». Лютий учні 6-их класів, учителі- класні керівники
7. Дослідження обдарованості учнів та міри її розкриття за методикою Хаана та Кафа, Коробко С. Л. «Обдаровані діти». (за запитом школи) Січень-лютий учні 9-11 класів
8. С/п дослідження серед учнів 10-их класів за методикою Подмазіна (опитувальник для ідентифікації типів акцентуації характеру). Квітень учні 10-их класів
2. Консультаційна робота
1. Індивідуальне консультування учнів з проявами дезадаптації Протягом року Учні 1, 5-х класів
2. Індивідуальне консультування учнів що знаходяться на внутрішкільному обліку Протягом року Учні школи, що знаходяться на внутрішкільному обліку
3. Індивідуальне консультування учнів з особливими потребами Протягом року Учні школи з особливими освітніми потребами
4. Індивідуальне консультування учнів з труднощами у навчанні Протягом року Учні школи у яких є труднощі у навчанні
5. Індивідуальне консультування учнів за результатами досліджень Протягом року Учні школи
6. Консультування батьків та вчителів Протягом року Батьки, учителі
7. Групові консультації щодо здачі державної підсумкової атестації та тестів з зовнішнього незалежного тестування. Протягом року Учні 9, 11 класів
8. Профконсультації з учнями (зокрема бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи Протягом року Учні 9, 10, 11 класів
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
1. Робота за програмою «Проектування особистісного розвитку школяра», автор В.О.Киричук Протягом року Група учнів 5-6 кл.
2. Робота за програмою «Самовдосконалення», автор О. О. Мізерна Протягом року Учні 7-8 класів
3. Участь у програмі «Обдарована дитина» Протягом року Учні школи 9, 10, 11 класів
4. Психологічна просвіта
1. Участь у роботі батьківських зборів «Психологічні особливості дітей 6-ти річного віку» Вересень Батьки школи, класоводи
2. Виступ на засіданні МО вчителів початкових класів «Готовність до навчання в школі дітей 6-ти річного віку» за результатами спостережень та психодіагностики Жовтень Вчителі школи, класоводи 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г класів
3. Організація педконсиліуму на тему: «Адаптація учнів 6-ти річного віку до навчання в школі на основі класифікації Гуткіної» Жовтень Вчителі школи, класоводи 1-х класів, заступник директора з навч. роботи, голова МО
4. Участь у педконсиліумі на тему «Адаптація та причини дезадаптації до навчання учнів 5-х класів при переході з початкової ланки в середню» Листопад Вчителі школи, класні керівники 5-их класів, вчителі предметники
5. Виступи на класних батьківських зборах «Увага, підліток!» (за запитом школи) Протягом року Батьки учнів 5-8 класів, класні керівники
6. Проведення «Місячника здорового способу життя» (анкетування, години спілкування, конкурси). Листопад Учні школи, класні керівники
7. Проведення «Місячника здорового способу життя» у початкових класах «Ми за здоровий спосіб життя. Колесо життя» (години спілкування, конкурси). Листопад Учні 2-3 класів
8. Виступ на МО класних керівників «Девіації в поведінці підлітків» Протягом року Класні керівники 5-8 класів
9. Психолого-педагогічний патронаж учнів, що навчаються за індивідуальною програмою, за інклюзивною формою навчання та учнів, що попали в складні життєві обставини Протягом року Практичний психолог
5. Навчальна діяльність
1. Відвідування психологічних конференцій та семінарів Протягом року Психологи району
2. Участь у тренінгових програмах та проектах професійного зростання психологів Протягом року Психологи України та району
6. Організаційно-методична робота
1. Оформлення кабінету психологічної служби Вересень Кабінет, психологічна служба
2. Складання плану роботи практичного психолога на рік та на місяць Вересень Кабінет, психологічна служба
3. Складання звітів (статистичного та аналітичного) Раз у півріччя, раз у рік Кабінет, психологічна служба
4. Підготовка матеріалів до батьківських зборів, до виступів на педконсиліумах, на методоб’єднаннях вчителів-предметників та класних керівників, на нарадах при директорі, на педрадах та засіданнях методичної ради школи Протягом року Кабінет, психологічна служба
5. Збагачення кабінету новинками психологічної літератури Протягом року Кабінет, психологічна служба
6. Година психолога Протягом року В кожному класі
7. Виступ в класних колективах «Девіації в поведінці підлітків» (превентивні заняття) Протягом року Учні школи
8. Поповнення та підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет) Протягом року Психологічний кабінет
9. Обробка психодіагностичного матеріалу Протягом року Психологічний кабінет, практичний психолог
10. Складання протоколів та аналітичних довідок за результатами психодіагностики Протягом року Психологічний кабінет
11. Підготовка до занять з учнями за програмою «Соціально-комунікативний розвиток особистості» Протягом року Психологічна служба, бібліотека
12. Підготовка до занять з учнями за корекційною тренінговою програмою «Самовдосконалення» Протягом року Психологічна служба, бібліотека
13. Оформлення психологічної документації Протягом року Психологічний кабінет, практичний психолог
14. Методична допомога вчителям у підборі і наданні психологічної літератури Протягом року Психологічний кабінет, бібліотека, практичний психолог
15. Підготовка учнів до участі в районній інтелектуальній олімпіаді Березень Учні 9, 10, 11 класів
16. Участь у методичній раді школи Протягом року Практичний психолог
7. Зв’язки з громадськістю
1. Підтримка зв’язку з психологами інших закладів Протягом року Психологи інших навчальних закладів
2. Співпраця з вищими навчальними закладами України Протягом року ВНЗ
3. Співпраця з Інститутом обдарованої дитини Протягом року ІОД НАПН України
4. Оформлення психологічних характеристик для допризовників (за потребою) Вересень-жовтень Військкомат, учні- допризовники, практичний психолог
5. Відвідування родин учнів на дому (у випадку необхідності) Протягом року Родини учнів, учні школи
6. Психолого-педагогічний патронаж учнів із сімей, що потрапили в складні життєві обставини. Протягом року Учні, родини учнів
Кiлькiсть переглядiв: 0