FacebookYouTubeПідписатися на RSS

Планування виховної роботи – важлива умова успішної діяльності. Воно забезпечує цілеспрямоване функціонування всіх підрозділів, створює умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу та інших можливостей і резервів, дає змогу прогнозувати результати виховного процесу.
Виховна та профілактична робота в ліцеї проводиться в певній системі; спрямовується на зміцнення дисципліни, формування свідомого ставлення до оволодіння обраною професією, розвиток здібностей кожного учня, вміння цікаво і корисно використовувати вільний час. Система виховної роботи освітнього закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості ліцеїста, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання підлітків: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.
Виховну діяльність Вишнівського академічного ліцею «Основа» спрямовано на виконання завдань: · поліпшення патріотичного виховання ліцеїстів; • виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності; • набуття учнями соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі; • запобігання негативному впливу на свідомість ліцеїстів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує паління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку; • пропагування переваг здорового способу життя; •формування соціально активної, здорової та духовно багатої особистості; · організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології; · реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в класному колективах; · оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; · створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід; · співпрацю із органами учнівського врядування, дитячими громадськими об'єднаннями; · забезпечення здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій. · формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, мови; · прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українського народу; · виховання духовної культури, створення умов для вільного вибору особистістю світоглядної позиції; · утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, працелюбності; · забезпечення високої художньо-естетичної освіченості, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнів.
Для реалізації мети в ліцеї існує чітко визначений річний план виховної роботи, що передбачає такі основні напрямки виховання учнів:


/Files/images/gruden_2019/іч.jpg

На основі річного плану класні керівники ведуть свою плануючу документацію, враховуючи особливості класів та окремих учнів.
Співпраця із громадськими організаціями з питань виховної роботи
Заклад постійно і планомірно взаємодіє зі службами у справах дітей, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом з питань сім’ї, молоді та спорту, спеціалісти яких проводять цикл превентивних бесід та лекцій, спрямованих проти вживання наркотиків, алкоголю, тютюнопаління та електронних цигарок. На цих лекціях учні не тільки слухають про наслідки вживання наркотиків, алкоголю та наслідки тютюнопаління, а й переглядають відеофільми. Відгуки учнів після перегляду таких відеофільмів переконують у тому, що такі лекції потрібні, бо застерігають від небезпечних наслідків і формують у ліцеїстів погляд на здоровий спосіб життя. Представники ювенальної превенції проводять цикли бесід з учнями на правову тематику, беруть участь у засіданні штабу профілактики, проведенні єдиних днів правових знань.
Кiлькiсть переглядiв: 0