FacebookYouTubeПідписатися на RSS

Учні закладу мають гарантоване державою право на:

• доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

• вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

• безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

• користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

• участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

• отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

• перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

• участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

• участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

• повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Учні закладу зобов’язані:

• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

• підвищувати свій загальний культурний рівень;

• брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

• дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

• виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

• брати участь у різних видах трудової діяльності;

• дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

• дотримуватися правил особистої гігієни.

Кiлькiсть переглядiв: 0