FacebookYouTubeПідписатися на RSS


План роботи з здобувачами освіти Вишнівського академічного

ліцею «Основа» на 2021-2022 н.р.

Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Поповнення банку даних про обдарованих дітей з числа учнів ліцею:
  • інтелектуально обдарованих дітей;
  • творчо обдарованих дітей;
  • спортивно обдарованих дітей;
  • технічно обдарованих дітей
вересень-жовтень 2021 р. Заступник з НВР Класні керівники Практичний психолог
1 Коригування алгоритму психолого-педагогічного супроводу для роботи з обдарованими учнями до 17.09.2021 р. Практичний психолог
2. Організація роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором, залучення до них обдарованих учнів. 01.09-09.09.21 р. Заступник з НВР Керівники гуртків
3. Ознайомлення педколективу з Положеннями про конкурси та олімпіади, а також із термінами їх проведення в поточному навчальному році протягом вересня 2021 р. Заступник директора з НВР
4. Закріплення учителів-предметників за обдарованими учнями з метою проведення індивідуальної роботи та розвитку дітей. вересень 2021 р. Керівники НТУ «Сузір’я» Вчителі-предметники
5. Проведення психодіагностичного тестування учнів з метою виявлення академічних інтересів та нахилів учнів вересень-жовтень 2021 р. Практичний психолог
6.

Тематична нарада при директору: «Технологія проведення олімпіад. Організація роботи секцій МАН у 2021/2022 н.р.»

4-й тиждень вересня 2021 р. Директор, заступники директора з НВР, психолог
7. Методична рада «Створення соціально-психологічних умов розвитку творчості вчителя й учнів. Організація І етапу олімпіади з навчальних предметів та підготовка учнів до участі в районних олімпіадах, предметних конкурсах». вересень 2021 р. Директор, заступники директора з НВР, психолог
8. Моніторинг участі вчителів у методичній, науковій роботі та роботі з обдарованими дітьми вересень 2021 р. Заступники директора з НВР
9. Оформити в бібліотеці виставку літератури «Розвиток творчих здібностей учнів» до 20.09.2021 р. Бібліотекарі
10. Поновлення на Web-сайті ліцею сторінки, присвяченій роботі з обдарованою молоддю до 30.09.2021 р. Заступник директора з НВР, адміністратор сайту
11. Співпраця з позашкільним закладами міста: міською бібліотекою, центром дитячої та юнацької творчості, ДЮСШ з метою допомоги творчому розвитку обдарованих дітей протягом року Адміністрація, класні керівники
12 Затвердження тем науково-дослідницьких робіт учнів на засіданнях МО вчителів ліцею жовтень 2021 р. Заступник з НВР Керівники МО
13. Участь у районній наукової конференції учнів. жовтень 2021 р. Заступник з НВР Керівники МО
14. Індивідуальні методичні консультації з учнями. Підготовка науково-дослідницьких робіт МАН. жовтень 2021 р - січень 2022 р. Вчителі-предметники
15. Організація додаткових індивідуально-групових занять з підготовки учнів до олімпіади. жовтень- грудень 2021 р. Учителі-предметники
16. Інструктивно-методична нарада з питань організації І етапу олімпіади з навчальних предметів жовтень 2021 р. Заступник з НВР
10. Організація та проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів жовтень 2021 р. Учителі-предметники
17. Обмін досвідом вчителів, які результативно працюють з обдарованими дітьми: «Створення системи роботи з обдарованими дітьми» до 21.10.2021 р. Заступник директора з НВР
18. Підготовка учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів жовтень-грудень 2021 р. Учителі-предметники
19. Участь у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів жовтень 2021 - березень 2022 Заступник з НВР вчителі-предметники
20 Поновлення рекомендацій для батьків та вчителів щодо розвитку в дітей творчих здібностей до 15.10.2021 р. Адміністрація, соціальний педагог, практичний психолог
13. Надання індивідуальної психологічної допомоги учням під час підготовки їх до участі в ІІ,ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів листопад-грудень 2021 Практичний психолог
21. Підготовка учнів ліцею до участі в інтелектуальних та творчих конкурсах вересень 2021 р.- травень 2022 р. Заступник з НВР Відповідальні за проведення конкурсів
22. Участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН листопад - грудень 2021 р. Заступник з НВР вчителі-предметники
23. Підготовка і проведення інтелектуальних конкурсів, виставок творчих робіт учнів (відповідно до планів роботи МО). протягом року Керівники МО вчителі-предметники.
24 Інформаційне забезпечення сайту «Вісті з олімпіад» (за результатами участі команди учнів ліцею) протягом грудня Заступник директора з НВР, адміністратор сайту
25 Залучення учнів до участі у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок», математичному конкурсі «Кенгуру», фізичному конкурсі «Левеня» та у Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч», конкурсі з іноземної мови «Паззл» та ін.. згідно плану Учителі-предметники
26 Залучення обдарованих учнів до роботи конференцій, круглих столів, інтелектуальних конкурсів і турнірів в рамках предметних тижнів за річним планом роботи Заступник директора з НВР чителі-предметники, координатори НТУ «Сузір’я»
27 Тематичні консультації для батьків «Особливості особливих дітей» за графіком батьківських зборів Адміністрація, класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог
28 Аналіз результативності участі учнів у І та ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів та І етапу конкурсу-захисту МАН на засіданнях МО, творчих груп. До 20.01.2022 р. Керівники МО, керівники творчих груп
29. Схвалення навчально методичних посібників, творчих наробок учнів і вчителів за результатами їхньої діяльності до представлення на щорічній районній педагогічній виставці березень 2022 р. Заступники з НВР вчителі-предметники
30. Нагородження переможців олімпіад, конкурсів-захистів робіт МАН, інтелектуально-творчих конкурсів. травень 2022 р. Директор ліцею
31. Інформування педагогічних працівників щодо нормативно-правової бази роботи із обдарованими та здібними учнями . протягом року Заступник з НВР
32. Співпраця з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді протягом року Педагогічний колектив
33. Участь учителів ліцею у міських семінарах, конференціях протягом року Педагогічний колектив
34. Проходження учителями ліцею курсів підвищення кваліфікації протягом року Заступник з НВР
35. Залучення учнів ліцею до предметних тижнів протягом року Керівники МО вчителі-предметники
36. Забезпечення сприятливих умов для розвитку особистості учня у стінах ліцею протягом року Керівники МО вчителі-предметники
37. Формування в учнів навичок творчого саморозвитку протягом року Керівники МО вчителі-предметники
38. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі протягом року Педагогічний колектив
39. Проведення психолого-педагогічного аналізу результатів реалізації планів травень 2021 р. Заступник з НВР Керівники МО
40. Висвітлення інформації про здобутки учнів на Web-сайті ліцею постійно Заступник з НВР Адмістратор сайту
41. Поновлення анотованих каталогів літератури з питань роботи з обдарованими та здібними дітьми протягом року Бібліотекар ліцею
Кiлькiсть переглядiв: 0